Find job

Underdirektør til Data i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse

Vil du være med til at sikre, at Danmarks skatteforvaltning har moderne, velfungerende og driftssikre it-systemer samt pålidelige og tilgængelige data? Så er du måske den nye underdirektør til dataområdet i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse.    

Som underdirektør på dataområdet, vil du få ansvar for at skabe fundamentet for en data- og analysedrevet skatteforvaltning, og for at sikre, at relevante data på sikker vis er tilgængelige i rette tid, i rette form og med rette kvalitet. I forlængelse heraf sikres evnen til effektivt at kunne gennemføre analyser, data mining, rapportering og automatiseringsløsninger på tværs af skatteforvaltningens samlede datagrundlag. Endvidere vil du blive ansvarlig for at levere holdbare fremtidssikrede resultater, og have fokus på, at processer og systemer er teknologisk tidssvarende, brugerorienterede og i overensstemmelse med lovgivningen. Dette er en stor tværgående koordineringsopgave i forhold til de øvrige styrelser. 

Underdirektørområdet består af otte kontorer og er en del af fagdirektørområdet Data og Analyse. Du vil skulle arbejde tæt sammen med den anden underdirektør på fagdirektørområdet.  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en organisation under dannelse. Der kan følgelig forventes løbende justeringer af opgaveporteføljen mv.   

Forventninger til den kommende underdirektør  

Vi lægger vægt på, at du har dokumenteret erfaring med:   

 • at arbejde strategisk og operationelt med data; datamodellering, -indsamling, -kvalitetssikring, -lagring og -udstilling med henblik på anvendelse i analysemiljøer og til ledelsesrapportering 
 • at arbejde strategisk og operationelt med analytics; udvikling, test og produktionslægning af modeller, anvendelse af analytics til at understøtte (automatiseret) sagsbehandling og ledelsesbeslutninger, samt overblik over værktøjer og platforme 
 • hvordan anvendelse af data og analytics i praksis påvirker ledelse, organisation, processer, compliance og kundeinteraktion 
 • at udvikle og implementere løsninger i et komplekst set-up med mange interessenter 
 • at optimere processer og leveranceorganisation i en agil udviklingsorganisation 
   

Samtidig er det afgørende, at du som leder kan: 

 • skabe overblik og håndtere komplekse problemstillinger   
 • være en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål 
 • udvise naturlig autoritet og gennemslagskraft 
 • navigere i et politisk landskab med høj offentlig bevågenhed 
 • skabe stærke relationer både internt og eksternt og at du udviser gode kommunikative evner. 
   

Din baggrund  

Du har solid erfaring med strategisk ledelse og gerne fra en lignende funktion. Det vil også være en styrke, hvis du har erfaring med ledelse af ledere i en kompleks organisation. Desuden er det en fordel, hvis du har indsigt i dataområdet og gennemførelsen af større forandringsprojekter.   

Løn, ansættelsesvilkår og tiltrædelse  

Stillingen er klassificeret i lønramme 38/løngruppe 2. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.  

Dit arbejdssted vil indtil videre være Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.   

Tiltrædelse er snarest muligt.  

Ansøgning  

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via "Søg jobbet her" senest den 16. februar 2017. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.  

I udvælgelsesprocessen samarbejdes med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S. Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen.  

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til fagdirektør for Data og Analyse, Jens Daugaard på 7237 0458.   

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.   

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kerneopgave bliver at sikre, at skatteforvaltningen understøttes af driftssikker og fremtidsparat it. Styrelsen forventes bemandet med ca. 900-1.100 medarbejdere og får kontorer i København, Middelfart og Aalborg. Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.fra1til7.dk

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

I SKAT er vi ca. 6.200 kolleger på kontorer i hele Danmark. Lige nu er vi alle samlet i SKAT – men i fremtiden bliver vi opdelt i flere styrelser. En plan for organisering og geografisk placering forventes klar i sommeren 2017. 

Vores kerneopgave som myndighed er hvert år at opkræve de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv, og alle betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med skattevæsenet. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. Vi har brug for medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. Er du vores næste kollega?

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København Ø

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.