Find job

Student Assistant to aid our Software Department

Studiejob i softwareafdeling med fokus på UII-design.

FOSS søger en studentermedarbejder til softwareafdelingen, hvor vi udarbejder UI-design-løsninger til analyseinstrumenter til fødevareindustrien. FOSS’ løsninger er en spændende kombination af avanceret teknologi, software- og hardwaredesign. Der er fokus på interaktionsdesign og brugeroplevelse i udviklingsprocessen. Du kan læse mere om FOSS på foss.dk.

Som studentermedarbejder vil dine opgaver spænde bredt:

 • Arbejde med fremstilling af visuelle layouts/mock-ups
 • Input til igangværende FOSS-instrumentprojekter vedrørende brugerinterfaceinteraktion og design
 • Ikondesign
 • Ad hoc-opgaver
   

Vi forventer derfor, at du:

 • Har erfaring med brugercentreret UI-design med en praktisk tilgang
 • Har stærke design og visuelle præsentationsfærdigheder, herunder evnen til at forny og visualisere koncepter
 • Kan formidle forskellige data og information til konkret grafisk opsætning
 • Behersker Adobe Illustrator til optegning af mock-ups og lignende
 • Har teknisk forståelse inden for softwareudvikling
   

Det er en fordel hvis du:

 • Er initiativrig, arbejder selvstændigt med opgaver og opsøger nødvendigt input undervejs
 • Har kendskab til wireframingværktøjet Adobe XD
 • Er teknisk vidende med nysgerrighed til at forstå nye teknologier inden for softwareudvikling
 • Taler og skriver engelsk flydende.
   

Til gengæld tilbyder vi:

 • Indblik i koncept/visual design med mulighed for at præge processen
 • Inddragelse i udvikling af brugergrænseflader i en teknologipræget virksomhed
 • Praktisk erhvervserfaring og ansvar for opgaver
 • Løn (detaljer oplyses ved samtale)
 • Ca. 7-10 arbejdstimer/uge
   

Interesseret? Send relevant beskrivelse af dig selv samt CV, karakterblad og andet materiale til Luis Imperatore, luisi@foss.dk.

Har du spørgsmål kan du sende en mail (luisi@foss.dk) eller ringe på 2818 3855.

Vi indkalder løbende til samtale og ansætter, når vi har fundet den rette kandidat.

Student Assistant to aid our Software Department

FOSS is looking for a student assistant for our software department, where we develop UI design solutions for analytical instruments for the food industry. FOSS’ solutions are an exciting combination of advanced technology, software and hardware design. Focus is on interactive design and user experience in the development process. You can read more about FOSS at www.fossanalytics.com.

As a student assistant, your tasks will span widely:

 • Working with the production of visual layouts/mock-ups
 • Assist with input for ongoing FOSS instrument projects regarding user interface interaction and design
 • Icon design
 • Ad hoc tasks
   

We therefore expect you to:

 • Have experience with user-centered UI design with a practical approach
 • Have strong design and visual presentation skills, including the ability to renew and visualize concepts
 • Be able to convey different data and information into a concrete graphical setup
 • Be able to use Adobe Illustrator to handle mock-ups and the like
 • Have technical understanding within software development
   

It is an advantage if you:

 • Can take initiative, work independently with tasks and seek necessary input along the way
 • Have knowledge of the Adobe XD wireframe tool
 • Are technically knowledgeable with a curiosity to understand new technologies in software development
 • Speak and write English fluently
   

In return, we offer:

 • Insight into concept/visual design with the ability to influence the process
 • Involvement in developing user interfaces in a technology-driven company
 • Practical work experience and responsibility for tasks
 • Salary (details are given at the interview)
 • About 7-10 hours/week
   

Interested? Send a relevant description of yourself, CV, grade sheet and other material to Luis Imperatore, luisi@foss.dk.
If you have any questions, please send an email (luisi@foss.dk) or call 2818 3855.

As we will invite candidates for interview continuously, we encourage you to apply as soon as possible.

We look forward to hearing from you.

All applications for vacant positions will be welcomed and considered on the relative merits of the applicant against the role profile for the position regardless of race, nationality, ethnic origin, gender, sexual orientation, marital status, disability, family status, age, or religion.

FOSS

FOSS is the world’s leading producer of innovative analytical instruments that monitor and control food quality. We provide solutions that improve customers’ business by running a sustainable and profitable operation while helping deliver high quality products for consumers.

We live in a world with a fast growing population and to meet the growing demand for food, the global food production will have to increase by 60 per cent by 2050. The world’s population is becoming wealthier and the global middle class is growing, which create new food demands. This means the food producers need to find smarter ways to make the best use of our valuable resources and to eliminate food waste. At FOSS, we have the know-how to help companies address these global trends and turn them into opportunities – in a way where sustainability and good business go hand in hand.

The family-owned FOSS Company was founded in 1956. FOSS headquarters are based in Hillerød, Denmark and development and production takes place in Denmark and China. FOSS products are marketed and sold through a global network of sales subsidiaries in 30 countries. FOSS employs around 1,400 highly qualified employees worldwide.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Hillerød

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.