Find job

Nationalt Genom Center søger chef for it-infrastruktur

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner en national strategi for Personlig Medicin. En central drivkraft for strategien er oprettelsen af et Nationalt Genom Center, der skal sikre, at en række initiativer fra strategien bliver ført ud i livet. Arbejdet med at opbygge Nationalt Genom Center er i gang. Vi søger derfor en dygtig og erfaren chef, der har ambitioner og evner til at opbygge en national it-infrastruktur, der skal understøtte anvendelsen og videreudviklingen af Personlig Medicin i Danmark.   

Dine arbejdsopgaver  

Du bliver ansvarlig for opbygningen og idriftsættelsen af den nationale it-infrastruktur til Personlig Medicin under Nationalt Genom Center. Det væsentligste element i den nationale IT-infrastruktur er datasikkerhed, der gennem High Performance Computing (HPC) kan understøtte den kliniske brug af Personlig Medicin i sundhedsvæsenet og forskning. 

Du refererer til direktøren for Nationalt Genom Center og har personaleledelse for på sigt 20-25 medarbejdere, der skal drive og udvikle infrastrukturen.  

Dine personlige kvalifikationer  

 • Stærke IT-kompetencer:
  • Du kan sikre opbygningen af et sikkert HPC-system, der lever op til internationale standarder for sikkerhed. Dette arbejde skal ske i samspil med eksterne sikkerhedseksperter. HPC-systemet skal kunne håndtere personfølsomme oplysninger og processere avancerede analyser af genomdata.
  • Du har designet og ledet HPC-systemer som anvendes i Life Science
  • Du har konkrete kompetencer og resultater inden for implementering og drift af HPC-anlæg, herunder HPC-lager, netværk og beregning.
  • Du kan arbejde med brugerinddragelse og imødekommelse af brugerbehov.
 • Erfaring med ledelse:
  • Du har flere års erfaring med personaleledelse og har før ledet store it-projekter, herunder opbygning og drift af organisation, udviklingsprocesser i forhold til infrastruktur, udbuds- og forhandlingsprocesser mv.
 • Formidlingsevner:
  • Du kan bistå Nationalt Genom Center til at skabe gennemsigtighed og klar kommunikation om sikkerhed og anvendelse af den nationale IT-infrastruktur til Personlig Medicin.
 • Gode relationelle kompetencer:
  • Du kan skabe et godt samarbejde med sundhedsfaglige-, hospitals- og universitetsmiljøer, og dermed skabe rammerne for den bedst mulige understøttelse af patientbehandling og udvikling af Personlig Medicin.  
    

Din uddannelse og erfaring  

Dokumenteret erfaring inden for området er en forudsætning, gerne kombineret med relevant akademisk uddannelse, f.eks. datalogi, computer science, software engineering, information system el.lign. Herudover har du 7-10 års erfaring inden for HPC, supercomputing, cluster enviroment.  

Endelig forventer vi, at du har en god dømmekraft og kan skabe resultater. Du er initiativrig og løsningsorienteret. Ligesom du er robust og trives i en ofte travl og omskiftelig hverdag med forskelligartede opgaver og mange deadlines.  

Vi tilbyder  

Vi tilbyder et engageret fagligt arbejdsmiljø, mange forskelligartede opgaver og store muligheder for at du kan sætte dit eget præg på opgaveløsningen. Du kommer til at arbejde med et område, der har stor bevågenhed og i en koncern med et meget dedikeret fokus på databeskyttelse.  

Du vil, i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og de sundhedsfaglige miljøer i hele landet, bidrage til implementeringen af en af de fremmeste teknologier på sundhedsområdet samt ny viden i sundhedsvæsenet, der har potentiale til at gøre en afgørende forskel for patienterne.  

Om ansættelsen  

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med en indplacering i gruppe 1 (lønramme 37). Stillingen besættes som udgangspunkt på 5-årigt åremål.  

Det er en forudsætning for ansættelse som chef for it-infrastruktur i Nationalt Genom Center, at du har været gennem PETs godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.  

Kontakt os gerne  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Gert Sørensen, tlf.: 2286 3266.  

Er du interesseret?  

Klik på "Søg jobbet her" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 22 og evt. 2. samtalerunde i uge 22.

Om os  

Nationalt Genom Center skal være omdrejningspunkt for en visionær og balanceret udvikling af Personlig Medicin i Danmark og oprettes som en selvstændig organisation under Sundheds – og Ældreministeriet.  

Centeret skal i tæt samarbejde med bl.a. de stærke sundhedsfaglige og forskningsmiljøer på tværs af landet være med til at virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin. Centret skal bl.a. opbygge en fælles national informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et fra indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når der er brug for det til behandling eller forskning. Det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet, samt en enorm beregningskapacitet i HPC-anlæg. Centeret skal også medvirke til at sikre, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af Personlig Medicin i Danmark, og at de etiske og juridiske aspekter forbundet med en øget anvendelse af genomsekventerings-teknologier understøttes. Centeret sekretariatsbetjener bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin og tilhørende rådgivende udvalg.  

Rammerne for Centerets virke vil blive fastsat af det lovforslag, der i øjeblikket er under folketingsbehandling.  

Nationalt Genom Center er pt. placeret på Ørestads Boulevard 5, 2300 København S, hvor blandt andet Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut er beliggende. Du vil indgå i den centrale stab og vil få indflydelse på sammensætning af den IT-mæssige del af centeret. Bredt samarbejde på tværs af landet med regioner, universiteter, organisationer mv. er afgørende for centerets arbejde.  

Mere information om den nationale strategi for Personlig Medicin og Nationalt Genom Center findes på www.sum.dk under TEMA.

Sundheds- og Ældreministeriet har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid. 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.