Find job

It-specialist til it-efterforskning i Nationalt Cyber Crime Center

Vil du have et spændende job, hvor du med din it-faglige viden gør en markant forskel i efterforskningen af avanceret kriminalitet? Så søger vi nu en skarp og engageret it-specialist til Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Din nye arbejdsplads NC3

Du kommer til at arbejde i NC3’s sektion for Avanceret Kriminalitet, som er en del af Politiområdet i Rigspolitiet. Vi er et fagligt stærkt team med dedikerede medarbejdere, politiuddannede såvel som it-uddannede, som alle brænder for at efterforske og opklare kriminalitet. 

NC3 er fagligt koordinerende for hele politiets indsats på cyber crime-området. Vi har et tæt og godt samarbejde med politikredsene, som vi bistår med at foretage tekniske undersøgelser af beslaglagt it-udstyr, behandler anmeldelser samt efterforsker digital kriminalitet. Desuden samarbejder vi med udenlandske kolleger i forbindelse med udveksling af erfaringer og sager. 

Vi har et godt humør og en uformel omgangstone, og vi lægger stor vægt på faglig sparring, vidensdeling og godt samarbejde som en del af hverdagen, hvorigennem vi sikrer nye vinkler på sagerne og både menneskelig og kollegial støtte, når der er behov for det. Det er væsentligt, at alle bidrager til et godt arbejdsmiljø.

En hverdag med fokus på cyber crime-relaterede forbrydelser

Du arbejder selvstændigt med bl.a. drabssager, rocker-bandesager, bedragerisager, narkosager, radikaliseringssager, store økonomisager samt sædelighedsforbrydelser, men du får naturligvis løbende intern sparring med dine kolleger og ledelsen.

En typisk arbejdsopgave kan se således ud: En politikreds har beslaglagt en computer eller andet teknisk udstyr hos en person, som er mistænkt for kriminalitet, og anmoder NC3 om assistance til at udføre de tekniske undersøgelser. Du går i gang med efterforskningsarbejdet og bruger din it-tekniske viden til at undersøge, om der er billeder, film, chat- og internethistorik, e-mailkorrespondancer, dokumenter osv., der kan bruges i efterforskningen. Du har løbende dialog med politikredsene omkring fx spor i sagerne og skriver efterforskningsoplæg til politimyndigheder og -kredse i ind- og udland samt erklæringer til bevisførelse i retten. Derudover optræder du af og til som ekspertvidne i retssalen i de sager, du er involveret i. Du dokumenterer løbende dit arbejde skriftligt.

It-specialist med en stærk psyke

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som it-teknolog, datatekniker eller anden relevant it-uddannelse samt praktisk erfaring inden for it-området. Det vigtigste er, at du har et stort kendskab til operativsystemer og filsystemers opbygning. Det er en fordel, hvis du har kendskab til gendannelse af data og/eller forensic investigation, ligesom det tæller positiv, hvis du har kendskab til politi- og anklagemyndighedens opgaver. 

Du er velformuleret i såvel tale som skrift, har styr på dansk retskrivning og er dygtig til at formidle komplekse budskaber til andre, som ikke nødvendigvis har en teknisk forståelse. Derudover har du gode engelskkundskaber og befinder dig fint med at tale i en retssal. 

Du har en udpræget nysgerrig, analytisk og undersøgende tilgang, som kommer til udtryk ved, at du tænker i alternativer og lægger mærke til de små detaljer, som fx personer, elementer og omgivelser, som kan indikere tid og sted og være afgørende information for opklaringen. Du har en stor interesse for at forstå, hvordan it er opbygget.

Gennem din systematiske metode og dit store overblik får du struktureret store mængder film, billeder, data og information til et helhedsbillede, der giver mening. Derfor er det afgørende, at du kan lide at fordybe dig og ”grave dig ned” i en sag, hvorfor en god koncentration og fastholdelse af fokus er væsentligt.

Det er alt afgørende, at du er yderst bevidst om din mentale robusthed og er tydelig på dine egne grænser, da du kan komme til at se nogle meget voldsomme ting i forbindelse med efterforskningsarbejdet. Du har opbygget en stærk psyke, og du evner at adskille ting på dit job fra resten af dit liv og er dygtig til at holde formålet og meningen med dit arbejde for øje. Du er selvstændig og anser dig selv som moden i forhold til at forstå jobbets alvor. 

