Find job

Genopslag - Kontorchef til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kontorchef til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i København. 

Vi søger en strategisk orienteret leder, der vil være med til at drive udviklingen inden for brug af offentlige data til effektivisering og økonomisk vækst.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi går efter de løsninger, der giver størst nytte i samfundet og har fokus på at udvikle data og datainfrastruktur, der kan effektivisere den offentlige sektor og skabe økonomisk vækst. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  

Du bliver chef for kontoret ’Databank’, der har ansvaret for styrelsens data warehouse (databank), og har en central rolle i forhold til det af styrelsens indsatsområder, der handler om, at forskellige data kan bruges sammen. Som chef for ’Databank’ (DAT) får du til opgave at sikre, at data fra forskellige fagsystemer bliver samlet i databanken på en struktureret og standardiseret måde, således de er klar til at blive brugt. Målet er, at data skal bidrage til modernisering og effektivisering i den offentlige sektor og for vækstskabelse i den private sektor.  

Du får ansvaret for udviklingen af styrelsens datainfrastruktur. DAT udarbejder retningslinjer for og yder praktisk bistand til datamodellering og til strukturering og forvaltning af data og tilhørende metadata. DAT står for drift og udvikling af databaser, hvor hovedparten af styrelsens fagdata opbevares. En væsentlig del af opgaverne løses som en del af tværoffentlige samarbejder, bl.a. via Grunddataprogrammet og Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Desuden har DAT ansvaret for den digitale snitfladen til skatteministeriet i forbindelse med levering af geografiske variable til brug for det kommende ejendomsvurderingssystem. Kontoret deltager i forskellige internationale samarbejder, og har ansvaret for implementering af INSPIRE direktivet, der etablerer et fælles europæisk rammeværk for deling af geodata. 

Kontoret har ca. 15 højt specialiserede medarbejdere samt to funktionsledere.  

Faglige og personlige kvalifikationer

Som kontorchef for DAT forventer vi, at du:

  • Kan bidrage til at sætte retning for styrelsen  
  • Er udviklingsorienteret og kan sætte retning for udviklingen af styrelsens datainfrastruktur 
  • Har erfaringen fra organisationer, hvor data er en central del af forretningen  
  • Er løsningsorienteret, kan prioritere og skabe resultater i en digital styrelse 
  • Kan lede et kontor med specialiserede kompetencer inden for databaser, datamodellering, standardisering mm.  
  • Er stærk i det tværorganisatoriske samarbejde og kan håndtere forskellige interessenter 
  • Er robust, vedholdende og har gennemslagskraft  
  • Fokuserer på motivation, udvikling og feedback i ledelsen af medarbejderne
     

Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen er som kontorchef i staten og ansættelsen sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter gruppe 1 inden for intervallet 551.162 – 608.967 kr. ekskl. pension pr. år. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil ske på åremålsvilkår.

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 

Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Kristian Møller tlf. 7254 5400 eller vicedirektør Søren Reeberg Nielsen tlf. 7254 5765.

Du søger stillingen online på vores jobportal via linket ”søg jobbet her”. Vi skal have dine oplysninger, ansøgning og CV senest den 6. april 2018. Samtaler forventes afholdt den 11. og 12. april 2018. Der vil blive gennemført test i uge 15 og 16 og 2. samtaler den 19. april 2018.. 


Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst
Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.