Find Job

Erfaren senior projektleder/programleder til digitale projekter

Brænder du for at levere resultater og for at lede nogle af Danmarks største og vigtigste offentlige digitale projekter, hvor kravene til nye løsninger bliver styret ud fra forretningsområdernes behov? Så har du hér mulighed for at præge SKATs digitale udviklingsinitiativer, såvel nationale som internationale. 

Ledelse og udvikling i SKATs digitale udviklingsafdeling 

Du vil få den daglige ledelse af store projekter eller programmer, hvor du vil samarbejde med dygtige kollegaer og en stærk chefgruppe.  

Du vil i tæt samarbejde med projektejer anvende, den for opgaven bedst egnede udviklingsmetode, og skabe et resultatorienteret og velfungerende team af relevante projektspecialister. 

Du vil blive ansvarlig for at:

 • Projektet gennemføres i henhold til projektets business case, succeskriterier samt de godkendte planer, således at de ønskede gevinster kan høstes 
 • Målrette projektets leverancer til interessenterne, så de imødekommer behov, begrænsninger og forenkler arbejdsgange i kundens hverdag og de enheder, der skal drifte opgaven efterfølgende 
 • Etablere et værdiskabende tværgående samarbejde med væsentlige interessenter, herunder styregruppen og dens formand 
 • Varetage ansvaret for projektrelateret uddannelse og coaching af projektdeltagere i relation til projektets behov 
 • Varetage udviklingen af de bedste it-systemer, der understøttes af en ambitiøs digital strategi 
 • Tage dedikeret medansvar for udvikling af et stærkt og ambitiøst kontor 
 • Være mentor for projektledere samt give dit kontors selvledende og engagerede medarbejdere den faglige og udviklingsmæssige sparring, som de har brug for, for at blive endnu bedre – og ligeledes selv modtage sparring. 
   

Vi tilbyder  

 • Et attraktivt ansættelsesforhold med god pension og god balance mellem arbejde og fritid  
 • Løbende videreuddannelse  
 • En stor it-organisation med kompetente kollegaer og spændende opgaver  
 • Du vil komme til at arbejde i en afdeling med et yderst kompetent ledelsesteam  
 • Du vil komme til at beskæftige dig med dygtige og veluddannede projektdeltagere
 • Du vil komme til at arbejde med it-sprojekter, som har betydning for hele samfundet.  
   

Gennemslagskraft, fremsyn og struktur er nøgleordene 

Du trives som leder med alt fra motivation af projektdeltagere til strategisk sparring med den øverste ledelse.  

Din arbejdsform er derfor præget af fremsyn og struktur, og du udviser høj arbejdskapacitet og arbejdsmoral. Dit engagement og vilje til at skabe resultater gennem motivation, kombineret med egenskaber som gennemslagskraft, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes. 

Du er en helhedsorienteret person med drive, der har de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at kunne fremstå som en stærk, men også løsningsorienteret, projektleder/programleder. Du har en tillidsvækkende, kommunikerende og konstruktiv fremtoning, der gør, at du naturligt opnår autoritet på alle organisatoriske niveauer og respekt fra såvel interne som eksterne projektdeltagere. 

Ud over de personlige kompetencer er det afgørende, at du har solid erfaring med: 

 • Ledelse af store projekter eller programmer 
 • Digitale udviklingsprojekter 
 • It-projektstyring og programstyring med dokumenterede gode resultater 
 • Agil og planstyret udvikling, og gerne kendskab til den fællesstatslige IT-projektmodel 
 • Leverandørstyret såvel som egen styret IT-udvikling 
 • Arbejde i en politisk styret organisation.
   

Du har en relevant akademisk uddannelse som ingeniør, datalog eller tilsvarende realkompetence, gerne suppleret med en økonomisk overbygning. 

Digital Udvikling i IT og Data – dit område 

Som en del af afdelingen Digital udvikling i forretningsområdet IT og Data er du med til at understøtte digitaliseringen i SKAT med udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov. Vi har ansvaret for udvikling af de systemer, der understøtter stort set alle arbejdsprocesser i den danske skatteadministration, og som er en vigtig forudsætning for, at SKAT kan løse opgaverne effektivt og korrekt. 

Du kommer i berøring med en bred vifte af eksterne leverandører og dygtige kolleger, som repræsenterer mange fagligheder og arbejder sammen om at gøre det nemt for danskerne at betale den rigtige skat til tiden. 

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale senest 28. august 2017. Vi afholder samtaler løbende. Har du spørgsmål inden da, så ring til din kommende leder - kontorchef Julie Lundberg Arildsen på 72 37 06 20. 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der indgår person- og logiktest ifm. rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 

Arbejdsstedet er indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, som får ansvar for hver sin kerneopgave. Digital Udvikling forventes placeret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som kommer til at bestå af ca. 900-1.100 medarbejdere, og får til huse i København, Middelfart og Ålborg. Læs mere om skatteforvaltningens organisering på www.fra1til7.dk.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.    

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os.
 
Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.
 
I dag består skatteforvaltningen af SKAT, der har ca. 7.000 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet. 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies on it-jobbank

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by it-jobbank and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies.