Find job

Kontorchef til Datahjemtagelse (big data ingestion)

Vil du tage ansvaret for at drive hjemtagelsen af data inden for det nye skattevæsen ved hjælp af big data teknologier og ingestion løsninger til forskellige kildeformater – fra realtime til ad hoc, fra databaser til ustrukturerede data? Vil du stå for indgåelse af dataaftaler, medvirke til den daglige sikring af dataanvendelsen og opbygge skattevæsenets arkiv for data? Har du erfaring og baggrund i arbejdet med big data teknologier, data ingestion og change data capture løsninger? Så er denne stilling måske noget for dig. 

Opbygning af et nyt, centralt kompetencecenter for hjemtagelsen af data til skattevæsenet 

Vi søger en kontorchef til et nyoprettet kontor for Datahjemtagelse, der skal stå i spidsen for opbygningen af et nyt, centralt kompetencecenter for hjemtagelsen af data til skattevæsenet. Vores løsninger bygger aktuelt på big data platform (Hortonworks HDFS/Hadoop) og big data ingestion solutions. Fx står vi aktuelt overfor projekter vedr. datahjemtagelse fra SAP og DB2 platforme, men har løbende behov for anvendelse til ad hoc-kilder, fx anvendt til analyserne af Panamapapers og HSBC-sagen. 

Ved at etablere et dedikeret kontor til datahjemtagelse ønsker vi at sikre både endnu mere strømlining i løsningerne for datahjemtagelse og en fortsat videreudbygning af den samlede datamængde, som skattevæsenet anvender til analyser, rapportering, agile udviklingstiltag, ny systemudvikling og prototyping.  

Vi har i dag opbygget et af Danmarks største dataområder for big data, machine learning og DW/BI med ca. 150 medarbejdere – og vi vokser fortsat. Vi har realiseret adskillige løsninger inden for feltet med direkte effekt hos fx kundeservice, indsats, told og på området for international skattekriminalitet, og vi ønsker nu at udbygge strategien for ’det data- og analysedrevne skattevæsen’ ved at styrke vores datahjemtagelse med en samlet stordriftstilgang til at hente data hjem fra kilderne. 

Kontoret for Datahjemtagelse er placeret i afdelingen Data under den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse i det nye skattevæsen – dette er den samme afdeling, som også i dag fungerer som skattevæsenets kompetencecenter for løsninger inden for business intelligence, avanceret analyse, machine learning, datahjemtagelse og dataudveksling. Afdelingen er også kendt for at opbygge skattevæsenets ”Databank”, der arbejder med adskillige terabyte data i dagligdagen i forretningsanalyser, rapporter, risikoscoring, monitorering, segmentering osv. Vi udvikler løsninger på bestilling og driver egne initiativer – fra idé, udvikling til produktion – flere hundrede opgaver og projekter om året. Vi understøtter derudover lokale superbrugere i at opbygge prototype-løsninger og anvende værktøjer i dagligdagen. 

Som kontorchef for Datahjemtagelse forventes du meget hurtigt at stå for udvidelsen af kontoret til ca. 10-20 medarbejdere samt stå for opbygningen af de første løsninger med it-leverandører, it-driftssiden og projekter, der aktuelt har behov for data. Ligeledes vil du blive inddraget i arbejdet med at sikre et strategisk roadmap for datahjemtagelsen. Vi arbejder derudover med et koncept for superbruger-anvendelse af big data platformen for at sikre hurtigere time-to-market i den indledende dataanvendelse i projekter og driftsenheder. Du vil komme til at referere til underdirektøren for Data i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og indtræder i afdelingens ledergruppe med i alt otte ledere. 

Ansvar for datahjemtagelse, udvikling af konkrete løsninger og opbygning af kontoret og de interne processer 

Du får som kontorchef for Datahjemtagelse ansvaret for:

