Find job

IT-projektleder, der kan sikre hurtigere vej fra idé til virkelighed

Er du en erfaren IT-projektleder, der vil stå i spidsen for at udvikle og tilpasse vores samarbejde og vores projektmetoder, så politiske ideer hurtigere kan omsættes til praktisk gavn for vores mange kunder?  

Vi søger lige nu en erfaren IT-projektleder til en nyoprettet stilling i forbindelse med vores meget ambitiøse digitaliseringsplan. Stillingen er i København.  

Landbrugsstyrelsen er netop i gang med at starte implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i de tidligere strategier især vedr. driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere.  

I forbindelse med at digitaliseringsplanen skal implementeres, laves en omorganisering og opnormering af IT-organisationen. Denne stilling refererer direkte til IT-underdirektøren.  

Et af de vigtigste og mest ambitiøse spor i digitaliseringsplanen er, at vi fremadrettet skal kunne udvikle og konfigurere vores løsninger langt hurtigere end nu. Sporet indeholder først og fremmest en omlægning fra vandfaldsudvikling til agil tilgang. Dertil skal der udvikles kommunikation, så pris og omfang for forskellige politiske løsningsmodeller er kendte. Andre elementer er modernisering og eventuel automatisering af forskellige opsætnings- og driftsprocesser, samt modernisering af systemkomponenter i de vigtigste systemer. Sideløbende i andre spor arbejdes der i styrelsen med digitaliseringsparat lovgivning, udfasning af så mange breve som muligt o.lign.  

IT-projektledelse i Landbrugsstyrelsen

Som projektleder har du ansvaret for at projektere og drive det samlede projekt i tæt samarbejde med styregruppen og i dette tilfælde også med ledelsen i IT. Projektet vil berøre alle enheder og teams i IT og også store dele af forretningsenhederne i styrelsen og er et af de vigtigste i vores digitaliseringsplan.

Styrelsen arbejder ud fra en projektmodel og har gennem mange år gennemført store komplekse IT-projekter med succes. Som hovedregel er der tale om implementering af kompleks EU-lovgivning, men der er selvfølgelig også IT-projekter af mere teknisk karakter imellem.

Landbrugsstyrelsen er EU-udbetalingsorgan for den samlede landbrugsstøtte og er i den forbindelse underlagt omfattende revision. Dertil er styrelsen ISO 27001-certificeret. Vi lægger derfor meget vægt på, at vores systemer og processer er dokumenteret retvisende.

Det betyder, at dine primære ansvarsområder er:

 • Projektledelse af et meget strategisk vigtigt projekt, der berører det meste af styrelsen  
 • Implementering af agilt metodeværk og lede igennem forandringen  
 • At sikre udarbejdelsen af kommunikation af standardkomponenter til det politiske lag  
 • Modernisering af opsætnings-, test- og driftsprocesser  
 • Modernisering af systemkomponenter i især vores rammesystemer CAP/IMK
   

Vi forventer, at du kan:  

 • arbejde strategisk og sætte retning  
 • lede et projekt professionelt, sikkert og efter agile metoder  
 • lede både IT-drift og -udvikling gennem eksterne leverandører  
 • agere serviceminded og imødekommende i forhold til alle vores brugere og kunder  
 • håndtere et omfattende investeringsbudget  
 • medvirke aktivt til gevinstrealisering  
 • rapportere mundtligt og skriftligt i et politisk miljø
   

IT – din nye arbejdsplads

Landbrugsstyrelsens IT er organiseret med en underdirektør, 3 enhedschefer og 7 teamledere. Hvert team har entydigt ansvar inden for opgaveporteføljen. Vi arbejder i et tæt ledelsesfællesskab på tværs af enheder og teams i IT, hvor hjælpsomhed, samarbejde, ansvarlighed og vidensdeling er i højsædet. Vi er ca.120 medarbejdere. Der er en forventning om, at IT-området vil vokse over de kommende år, da digitalisering skal bidrage væsentligt til, at styrelsen kommer i mål med en ny forretningsstrategi Nemt enkelt og til tiden.

Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god ledelse, godt kollegaskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse og nyder godt af motionsrum, sund kantine, fleksible arbejdstider m.v.

Samarbejdsstærk projektleder, der ikke går på kompromis med regler og processer

Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Dertil er du erfaren i at arbejde strategisk, sætte retning og kan fremvise gode resultater med indkøb og implementering af større IT-systemløsninger meget gerne gennem agile metoder.

Du er en certificeret projektleder, der også har erfaring med IT-indkøb og leverandør- og kontraktstyring. Din erfaring med at håndtere drifts- og investeringsbudgetter kommer også i spil. Vi ser gerne, at du med din projektledelseserfaring kan handle strategisk og løsningsorienteret, begå dig i et politisk miljø, og at du ser fordele i tværgående samarbejde og gode relationer – både internt og eksternt.

Ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Hvis du er AC’er, sker ansættelsen som chefkonsulent. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Udover grundlønnen kommer der individuelt tillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Nærmere oplysninger  

Læs mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konst. IT-underdirektør Franci Johansen, tlf. 20 99 30 04.

Ansøgning  

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online i vores rekrutteringssystem senest fredag d. 17. november 2017. Vi forventer at holde samtaler i uge 47.

Udover ansøgningen bedes du vedlægge CV, dokumentation for uddannelse (inkl. karakterer) og eventuelle andre relevante bilag. Er du tjenestemand skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest, der er uden strafbare forhold af betydning for stillingen.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København V

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.