Find job

2 teamledere til at stå i spidsen for to nyoprettede teams i IT - enheden for opsætning

Vil du være med til at udvikle og gennemføre Landbrugsstyrelsens nye digitaliseringsstrategi og samtidig være med til at sikre en effektiv opsætning af Arealtilskudsordninger samt ordninger på Økologi og Planteområdet i styrelsens digitale selvbetjeningsløsning og rammesystemer, som vores kunder og medarbejdere er afhængige af?  

Landbrugsstyrelsen er netop i gang med at starte op på implementeringen af sin nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i de tidligere strategier især vedr. driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i endnu bedre kvalitet, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere – alt sammen til glæde for vores kunder og brugere.  

I forbindelse med at digitaliseringsplanen skal implementeres, laves en omorganisering og opnormering af IT-organisationen. Hvert team har entydigt ansvar indenfor IT-udvikling og -drift.  

Landbrugsstyrelsen har en række specialudviklede IT-systemer, som dels understøtter ansøgningsprocessen gennem meget omfattende selvbetjeningsløsninger, dels sagsbehandling og udbetaling af tilskud til vores kunder, som er ca. 40.000 landmænd og endelig også understøtter kontrol- og reguleringsområdet indenfor landbruget. IT-systemerne tilpasses og videreudvikles løbende, ligesom der jævnligt kommer nye systemer til. Vores vigtigste løsninger indeholder en udbygget og effektiv erhvervs- og borgerservice med en række selvbetjeningsløsninger, herunder en stor og kompliceret GIS-løsning.  

Landbrugsstyrelsen er EU-udbetalingsorgan for den samlede landbrugsstøtte og er i den forbindelse underlagt omfattende revision. Dertil er styrelsen ISO 27001-certificeret. Vi lægger derfor meget vægt på, at vores systemer er dokumenteret retvisende.  

IT-enheden for opsætning består af 4 teams med hver deres opgaveportefølje, men samtidig med meget tværgående vidensdeling og samarbejde.  

Teamleder for Team IT Arealtilskud  

Til ledelsen af Team IT Arealtilskud skal vi bruge en engageret, professionel og samarbejdende teamleder. Teamet er nyt og skal arbejde med opsætning af Arealtilskudsordninger i vores rammesystemer (CAP-TAS og IMK) samt andre tværgående opgaver på tværs af de 4 teams i IT – enheden for opsætning.  
Team IT - Arealtilskud samarbejder med fagenhederne og er en vigtig del i styrelsens store værdikæder.  
Teamlederen har personale- og faglig ledelse af indtil videre 10 medarbejdere, herunder projektledere samt faglig ledelse af eksterne konsulenter  

Teamleder for Team it Planter og Økologi  

Til ledelsen af Team IT Planter og Økologi skal vi bruge en engageret, professionel og samarbejdende teamleder. Teamet er nyt og skal arbejde med opsætning af Plante og Økologiordninger i vores rammesystemer (CAP-TAS og IMK) samt kontrolordninger i VAKS systemet. Der vil være samarbejde med andre specialister i de øvrige 3 andre teams i enheden.  
Team IT - Planter og Økologi samarbejder med fagenhederne og er en vigtig del i styrelsens store værdikæder.  
Teamlederen har personale- og fagligledelse af indtil videre 12 medarbejdere, herunder projektledere samt faglig ledelse af eksterne konsulenter  

Begge stillingerne refererer til konstitueret enhedschef Marie-Louise Otte.  

Samarbejde om IT og ledelse  

Det er dine evner, dit engagement og dine ambitioner, der skal hjælpe os med at styrke og effektivisere opsætningen af vores projekttilskudsordninger. Du kommer til at arbejde sammen med en række talentfulde og meget ansvarlige kolleger og medarbejdere. De to teams er nye og udspringer af tre tidligere teams. Der vil skulle etableres et meget tæt samarbejde mellem de 4 nye teams i den nye enhed vedr. metode og proces. De to teams arbejdsopgaver udføres i tæt samarbejde med Landbrugsstyrelsens faglige enheder, de øvrige enheder i IT samt eksterne IT-leverandører. Der er derfor også en hel del kommunikation i stillingerne.  

Du vil sammen med de øvrige teamledere indgå i en ledelsesgruppe, der bl.a. fungerer som sparringspartnere for enhedscheferne på IT-området. Du vil dertil få selvstændigt økonomiansvar for teamets økonomi.  

Samarbejdsstærk og en god forståelse for IT  

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse. Du behøver ikke nødvendigvis at være uddannet indenfor IT men vi forventer at du har forståelse for ledelse af et team, gerne med IT-relaterede projekter. Det er ikke et krav, at du har erfaring med personaleledelse, men der vil blive lagt vægt på, at du er afklaret i forhold til rollen som teamleder og har de nødvendige menneskelige evner til at kunne løfte ledelsesopgaven. Enhedschefen vil fungere som supervisor, hvis du ikke har forudgående ledelseserfaring. Dertil har du:  

 • I dine tidligere stilling har være drivende i samarbejdsrelationer og kommunikation  
 • erfaring med samarbejdet med kunder og brugere  
 • forståelse for og erfaring med god projektledelse – gerne IT-projektledelse  
 • solide kompetencer med leverandørstyring  
 • erfaring med rapportering i et politisk miljø  
 • kendskab til digital borgerbetjening  
   

Vi forventer at du kan:  

 • tænker og handler visionært, strategisk, analytisk og dynamisk  
 • har personlig gennemslagskraft og kan få medarbejderne med dig  
 • leverer resultater og fokuserer på effekt  
   

IT – din nye arbejdsplads  

Landbrugsstyrelsens IT er organiseret med en underdirektør, 3 enhedschefer og 7 teamledere. Hvert team har entydigt ansvar indenfor opgaveporteføljen. Vi arbejder i et tæt ledelsesfællesskab på tværs af enheder og teams i it, hvor hjælpsomhed, samarbejde, ansvarlighed og vidensdeling er i højsædet. Vi er ca.125 medarbejdere, hvor af de 48 sidder i enheden IT Opsætning. Der er en forventning om, at IT-området vil vokse over de kommende år, da digitalisering skal bidrage væsentligt til, at styrelsen kommer i mål med en ny forretningsstrategi Nemt enkelt og til tiden.  

Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god ledelse, godt kolleskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse og nyder godt af motionsrum, sund kantine, fleksible arbejdstider m.v.  

Ansættelsesvilkår  

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Hvis du er AC’er, sker ansættelsen som chefkonsulent. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.  

Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Udover grundlønnen kommer der individuelt tillæg, resultatløn og pensionsordning.  

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.  

Nærmere oplysninger  

Læs mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret Enhedschef Marie-Louise Otte, tlf.: 41 89 25 36  

Ansøgning  

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online via "Søg jobbet her" senest onsdag den 22. november 2017.  

Udover ansøgningen bedes du vedlægge CV, dokumentation for uddannelse (inkl. karakterer) og eventuelle andre relevante bilag. Er du tjenestemand skal din ansøgning stiles til Dronningen.  

Der vil indgå test i ansættelsesforløbet.  

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest, der er uden strafbare forhold af betydning for stillingen.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet med 1.200 medarbejdere og næsten lige så mange spidskompetencer. Du bliver en del af et miljø, hvor vi mestrer balancen mellem mange modsætninger – og det er vi stolte af. Hos os taler vi om alt fra landbrugsstøtte til fredningsbælter, EU-kvoter, Karnov plantesundhed, digitalisering og torskens fremtid. Hvis du tør smide snøren ud, så lover vi, at du får en spændende karriere i garnet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København V

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.