 • procesejeransvar og center of excellence for hjemtagelse af data til Databankens big data platform fra skattevæsenets it-systemer og øvrige datakilder, 3. partskilder, internationale data m.v. 
 • systemansvar for teknologier til lagring og transport af data til Databankens big data platform (vi anvender Hortonworks HDP Hadoop med bl.a. HDF Data Flow, inkl. NiFi, Kafka, Storm m.v. og er i gang med at se på mere dedikeret CDC løsning til større stordriftstilgang).
 • sikre systematisk hjemtagelse af rådata fra skattevæsenets systemer til lagring og anvendelse i Databankens big data platform – til brug for ad hoc-forretningsanalyser, prototyping og videre bearbejdning gennem DW/BI, analyse og procesautomatiserings-værktøjer og udviklingsprojekter. 
 • sikre opbygning af klare dataområder inden for Databankens big data platform, der kan anvendes til udvikling, prototyping, datastyring samt opbygge superbruger-organisation for anvendelsen af Databankens ad hoc-lagringsmuligheder på big data-siden. 
 • lede og drive programmet for datahjemtagelse og indgå i relevante styregrupper for at sikre dette. 
 • rekruttering og opbygning af kontoret for Datahjemtagelse, herunder sikre: 
  - et samlet hold på ca. 20 medarbejdere med rette kompetence-mix og roller, som kan realisere datahjemtagelsen af skattevæsenets data.
  - en velfungerende arkitektur og strategiske teknologivalg sammen med it-systemejere og it-leverandører til kontinuerlig udbygning af data ingestion-løsninger.
  - standardisering af arbejdsprocesser og retningslinjer for værktøjsanvendelse.
  - samarbejdsmodel med afdelingens kontorer, øvrige forretningsområder og styrelser i skattevæsenet.
 • egenudvikling af konkrete løsninger med kontorets medarbejdere og eksterne konsulenter indenfor: 
  - udvikling og vedligehold af dataindtag af eksterne datakilder og systemer til Databanken.
  - vedligehold og overblik på dataområder i Databankens big data platform (Hadoop/HDFS).
  - opbygning og vedligeholdelse af effektiv data tagging på big data.
  - dataleverance til analytiske formål og prototyping.
  - dokumentation og principper for lagringen af data i Databanken.
   

Vores forventninger til dig

Du har baggrund i arbejdet med big data teknologier, data ingestion og change data capture løsninger – enten som direkte bruger af big data teknologier – fx som big data specialist, data capture specialist eller big data analytiker – eller du har anden relevant baggrund fra en lignende funktion på forretnings- eller it-siden, som har opbygget en platform for data capture.  

Du ser verden i strukturerede løsninger og danner overblik, hvor andre fordyber sig i detaljer og kompleksitet - og du forstår, at opbygningen af en sikker og stabil drift med klare, effektive roller er vejen til mere tid til udvikling og nytænkning i din egen hverdag. 

Du har enten konkret ledelseserfaring eller erfaring med at opbygge og lede teams, f.eks. i projekter eller i rollen som lead specialist. 

Du har erfaring med at indgå skriftlige aftaler, forhandle med leverandører og etablere klare service level aftaler med både leverandører og modtagere til dine løsninger, da du ved, at dette er vigtige parametre for at lykkes. Samtidig sætter du pris på at sikre dine leverancer til aftalte tid og sted, fx ved at opbygge rapporter og målinger på dine leverancer. 

I afdelingen lægger vi vægt på, at du sætter en ære i at samarbejde på tværs og sikrer den fornødne koordinering og videndeling i organisationen, og at du er en udpræget team-player, der er drevet af at realisere gode løsninger og succeser sammen med andre. Du har sans for at skabe relationer og kan træffe de nødvendige beslutninger, når situationen kalder på det. Du skal være robust og kunne holde hovedet koldt i pressede situationer. Du går op i klare strukturer og klar rolle-arbejdsfordeling og sætter pris på at opbygge en funktion, der er velfungerende i en samlet leverancekæde. 

Vi anvender i dag Hortonworks HDP og HDF samt andre teknologier i løsningerne, men har endnu ikke taget endelige strategiske valg af de samlede værktøjer, der skal benyttes på data ingestion-siden. Dette forventes du at drive som ejer af datahjemtagelsen. Det sker i samarbejde med øvrige interessenter hos it-systemejere og data-leverandører til skattevæsenet.  

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via linket ”Søg jobbet her” senest 19. november 2017. Samtaler afholdes løbende.   

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til underdirektør Søren Ilsøe på tlf. 72 37 08 79 eller på mail: soeren.ilsoee@skat.dk.  

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37, med mulighed for tillæg. Stillingen besættes i udgangspunktet på varige vilkår, men der er mulighed for besættelse på åremål. 

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.   

Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø.   

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, som får ansvar for hver sin kerneopgave. De nye styrelser vil fortsat udgøre én juridisk myndighed, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. Afdelingen her placeres i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som kommer til at bestå af ca. 900-1.100 medarbejdere, og får til huse i København. Læs mere om skatteforvaltningens organisering på www.fra1til7.dk.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.      

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

I SKAT er vi ca. 6.200 kolleger på kontorer i hele Danmark. Lige nu er vi alle samlet i SKAT – men i fremtiden bliver vi opdelt i flere styrelser. En plan for organisering og geografisk placering forventes klar i sommeren 2017. 

Vores kerneopgave som myndighed er hvert år at opkræve de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv, og alle betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med skattevæsenet. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. Vi har brug for medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. Er du vores næste kollega?

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.