Find job

IT-chef til Vejdirektoratet

Danmarks vejinfrastruktur skal digitaliseres, Vejdirektoratet søger en stærk og visionær IT-chef der kan lede den udvikling.
 

Vejdirektoratet står overfor en gennemgribende digitalisering med fokus på fem områder: digitalt anlæg, predictive maintenance, bedre kapacitetsudnyttelse af vejnettet gennem digitalisering af trafikafvikling og trafikledelse, automatisering af arbejdsgange og styrkelse af vores dataanalyse, EDM og dataarkitektur.

Vi er overbeviste om, at en vellykket digital omstilling af vores virksomhed vil være lige så vigtigt for Vejdirektoratets succes de næste 10 år, som evnen til at levere vejprojekter til tiden og budget har været for Vejdirektoratets succes de forgangne 10 år.

Til denne opgave søger vi en erfaren IT-chef, der kan lede digitaliseringsarbejdet og IT-organisationen.

Dine ansvarsområder:

Som IT-chef er det dit ansvar, at Vejdirektoratet drager fuld nytte af de muligheder, der følger med digitaliseringen. Du sikrer, at IT-organisationen effektivt og kvalitetsbevidst understøtter Vejdirektoratets opgaver med at planlægge, anlægge, drive og vedligeholde statens veje og lede trafikken optimalt på vejnettet. Dit fokus bliver også, at skabe en samlet og mere effektiv tilvejebringelse og styring af IT-ydelser. Du skal også sikre en stabil it-drift i hele organisationen, der støtter op om behov i forretningen.  

Du vil som IT-chef gennem mellemledere få ansvar for 55 medarbejdere fordelt på tre afdelinger og et årligt budget på 115 mio. kr. Derudover vil du og IT-området skulle rådgive fagdivisionerne om løsningsvalg og projektledelse for det IT-forbrug på 55 mio. kr., der ligger i fagdivisionerne.

Som IT-chef vil du, i tæt samarbejde med den øvrige virksomhed, skulle sikre, at Vejdirektoratet identificerer de muligheder digitalisering og automatisering giver. Du vil sikre efterfølgende prioritering og udvælgelse af de muligheder, der har størst effekt, og sikre at vi får gennemført de relevante tiltag.

Derudover:  

 • Sikre en effektiv prioritering, styring og gennemførelse af IT udvikling relateret til forretningens behov  
 • Have ansvaret for organisationsudviklingen i IT  
 • Højne leverandørstyringen med fokus på at reducere enhedsomkostninger og sikre stabil drift  
 • Sikre at Vejdirektoratet lever op til lovgivningsmæssige krav på IT- og datasikkerhedsområdet  
 • Udnytte IT-tiltag til gavn på tværs af såvel projektering, anlæg, drift og vedligehold af vejinfrastrukturen  
   

Din profil:

Du kommer med en solid erfaring med ledelse af en større IT-organisation, hvor dit ansvar har været at drive digitalisering. Du kan formidle de muligheder og krav, der følger med netop digitalisering, til direktionen og kolleger i fagdivisionerne og IT-organisation. Du kan med afsæt i din erfaring være med til at udvikle og realisere visionen for den videre digitalisering af Vejdirektoratet.

Derudover leder vi efter dig, der:  

 • Kan skabe resultater, er forretningsorienteret og vant til fuldt budgetansvar for en IT-organisation  
 • Har gode eksekverende lederegenskaber og kan lede gennem ledere. Du er handlekraftig og kan sætte retningen  
 • Kan arbejde på tværs i en organisation og skabe stærke tillidsbårne relationer til medarbejdere og ledelseskollegaer  
 • Har erfaring med at gennemføre ændringer af strukturer, arbejdsgange og kultur  
 • Er en dygtig kommunikator, der kan få folk med, når du udvikler og driver forandringsprocesser  
 • Har erfaring med IT  
   

Du finder det naturligt at stille spørgsmål, udfordre og være med til at finde de gode løsninger. Du er vant til at sætte dig ind i nye opgaver og nyt systemlandskab samt forskellige forretningsområders opgaver, målsætninger og brugernes behov.

Erfaring fra offentlige myndigheder vil være et aktiv, men er ikke et krav.

Dine løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår sker efter Rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten i løngruppe 1 (svarende til lønramme 37). Ansættelse sker på åremålsvilkår, og hertil er der tilknyttet resultatløn til stillingen. Afhængig af kvalifikationer og erfaring er der mulighed for at forhandle tillæg.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Dit ansættelsesområde vil være Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestested er Vejdirektoratet i IT-området på adressen Guldalderen 12, 2640 Hedehusene.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte økonomidirektør i Vejdirektoratet Samuel Magid på mobil 30 76 12 91 eller rekrutteringschef Martin Møller hos Hartmanns på mobil 41 21 13 37. Hartmanns bistår Vejdirektoratet undervejs i rekrutteringsforløbet.

Send os gerne din ansøgning og dit CV hurtigst muligt, da vi vurderer ansøgningerne og indkalder til samtaler løbende.

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning samt dit CV.

Ansøgningsfrist er den 14. august 2017 kl. 12.00. Alle henvendelser behandles fortroligt. Vi forventer at afholde indledende samtaler den 16. og 17. august 2017 og afsluttende samtaler i uge 34.


Om Vejdirektoratet:

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk.

Statsvejene består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km vej. Næsten halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet på statsvejene. Trafikken på statsvejene er stigende og der er efterspørgsel på udbygning af vejinfrastrukturen. Vejdirektoratet beskæftiger omkring 770 medarbejdere og havde i 2016 en omsætning på omkring 4,5 mia. kr.

I Vejdirektoratet er vi med til at skabe fremtidens infrastruktur i Danmark. Vi er et stort hold af fagligt engagerede medarbejdere, der arbejder innovativt sammen med hele vejsektoren for at skabe de bedste løsninger, der kan få mennesker og varer nemt og sikkert frem.

Vi tager hånd om dagligdagens trafikale udfordringer, planlægger og styrer nogle af landets største og mest komplekse anlægsprojekter, mens vi har et vågent blik på morgendagens udvikling med fx selvkørende biler.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Fløng

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.