Find job

IT-projektledere til flere ambitiøse digitaliseringsprojekter

Er du en erfaren IT-projektleder, der vil stå i spidsen for at udvikle og tilpasse vores digitale løsninger til understøttelse af tilskudsadministration og kontrolvirksomhed?  

Vi søger lige nu flere IT-projektledere til stillinger i forbindelse med vores meget ambitiøse digitaliseringsplan. Stillingerne er i København. 

Landbrugsstyrelsen er netop i gang med at starte implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i de tidligere strategier især vedr. driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere.  

I forbindelse med at digitaliseringsplanen skal implementeres, laves en omorganisering og opnormering af IT-organisationen. Disse stillinger ligger i enheden IT Opsætning, som består af 4 teams med hver sin teamleder. Projekterne omhandler opsætning af tilskudsadministrative ordninger i vores digitale selvbetjeningsløsninger og rammesystemer.  

IT-projektledelse i Landbrugsstyrelsen  

Som projektleder har du ansvaret for at projektere og drive det samlede projekt i tæt samarbejde med styregruppen og brugerne i forretningen.  

Styrelsen arbejder ud fra en projektmodel og har gennem mange år gennemført store komplekse IT-projekter med succes. Som hovedregel er der tale om implementering af kompleks EU-lovgivning, men der er selvfølgelig også IT-projekter af mere teknisk karakter imellem.  

Landbrugsstyrelsen er EU-udbetalingsorgan for den samlede landbrugsstøtte og er i den forbindelse underlagt omfattende revision. Dertil er styrelsen ISO 27001-certificeret. Vi lægger derfor meget vægt på, at vores systemer og processer er dokumenteret retvisende.

Det betyder, at dine primære ansvarsområder er:  

  • Projektledelse af strategisk vigtige projekter, der berører det meste af styrelsen og vores kunder
  • Sikre interessenthåndtering og kommunikation
  • Være drivende i samarbejde og videndeling med vores brugere
  • Sikre budgetoverholdelse og gevinstrealisering
  • Rapportering mundtligt og skriftligt i et politisk miljø
     

IT – din nye arbejdsplads  

Landbrugsstyrelsens IT er organiseret med en underdirektør, 3 enhedschefer og 7 teamledere. Hvert team har entydigt ansvar indenfor opgaveporteføljen. Vi arbejder i et tæt ledelsesfællesskab på tværs af enheder og teams i IT, hvor hjælpsomhed, samarbejde, ansvarlighed og vidensdeling er i højsædet. Vi er ca.120 medarbejdere. Der er en forventning om, at IT-området vil vokse over de kommende år, da digitalisering skal bidrage væsentligt til, at styrelsen kommer i mål med en ny forretningsstrategi nemt enkelt og til tiden.  

Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god ledelse, godt kollegaskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse og nyder godt af motionsrum, sund kantine, fleksible arbejdstider m.v.  

Samarbejdsstærk projektleder, der ikke går på kompromis med regler og processer  

Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Dertil er du erfaren i at arbejde strategisk, sætte retning og kan fremvise gode resultater med implementering af større IT-systemløsninger meget gerne gennem agile metoder.  

Du er en certificeret projektleder. Vi ser gerne, at du med din projektledelseserfaring kan handle strategisk og løsningsorienteret, begå dig i et politisk miljø, og at du ser fordele i tværgående samarbejde og gode relationer – både internt og eksternt.  

Ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Hvis du er AC’er, sker ansættelsen som chefkonsulent. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Udover grundlønnen kommer der individuelt tillæg, resultatløn og pensionsordning.  

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.  

Nærmere oplysninger  

Læs mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret IT underdirektør Franci Johansen, tlf.: 20993004.  

Ansøgning  

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online i vores rekrutteringssystem senest den 17. november 2017 kl. 23:59. Vi forventer at holde samtaler i uge 47.  

Udover ansøgningen bedes du vedlægge CV, dokumentation for uddannelse (inkl. karakterer) og eventuelle andre relevante bilag. Er du tjenestemand skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest, der er uden strafbare forhold af betydning for stillingen.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet med 1.200 medarbejdere og næsten lige så mange spidskompetencer. Du bliver en del af et miljø, hvor vi mestrer balancen mellem mange modsætninger – og det er vi stolte af. Hos os taler vi om alt fra landbrugsstøtte til fredningsbælter, EU-kvoter, Karnov plantesundhed, digitalisering og torskens fremtid. Hvis du tør smide snøren ud, så lover vi, at du får en spændende karriere i garnet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København V

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.