Find job

Produktchef til en af Danmarks største it-afdelinger

Region Midtjylland søger en engageret, innovativ og resultatskabende produktchef med strategisk mindset, stort drive og ledelseserfaring til at stå i spidsen for et velfungerende produktkontor med 120 medarbejdere. Sammen med den øvrige ledelse får du en central rolle i at lede regionens samlede It-afdeling på ca. 430 medarbejdere. 

Der er tale om højt specialiseret sundheds-it til Danmarks bedste hospitaler samt til løsning af administrative og faglige opgaver på sociale institutioner og i administrationerne. Vi har meget høje ambitioner i forhold til it-anvendelse, stabil og sikker drift og ikke mindst i forhold til vores behov for innovativ udvikling.

Region Midtjylland vil i de kommende år generelt være præget af krav om nye og specialiserede behandlingsformer på hospitalerne, øgede forventninger fra patienter og personale, voksende krav til it-serviceniveauet, innovation og øget produktivitetspres. It-afdelingen – med dig som produktchef – har en central rolle ved opfyldelsen af disse krav.

Dine opgaver og dit ansvar

Produkter har ansvaret for at forvalte og videreudvikle de kliniske og administrative systemer i regionen. Kontorets to hovedopgaver er forvaltning af Regionens anvendte it-systemer i samarbejde med den øvrige it-organisation og at sikre fortsat udvikling af systemerne i tæt dialog med hospitalerne. En vigtig egenskab for produktchefen er derfor at kunne balancere mellem kravene til stabilitet og til fortsat udvikling.

Med reference til it-direktøren har du som chef for Produktkontoret ansvaret for seks områder med hver en områdeleder, der refererer til dig. Du bliver en del af chefgruppen i It-afdelingen, der består af seks kontorchefer samt it-direktøren. Chefgruppens opgave er at lede It-afdelingen og understøtte en region, der leverer sundhedsydelser på højt internationalt niveau.
 
It-afdelingen har et stort leverandørnetværk og benytter ofte eksterne leverandører til løsning af udviklingsopgaver og visse former for vedligehold. Du har som produktchef derfor erfaring og kompetence til at arbejde med professionelle it-leverandører, og du kan udvikle og forankre leverandørstyring.

Du kommer til at deltage i flere styregrupper såvel regionalt som nationalt, hvor du også vil have en central rolle. Porteføljestyring, kapacitets- og ressourcestyring er et indsatsområde i It-afdelingen, hvor vi med dine kompetencer skal skabe forbedringer i tæt sammenspil med de øvrige kontorer i It. Du har endvidere økonomisk indsigt, der sikrer at kontorets budgetter bruges optimalt og overholdes.

Hvem er du?

Du er ambitiøs og kan lide at skabe resultater gennem andre. Du sætter tydelig retning og strategiske mål og evner at operationalisere disse, mens du sikrer, at alle er med om bord. Du er derfor en dygtig forandringsagent og en stærk kommunikator, som kan trænge igennem med dine budskaber overalt, hvor du færdes. Endvidere bruger du din involverende og værdibaserede lederstil til at skabe et sundt og positivt miljø omkring dig.

Vi forventer, at du som produktchef for Produkter går forrest og involverer dig i både de strategiske og de daglige ledelsesopgaver. Din personlighed kommer til at spille en afgørende rolle, og derfor lægger vi vægt på, at du - med forståelse for dine medarbejdere – kan skabe strategisk retning og vinde deres tillid samt motivere dem til at møde fremtidens nye udfordringer. Det kræver også, at du både har vilje og evne til samarbejde på tværs, hvilket er en af de vigtigste værdier i It-afdelingen.

Du vil være en synlig chef, der i dialog og samarbejde med de øvrige afdelinger i regionen sikrer, at der leveres it-løsninger på højt niveau. Du prioriterer at skabe relationer og evner at udvikle samarbejdet med mange interessenter både i og uden for regionen, eksempelvis øvrige regioner, andre sektorer, nationale fora.

Du er i dag formentlig allerede en succesfuld leder og har stor organisatorisk forståelse og forståelse for It´s rolle i en organisation, hvor it ikke er den vigtigste kerneopgave, men et altafgørende værktøj i understøttelse af forretningen.

Dine kompetencer matcher det beskrevne indhold i jobbet og er suppleret med en relevant lederuddannelse.

Mød vores it-direktør og læs mere om It-afdelingen og vores it-strategi.

Ansættelsesforhold

Dit primære arbejdssted er i Aarhus, hvor dine områdeledere og hovedparten af dine medarbejdere sidder, men der vil også være dage i Viborg samt på regionens øvrige lokationer efter behov.

Stillingen er på kontorchefniveau og aflønnes på overenskomstmæssige vilkår efter chefaftalen på trin 51 med et opslagsniveau på kr. 707.959. Hertil kommer pension på 20,46 pct., indgåelse af resultatlønsaftale samt eventuel kvalifikationsløn efter forhandling.

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte it-direktør Claus Kofoed på 2112 5905 eller claus.kofoed@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 20. marts 2018.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 4. april 2018 og 2. samtaler den 19. april 2018. Går du videre til 2. samtale, må du forvente et testforløb.

Sikker og stabil it-drift til 36.000 brugere i ambulancer, på hospitaler, regionshuse og institutioner 

Region Midtjylland driver alle hospitalerne i Midtjylland, og vi har en af landets største it-afdelinger med omkring 430 medarbejdere. It-afdelingen servicerer regionens ca. 36.000 brugere, der rundt omkring på hospitaler, regionshuse, ambulancer og institutioner er afhængige af sikker og stabil it-drift. Dit engagement i jobbet har derfor stor betydning for rigtig mange mennesker.

Vores Service Desk har flere år i træk fået tildelt CSR-mærke for social ansvarlighed – det kan du læse om her.

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdier og tillid. Vores værdier er dialog, dygtighed og dristighed.  

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Aarhus

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.