Find job

Kontorchef til Inddrivelses-it-arkitektur i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse

Vil du være med til at kvalitetssikre og arkitektur-understøtte videreudviklingen af inddrivelsessystemer til Danmarks skatteforvaltning? Så er du måske den nye kontorchef i Inddrivelses-it-arkitektur i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse.  

Som kontorchef i Inddrivelses-it-arkitektur vil du få ansvar for at sikre en sammenhængende it-arkitektur, der understøtter effektive arbejdsgange i Gældsstyrelsen. Det indebærer et fagligt ansvar for at definere Gældsstyrelsens behov og arbejdsprocesser og - i forlængelse heraf - at sikre, at disse understøttes optimalt af it-systemer. Gennem bl.a. procesautomatisering, robotteknologi mv. vil du få ansvar for at sikre, at forretningens behov oversættes til it-funktionalitet og procesoptimeringer. Herudover vil du få til opgave at sikre en hensigtsmæssig brugeroplevelse ifm. anvendelsen af det nye inddrivelsessystem med det formål at tænke arkitektur og udvikling i sammenhæng med brugeroplevelsen. Dokumentation er et centralt element, der skal sikre, at it-systemet fremadrettet kan opdateres – både i forbindelse med drift af løsningen samt i forbindelse med videreudvikling. I relation til it-arkitekturen er de centrale ansvarsområder design og implementering af tekniske arkitekturanalyser, der hænger sammen med den overordnede forretningsstrategi, kvalitetssikringsarbejde og samarbejde med DevOps, der skal sikre optimale miljøer for udvikling, eksekvering og drift af it-systemer. Kontoret vil skulle være med til at definere, hvordan der arbejdes effektivt – og bidrage aktivt til udbredelsen af de teknikker, metoder og erfaringer, der opnås.  

Kontoret er en del af afdelingen It og Data, der består af i alt otte kontorer. Den anden afdeling, Processer og Forenkling i Udvikling 1 består af syv kontorer, og du vil som kontorchef både skulle arbejde tæt sammen med kontorerne i din egen afdeling, men også i resten af Udvikling 1, samt på tværs af hele styrelsen og ud mod de øvrige styrelser i skatteforvaltningen.  

Kontorchefens opgaver bliver blandet andet: 

 • sikring af effektive arbejdsgange i kontoret, herunder løbende ressourceplanlægning, prioritering af medarbejdernes tid mv. 
 • tværgående koordinering mellem it-udviklingsteams, testere, systemejere og kvalitetssikringsenheden. 
 • ansvar for en gruppe systemejere, der skal overtage driften af systemet, når release-perioden er overstået. 
 • undersøgelse og afprøvning af nyere teknologier – fx inden for AI og Robotics. 
 • faglig ledelse og personaleledelse for ca. 10 ambitiøse og dygtige UX’ere, business analysts, systemejere, og testeksperter. 
   

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en organisation under dannelse. Der kan følgelig forventes løbende justeringer af opgaveporteføljen mv.  

Om dig 

Du har en relevant uddannelse og solid ledelseserfaring. Stillingen forudsætter erfaring med programmering samt forstående for udviklings- og databaseproblematikker. Desuden er forståelse for integrationer, API's, ETL, SDLC samt datawarehouse central. Erfaring med SAFe-rammeværket er desuden en fordel. Derudover lægger vi vægt på, at du: 

 • er dynamisk i din måde at arbejde på og kan have mange bolde i luften samtidig. 
 • evner at skabe overblik og håndtere komplekse problemstillinger. 
 • er en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål. 
 • er udviklingsorienteret og har analytiske kompetencer. 
 • kan navigere i et politisk landskab med høj offentlig bevågenhed  
 • er samarbejdsorienteret og evner at opbygge netværk. 
   

Kendskab til offentlige udviklingsprojekter er desuden en fordel. 

Løn, ansættelsesvilkår og tiltrædelse 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 svarende til lønramme 37, og besættes som udgangspunkt på åremål. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Tiltrædelse er snarest muligt.   

Ansøgning   

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest kl. 12.00 den 14. marts 2018. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.  

I udvælgelsesprocessen samarbejdes med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S. Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen.   

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til fungerende underdirektør for It og Data, Jan M. Smith på tlf. 7237 2003.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

Som led i regeringens plan Fra én til syv styrelser skatteforvaltningen 2021 vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, hvor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er den ene. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. Koncernens vigtigste opgave er at sikre, at borgere og virksomheder nemt og korrekt betaler deres skatter, afgifter og gæld til det offentlige. Du kan læse mere herom på www.fra1til7.dk.  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kerneopgave vil være drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, behandling af data samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter på tværs af skatteforvaltningen. Styrelsen skal udvikle og forenkle udvalgte dele af skatteforvaltningen i samarbejde med relevante øvrige styrelser og departementet særligt når det handler om it-systemer og processer.  

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Ansøgningsfrist

14-03-2018, kl. 12:00

Arbejdssted

Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Kontaktperson

Jan Martin Smith tlf. 7237 2003

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

I SKAT er vi ca. 6.200 kolleger på kontorer i hele Danmark. Lige nu er vi alle samlet i SKAT – men i fremtiden bliver vi opdelt i flere styrelser. En plan for organisering og geografisk placering forventes klar i sommeren 2017. 

Vores kerneopgave som myndighed er hvert år at opkræve de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv, og alle betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med skattevæsenet. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. Vi har brug for medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. Er du vores næste kollega?

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.