Find job

Erfaren dataarkitekt til udskiftning af 25 it-systemer samt brug af big data og advanced analytics

Vi skal udskifte 25 toldsystemer med nye it-systemer og datamodeller og skabe et fremtidigt toldvæsen, hvor data er omdrejningspunktet, og hvor vi anvender big data, advanced analytics og ny teknologi. Opgavens samfundsmæssige væsentlighed, kompleksitet og skala er stor. Så har du erfaring og lyst til at tage et stort ansvar for dataarkitekturen? Så hører vi meget gerne fra dig. 

På toldområdet betyder EU's nye toldforordning (EUTK) væsentlige ændringer, der medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet, så medarbejderne i Toldstyrelsen kan arbejde effektivt og sikre korrekt toldprovenu, gode vilkår for erhvervslivet, sikkerhed ved vareimport samt generelt regel-compliance. I forbindelse med udbud, udvikling og implementering håndterer vi store mængder data af høj samfundsmæssig betydning, og vi deler data med alle de andre EU-lande. Den samlede udvikling vil ske agilt på tværs af it, data og processer – og i høj grad anvende en big data-tilgang, samt nye teknologier og advanced analytics. 

Stort ansvar for udvikling af en ny dataarkitektur – og for at anvende den direkte i anskaffelse og implementering af nye it-systemer 

Som dataarkitekt vil du blive ansat i kontoret for Data & Analyse, hvor du vil have et fagligt fællesskab med andre arkitekter, datamodellører og kvantitative analytikere. Herfra involveres du i konkrete it-projekter, hvor du fx skal være med til at identificere databehov i forretningen, at sætte konkrete krav til data og sikre, at it-anskaffelserne kommer til at hænge sammen i en samlet, solid datamodel for fremtidens told. Du kan også komme til at arbejde på vores tværfaglige programarkitektur sammen med forretnings- og it-arkitekter. 

Du vil som dataarkitekt i vores it-program blive en del af et dedikeret team af arkitekter, der arbejder tæt fagligt på tværs af forretningsprocesser, data og it – ligesom du vil arbejde tæt sammen med modeludviklere, programmører, analytikere og BI-specialister. Du vil også få tæt dialog med generalister og stærke fagligheder inden for udbud. Endelig vil du blive en del af en helt ny styrelse under opbygning, fyldt med udviklingsprofiler og mulighed for sparring med en meget stor gruppe interessante mennesker fra den data- og it-faglige superliga. Dit ansvar bliver, at være en af vores senior-dataarkitekter, og dine konkrete opgaver bliver i Dev Teams at bidrage til at:  

  • Designe den rette løsningsarkitektur for data i it-projekter, herunder kortlægning af databehov og kravspecificering af data i udbudsmaterialer 
  • Etablere et datamæssigt grundlag for projekterne, herunder lave kortlægninger af data (fx metadata-analyser) 
  • Modellere dataentiteter, attributter, kardinaliteter osv. ved brug af modelleringsværktøjer (fx ARIS og Sparx) – og sikre kvalitet og konsistens i vores udstillede datamodeller
  • Paralleldrifte dataflows, integrationer og staging mellem AS-IS- og TO-BE-systemer, herunder sikre den rette datakonvertering, datarens mv. 
  • Vi får de rette løsninger inden for datateknologier, fx XML, SQL, ETL 
  • Videreudvikle og vedligeholde vores dataarkitektur inden for bl.a. datamodeller, metadata, masterdata, datakvalitet, data governance, datasikkerhed, integrationsarkitektur
  • Etablere en faglig og pragmatisk værdikæde i vores løsninger og kravspecificeringer på tværs af fx datamodellering, dataintegration, staging, modeludvikling og anvendelse af machine learning og advanced analytics samt endelig udstilling af data og analyser for kunderne via business intelligence
  • Skabe den rette informationssikkerhed og databeskyttelse, herunder indtænke implementering af GDPR i vores løsninger. 
     

Du har solid erfaring med data- og løsningsarkitektur og er vant til at stræbe efter konkrete resultater 

Du har dokumenteret stærke resultater fra dataløsninger og deltagelse i kravspecifikationer i offentlige eller private it-programmer, udviklingsafdelinger eller konsulentbranchen. Du har en relevant kandidatuddannelse. Fx en universitetsuddannelse inden for datalogi, en uddannelse fra IT-Universitetet eller en uddannelse fra et teknisk universitet eller ingeniørhøjskole. Du har stærke sprogfærdigheder skriftligt og mundtligt både på dansk og engelsk. 

Du er analytisk og metodisk og er god til at formidle problemstillinger vedr. data- og løsningsarkitektur bredt, ligesom du er god til analyse og rapportering af empiriske data, så andre forstår det. Du kan kommunikere dine budskaber til både medarbejdere, chefer og leverandører, og er samtidig god til at samarbejde med forskellige interessenter i og uden for ICT. 

Om at arbejde i ICT 

ICT er et implementeringscenter i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse, hvor vi igennem vores første år har vækstet os fra 0-100 medarbejdere med planer om at sige goddag til 50 nye i løbet af 2018. Dette sker frem mod vores første store EU Udbud, som skal implementeres allerede fra i år i samarbejde med eksterne konsulenter og leverandører ved hjælp af SAFe-metoden. Dette er en unik og ny måde at arbejde med data, IT og udvikling på i det offentlige. Derudover er vores arbejde underlagt stor offentlig bevågenhed, så du vil komme til at opleve den politiske verden på tæt hold.   

ICT har fokus på trivsel og søger at skabe et arbejdsmiljø og en kultur, der gør det sjovt at gå på arbejde. Vi tilstræber en god kommunikation gennem en uformel omgangstone. 

Ansøgning og kontakt 

Ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation bedes sendt via nedenstående link senest den 21. maj 2018. Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Tune Bergholt Hammer på 7238 9085 eller teamkoordinator og chefdataarkitekt Erling Duncan-Tind på tlf. 72 38 93 24. 

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. 

Du skal være opmærksom på, at der kan blive gennemført test som led i ansættelsesproceduren. 

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 

Dit arbejdssted vil indtil videre være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Der vil forud for ansættelse indhentes straffeattest. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kerneopgave bliver at sikre, at skatteforvaltningen understøttes af driftssikker og fremtidsparat it. Styrelsen forventes bemandet med ca. 900-1.100 medarbejdere og får kontorer i København, Middelfart og Aalborg. Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.fra1til7.dk.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Ansøgningsfrist 21-05-2018.

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

I SKAT er vi ca. 6.200 kolleger på kontorer i hele Danmark. Lige nu er vi alle samlet i SKAT – men i fremtiden bliver vi opdelt i flere styrelser. En plan for organisering og geografisk placering forventes klar i sommeren 2017. 

Vores kerneopgave som myndighed er hvert år at opkræve de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv, og alle betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med skattevæsenet. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. Vi har brug for medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. Er du vores næste kollega?

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederikberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.