Find job

Områdeleder til it-udvikling i Rigsarkivet

Rigsarkivet er Danmarks fælles hukommelse, der tager vare på og giver adgang til 1.000 års autentisk samfundsdokumentation, og den er godt på vej til at blive digital. Vi søger derfor en områdeleder til at lede vores it-udvikling, som har mod på at stå i spidsen for løsningen af de spændende udfordringer i en organisation i forandring, og der som leder af vores kompetente og erfarne it-udviklere vil være med til at fortsætte udviklingen af Rigsarkivet som it-organisation.

Om jobbet

Som områdeleder får du ansvaret for at levere den it-udvikling, som fortsat skal ske internt i Rigsarkivet, og for den daglige ledelse af områdets p.t. 10 it-udviklere. Du får også ansvaret for styringen og koordineringen af de eksterne leverandører, som skal bidrage til udviklingen af Rigsarkivets portefølje af it-systemer. Samtidig kommer du til at spille en central rolle i forbindelse med udvikling og implementering af Rigsarkivets nye digitaliseringsstrategi, som skal sætte rammen for Rigsarkivets udvikling til et fuldt digitalt nationalarkiv.

Rigsarkivets portefølje af it-systemer har indtil videre primært bestået af egenudviklede systemer, som indeholder data om arkivets samlinger, scannede papirarkivalier og digitalt skabte data og dokumenter, primært fra den offentlige forvaltnings it-systemer, herunder forskningsdata. Systemerne understøtter bl.a. brugernes søgning og bestilling fra samlingerne samt anvendelse af de skannede samlinger på nettet og modtagelse, test og lagerstyring af både nye papirarkivalier og af digitalt skabte data og dokumenter. Se www.sa.dk.

Rigsarkivet anvender en tilpasset version af Prince 2 i kombination med scrum til styring af sine systemudviklingsprojekter, som gennemføres i et tæt samarbejde med resten af organisationen og med Statens IT, som drifter Rigsarkivets it-systemer. Udviklingen sker p.t. både på Ubuntu og Windows platforme og primært i Java, C#, JavaScript, ASP.net, HTML5, en række xml teknologier samt PHP. De primære databaseplatforme er MS SQLServer, ElasticSearch og MySQL.

It-udviklingsområdet er i øjeblikket placeret i søjlen for Indsamling og Bevaring, og du kommer derfor til at referere til vicedirektøren med ansvar for dette område.

Om dig

Vi forventer:

  • at du har en solid faglig baggrund på it-udviklingsområdet, fx som datalog eller ingeniør, som du løbende har sørget for at opdatere 
  • at du har ledelsesmæssig erfaring på it-udviklingsområdet, gerne suppleret med fx en diplom- eller masteruddannelse 
  • at du har gode kommunikative evner, så du kan indgå i konstruktiv dialog og samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere 
  • at du har erfaring i at forberede, beregne og levere it-udvikling i den beskrevne kvalitet til den forventede tid og aftalte pris  
  • at du har erfaring med udbud og kontraktstyring på it-udviklingsområdet 
  • at du kan sikre et godt samarbejdsklima i området 
     

Det vil være en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har erfaring fra eller med den offentlige forvaltning.

Vi tilbyder

Et fagligt udfordrende job med stor indflydelse på udviklingen af en af Danmarks væsentligste forskningsinfrastrukturer og Rigsarkivet som et fuldt digitalt nationalarkiv, hvor du kan være med til at sikre, at Danmarks skriftlige kulturarv bevares, stilles til rådighed for og formidles til alle brugere og brugergrupper. Fleksible komme-gå-tider, så familie og arbejdsliv hænger sammen. Vi lægger vægt på et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor man løser opgaver i samspil med sine kolleger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lr. 36, hvor årslønnen i aktuelt niveau udgør 491.806 kr. Hertil kommer et eventuelt personligt tillæg efter aftale mellem Rigsarkivet og den relevante faglige organisation. Stillingen vil blive besat på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation, medmindre den pågældende i forvejen er ansat som tjenestemand i staten.

Stillingen agtes besat på åremålsvilkår. Der ydes i den forbindelse et åremålstillæg efter aftale mellem Rigsarkivet og den relevante faglige organisation.

Der stiles mod et samlet lønniveau på ca. 700.000 kr. årligt (inkl. pension).

Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Arbejdsstedet er Rigsarkivet, København.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning

Du kan søge stillingen via ansøgningsknappen nederst på siden. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ’Søg jobbet her’ nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde fuldstændigt curriculum vitae og dokumentation for relevant uddannelse og faglige kvalifikationer.

Ansøgning med bilag skal være fremme senest søndag den 3. september 2017. Vi forventer at afholde samtaler i uge 36. I forbindelse med ansættelsesprocessen vil der indgå test.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar på tlf. 41 71 73 24 eller kvk@sa.dk.

Du kan også læse mere om Rigsarkivet, visioner og strategier m.v. på www.sa.dk og http://kum.dk/om-ministeriet/organisation-og-institutioner/styrelser/rigsarkivet/.

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalsk dokumentation til samtidens og fremtidens forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum, samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 230 medarbejdere fordelt på fem adresser; en i Viborg, en i Aabenraa, en i Odense og to i København.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.