Find job

Interne IT-Konsulenter med sans for kundefokus og automatiserede IT-løsninger

Brænder du for at konfigurere it-løsninger, som letter ansøgningsprocessen og effektiviserer sagsbehandlingen, så både vi og vores kunder kan frigøre tid. Vil du være med til at automatisere sagsgange, der sikrer udbetaling af støtte til et af Danmarks største eksporterhverv?

Vi søger lige nu flere nye kollegaer til en af statens største IT-afdelinger, hvor vi understøtter udbetaling af tilskud for ca. 10 mia. kr. årligt.  

Hos Landbrugsstyrelsen er vi i gang med implementeringen af vores nye meget omfattende digitaliseringsplan. Planen bygger oven på solide resultater i de tidligere strategier især vedrørende driftsstabilitet, effektiv systemforvaltning og omfattende digitalisering og automatisering af sagsgange. Planen er meget ambitiøs og vil frem mod 2022 understøtte, at vi kan levere løsninger hurtigere og i en endnu bedre kvalitet til vores kunder og brugere, samtidig med at automatiseringsgraden øges yderligere.  

Du mestrer balancen mellem EU-krav og kundefokus i opsætningen af nye IT-løsninger  

Som intern IT-Konsulent får du ansvaret for design og opsætning/konfiguration af IT-løsninger, så landmændene får udbetalt deres støtte nemt, enkelt og til tiden. Det betyder, at vi arbejder efter at vores portalløsning til ansøgning om tilskud på TAST-Selv er i overensstemmelse med kortdata i det GIS baserede IMK rammesystem. Du samarbejder og videndeler med politikudviklere og sagsbehandlere for at finde de bedste løsninger. I bund og grund handler det om, at tage eksisterende og kommende regler fra EU og omsætte dem til automatiserede systemer, som vores kunder og kollegaer kan anvende, uden der opstår problemer.  

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:  

  • Opsætning i vores fleksible rammesystem CAP-TAS baseret på Microsoft teknologi og serviceorienteret arkitektur. De anvendte værktøjer er: Infopath 2013 (udskiftes med HTML på sigt), Word (2013 med brug af tilføjelsesprogrammer), Workflowfoundation, Reporting Service, avanceret Excel, Visio og TFS  
  • Fremsøgning og udtræk af data ved brug af Oracle SQL Developer og Microsoft SQL Server  
  • Kommunikation og samarbejde med fagenhederne om kravspecifikationer og design af løsninger. Opsætning og test af løsninger baseret på kravspecifikationen.  
  • • Analyse og afklaring af forretningsregler og koordinering af opsætningsopgaver  
  • Unitest og dokumentation af egen opsætning.
     

Vi sørger for en grundig oplæring, hvis der er systemer eller værktøjer, du ikke er fortrolig med.  

Enheden IT Opsætning – vi er de drivende kræfter i organisationen  

Stillingerne er fordelt i alle 4 teams i Enheden IT Opsætning, hvor vi er 54 fastansatte og 20 eksterne konsulenter. Vi arbejder projektorienteret og med så komplekse opgaver, at vi godt tør love dig de udfordringer og det ansvar, du ønsker. Vi tænder på faglige problemstillinger og på at finde løsninger sammen, f.eks. ved at bøje, vride og strække Microsoft-produkterne på måder, du ikke tænkte var muligt. De 4 teams har ansvaret for opsætning og implementering af elektroniske ansøgningsskemaer (vores Tast-selv service), IT-understøttelse af sagsbehandlingen, samt it-understøttelse af Kontrolopgaver.  

Landbrugsstyrelsens IT er organiseret med en underdirektør, 3 enhedschefer og 8 teamledere. Hvert team har entydigt ansvar inden for opgaveporteføljen. Vi arbejder i et tæt ledelsesfællesskab på tværs af enheder og teams i IT, hvor hjælpsomhed, samarbejde, ansvarlighed og vidensdeling er i højsædet. Vi er ca. 130 medarbejdere. Der er en forventning om, at IT-området vil vokse over de kommende år, da digitalisering og automatisering skal bidrage væsentligt til, at styrelsen kommer i mål med en ny forretningsstrategi "Nemt enkelt og til tiden".  

Vi prioriterer at have et spændende fagligt miljø med god ledelse, godt kollegaskab og gode udviklingsmuligheder - både personlig og faglig efteruddannelse og vi nyder godt af motionsrum, sund kantine, fleksible arbejdstider m.v.  

IT-uddannet med en løsningsorienteret tilgang til IT  

Du har en IT-uddannelse, fx ingeniør eller noget tilsvarende. Det er en fordel, at du arbejder struktureret og er vant til at dokumentere dine arbejdsprocesser. Ligeledes har du en forretningsmæssig og løsningsorienteret tilgang til IT og en god erfaring med at løse større opgaver selvstændigt. Du kan skabe resultater, og du trives i et til tider hektisk miljø, hvor opgaverne kan skifte i løbet af dagen. Du ser fordelen i at samarbejde og kan kommunikere med kolleger – også fra andre faggrupper. Vi hilser også ansøgninger fra nyuddannede velkommen.  

Lyder det spændende og vil du vide mere?  

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte konstitueret enhedschef Marie-Louise Otte på tlf. 41 89 25 36, teamleder Babak Bajelan på tlf. 41 39 34 35, teamleder Dzenana Foric på tlf. 25 23 84 16 eller teamleder Ib Spanggaard på tlf. 25 13 85 91.

Ansættelsesvilkår  

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.  

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest, der er uden strafbare forhold af betydning for stillingen.  

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.  

Ansøgning  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og eventuelle referencer, senest mandag den 2. april 2018. Du søger stillingen via vores rekrutteringssystem på www.lbst.dk/job.  

Samtaler vil blive afholdt løbende.  

Landbrugsstyrelsen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Du bliver en del af et miljø, hvor vi mestrer balancen mellem mange modsætninger – og det er vi stolte af. Hos os taler vi om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.