Interessen for it er drivkraft i dit arbejde samtidig med, at du brænder for at gøre en samfundsmæssig forskel.

Du kommer godt i gang med grundig faglig oplæring

Du starter din ansættelse med en uges intensiv forberedende studier. Inden for de første to år af din ansættelse gennemfører du desuden Nordic Computer Forensic Investigation-uddannelsen, som Rigspolitiet afholder i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Du skal derudover kontinuerligt sætte dig ind i nye it-programmer og ny software. Der vil være mulighed for uddannelse nationalt såvel som internationalt. 

Du får tilknyttet en mentor, som vil støtte dig i den første tid. Din mentor vil lære dig om efterforskning, give dig kendskab til politiet samt oplære dig i at tænke politifagligt: Det vil sige at koble beviser og hændelser til paragraffer, så vi kan dokumentere, at der er bevisførelse nok til at rejse en sag. 

En it-efterforsker i NC3 siger: ”It-efterforskning er en helt anderledes måde at arbejde med it på. Almindeligvis arbejder man med it-programmering, it-support eller it-administration. Her undersøger vi it i forhold til, hvordan det er blevet brugt til at begå en forbrydelse. Du bliver smidt ud på dybt vand, og selv når du har lært jobbet, har du alligevel ikke lært det – for det går stærkt, og du skal kontinuerligt være på forkant med at forstå al ny it”.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst.
Der vil alt efter dine kvalifikationer og kompetencer være mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg.

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Nationalt Cyber Crime Center, Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

I din ansøgning bedes du beskrive din motivation for at søge stillingen samt uddybe, hvad du særligt kan byde ind med erfaringsmæssigt, samt hvordan du mener at være rustet både fagligt og mentalt til at bestride stillingen. Hvis du bliver indkaldt til samtale, vil der være en it-faglig test samt visning af eksempler på beslaglagt mediemateriale. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte politikommissær Flemming Kjærside på tlf. 22752746 i uge 25 og 26 eller politikommissær Sonny Flemming Olesen, tlf. 22602629 i uge 27, 28 og 29. For begge gælder det, at de er tilgængelige i de respektive uger på hverdage mellem kl. 11.00 og 12.00. 

Du kan finde mere information om arbejdspladsen på www.jobipolitiet.dk og generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger.

Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis og eventuelle beviser på certificeringer – vi foretrækker, at du oploader alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Vi forventer at holde samtaler d. 4. aug. 2017.

Ansøgning senest: 24-07-2017

Politiområdet

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Politiområdet beskæftiger ca. 700 medarbejdere med politimæssig, akademisk eller administrativ baggrund. Hovedopgaven er at støtte politikredsene med specialistkompetencer; desuden løser Politiområdet juridiske, strategiske og retningssættende opgaver. Politiområdet koordinerer blandt andet indsatsen mod rocker- og bandemiljøer, driver kriminaltekniske laboratorier og har det overordnede ansvar for politiets beredskabs- og færdselsindsats. Politiområdet er organiseret i syv fagcentre: Nationalt Forebyggelsescenter, Nationalt Kriminalteknisk Center, Nationalt Færdselscenter, Nationalt Udlændingecenter, Nationalt Cyber Crime Center, Nationalt Efterforskningscenter og Nationalt Beredskabscenter. 

Vi hjælper dagligt hinanden og samarbejder i hele koncernen om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vi har et stort fokus på udvikling af alle ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. Vi har en uformel og uhøjtidelig omgangstone, og vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi kan skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

NC3

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) er et af syv fagcentre under politiområdet. Centret beskæftiger pt. 81 dygtige medarbejdere, men forventer inden for det kommende år at udvide til knap 100 medarbejdere. Vores hovedopgave er at sætte den strategiske retning for politiets indsats på cyber crime-området samt yde bistand til politikredsenes efterforskning af digital kriminalitet eller digitalt faciliteret kriminalitet. I den forbindelse indgår vi i samarbejde med en række organisationer, offentlige myndigheder mv.
Vi er en god blanding af kolleger af primært polititjenestemænd og akademikere, som lægger vægt på at have en god arbejdsdag med samarbejde, fleksibilitet, åbenhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø som bærende værdier.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Glostrup

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.