Find job

Programme manager

I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under Transport- og Bygningsministeriet. Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov, så det bliver muligt at fordoble passager- og godstransporten.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler jernbanen gennem store projekter som f.eks. Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, Den nye bane København-Ringsted og andre store anlægsprojekter.

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau, samarbejde på tværs af fagområder og gode udviklingsmuligheder. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.banedanmark.dk.

Har du erfaring som Programme manager, og har du arbejdet inden for IT-teknologi eller komplekse signalprojekter på jernbaner? Så kan stillingen som Programme manager i Banedanmarks signalprogram være interessant for dig.

Ledelsesopgaven

Banedanmarks signalprogram er bygget op omkring en programledelse bestående af en direktør, en programme manager, en sekretariatschef, en økonomichef, en driftschef og en chefrådgiver (assisterende programme manager). Som programme manager refererer du til direktøren for signalprogrammet. Kontraktstyringen (leverandørstyringen) bliver central for dit virke, og du bliver formand for styregrupper, hvor også driftsenhederne deltager. Du får ansvar for at sikre den afgørende kompatibilitet mellem de leverancer, der er knyttet til fjernbanen og du bliver overordnet ansvarlig for, at vores leverandører leverer i henhold til de kontraktfastsatte funktions- og performance krav. Du medvirker sammen med den øvrige programledelse til at skabe læring på tværs af projekterne, så Signalprogrammet udvikles til en 'fabrik', hvor processer og ansvar ved vores mange idriftsættelser konsolideres.

Du får overordnet ansvar for kontrakter til en værdi af ca. 10 mia DKK, og projektcheferne fra ca. 5 større projekter vil referere til dig. Du bliver, sammen med programmets økonomichef, ansvarlig for ændringsstyring og opfølgning på fremdrift. Ledelsesfilosofien i Signalprogrammet bygger på, at beslutninger følger viden og mandater og derfor træffes decentralt. Du skal således, med udgangspunkt i vores retningslinjer, tydeliggøre dine medarbejderes positioner og deres deltagelse i styre- og arbejdsgrupper, og i forlængelse heraf følge op på, de aftalte leveregler og fælles mål efterleves i hverdagen.

Signalprogrammet er genstand for megen opmærksomhed fra interessenter, brugere og det politiske system. Derfor er det en fordel, hvis du har arbejdet med idriftsættelse af komplekse systemer, hvor succes for brugerne er en forudsætning for succes for projektet. Det er en fordel men ikke en betingelse, at du har kendskab til signal-, netværks- eller radioteknologi på jernbaner samt direkte kendskab til ERTMS eller andre togkontrolsystemer.

Dine kompetencer

Du er formentlig uddannet ingeniør, inden for IT eller tilsvarende, og du har godt kendskab til økonomistyring, herunder planlægning og risikostyring i store programmer. Du har gode referencer inden for kontraktstyring, har en god forretningsmæssig forståelse og er god til at forhandle løsninger på plads - også i situationer med meget lokalt orienterede interesser. Du behersker engelsk på højt niveau daarbejdssproget i Signalprogrammet er i al væsentlighed engelsk.

Løn

Ansættelsen sker i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg.

Er du allerede tjenestemand, er der efter en konkret vurdering mulighed for, at du kan bevare din tjenestemandsstatus.

Ansøgning og kontakt

Programdirektør Jan Schneider-Tilli kan kontaktes for yderligere informationer om stillingen. Send gerne din ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi indkalder til samtaler løbende.

Arbejdssted:
Region Hovedstaden

Ansøgningsfrist:
20-06-2017

Kontakt os
Jan Erik Schneider-Tilli 
Projektdirektør
jstl@bane.dk
41879915

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.