Find job

It-driftschef

Domstolsstyrelsen søger en effektiv it-driftschef med gode lederegenskaber og fokus på service, stabil drift og it-sikkerhed.  

Vi er i fuld gang med at digitalisere sagsbehandlingen ved domstolene. Vi er ambitiøse og går målrettet efter it-professionalisering og fuld digital understøttelse af sagsbehandlingen ved domstolene. Det øger kravene til netværk og arbejdspladser samt kravene til tilgængelighed og oppetider på de produktionskritiske systemer.  

Vi har derfor behov for en dygtig it-driftschef, der både kan sikre fortsat høj driftssikkerhed og bidrage til en succesfuld transition til de nye systemer.  

Nøgleordene er sikker it-drift og høj brugertilfredshed  

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. En helt central opgave for os er at understøtte domstolenes arbejde digitalt.  

Du bliver leder af vores it-driftsenhed, der servicerer domstolene, styrelsen og Procesbevillingsnævnet. It-driftsenheden er en del af styrelsens Center for It, der også består af en enhed for it-udviklingsprojekter og en stabsenhed.  

Kerneopgaven er at sikre driftsstabilitet og høj brugertilfredshed hos domstolene. Vi har 2.400 brugere fordelt på ca. 50 lokationer. I takt med udrulningen af de nye sagsbehandlingssystemer vil brugergruppen også omfatte eksterne brugere, f.eks. advokater og kommuner.  

Vores systemlandskab består af Microsoft-baserede standardarbejdspladser samt ca. 30 større og mindre egenudviklede systemer. Den basale it-drift er outsourcet til ekstern driftsleverandør.  

Et spændende og alsidigt job med stort ledelsesindhold  

Du bliver leder for 16 engagerede medarbejdere i It-driftsenheden. Enheden består af to grupper: En servicedesk og en it-teknisk gruppe. De to grupper ledes af hver sin faglige teamleder.  

It-driftsenheden har blandt andet ansvaret for:  

 • Drift og videreudvikling af vores it-miljø, herunder de centrale sagsbehandlingssystemer  
 • Support af og kontakt til Danmarks Domstoles brugere  
 • Håndtering af fejl og mindre udviklingsønsker  
 • Leverandørstyring og -samarbejde  
 • It-sikkerhed, herunder beredskabsplan og implementering af ISO 27001  
 • Indkøb af it-udstyr  
   

Mange af opgaverne har høj kompleksitet og indebærer involvering af mange interessenter og aktører både i og uden for organisationen. Vi arbejder efter ITIL-processer, hvor det giver mening og værdi.  

Som vores nye it-driftschef vil du være ansvarlig for, at opgaverne løses effektivt, helhedsorienteret og med den rette kvalitet. Du sætter mål og sikrer fremdrift i enhedens opgaver og projekter.  

En vigtig del af ledelsesopgaven er at sikre medarbejderne de rette betingelser for løbende faglig udvikling og have blik for, hvordan medarbejderne bruger deres potentiale bedst muligt.  

Derudover vil du særligt have ansvar for at:  

 • Udarbejde en it-strategi  
 • Styre leverandørkontakter sammen med vores Contract Manager, herunder forhandle kontrakter  
 • Sikre en åben og velfungerende kommunikation med alle interessenter/kunder  
 • Deltage i styregrupper vedrørende større projekter  
 • Følge op på og overholde budgetter  
   

Du refererer til Domstolsstyrelsens it-direktør, der er leder af vores Center for IT. Du indgår i Domstolsstyrelsens chefgruppe.  

Er vi kompatible?  

Vi forestiller os, at du har en relevant faglig uddannelsesbaggrund, samt at du har flere års ledelseserfaring med it-drift og it-sikkerhed. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en stilling i det offentlige.  

Du skal have lyst og evner til at lede og udvikle engagerede medarbejdere med forskellig erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund.  

Da opgaverne er mange og forskelligartede, er det vigtigt, at du er effektiv og god til at skabe overblik, kan planlægge og prioritere, samt at du har en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaveløsningen.  

Vi er en del af en stor organisation, og mange opgaver løses i tæt samarbejde med domstolene og andre enheder i styrelsen. Det betyder, at det er helt afgørende for at få succes i stillingen, at du er lydhør og er interesseret i at involvere brugere, interessenter og kolleger – også selv om det kan betyde, at processerne i første omgang tager længere tid. Derfor lægger vi også vægt på, at du har erfaring med at løse komplekse opgaver, der har forskellige interessenter og kræver involvering af flere aktører.  

Det er også en vigtig forudsætning for at få succes og trives i stillingen, at du motiveres af at hjælpe andre med at finde gode løsninger, selvom vejen dertil nogle gange kan være lidt lang og udfordrende.  

Vi er en organisation med meget skriftlig kommunikation, så det er vigtigt, at du formulerer dig godt og sikkert skriftligt.  

Løn og ansættelsesvilkår  

Du vil blive ansat efter Finansministeriets overenskomst med AC eller anden relevant overenskomst.  

Lønnen vil afhænge af dine kvalifikationer og erfaringer. Den samlede løn vil være sammensat af en basisløn (chefkonsulentniveau), kvalifikationstillæg samt resultatløn.  

Yderligere oplysninger  

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også læse vores digitaliseringsstrategi.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte it-direktør Jannie Hilsbo på tlf. 20 62 54 75.  

Domstolsstyrelsen får i sin rekrutteringsproces bistand fra rekrutteringsfirmaet GlobeSearch.  

Du må være indstillet på at gennemgå en personlighedstest som led i ansættelsesforløbet.  

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt.  

Ansøgningen  

Vi skal have modtaget din ansøgning i vores rekrutteringssystem senest den 10. februar 2017 kl. 12.  

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du klikker på ansøgningsknappen nederst på siden. Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte CV, anbefalinger og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v.  

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.   

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.