Find Job

Enterprisearkitekt til kontoret for Metode og Teknologi

Er du en skarp enterprisearkitekt, der kan omsætte forretningsmæssige og teknologiske krav til værdiskabende løsninger? Så er det måske dig, vi søger.  

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Vi søger en dygtig og ansvarlig enterprisearkitekt, som er motiveret for at spille en vigtig rolle i forhold til at skabe bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger i forvaltningerne og den private sektor til gavn for hele samfundet. Du får mulighed for at blive en del af en arbejdsplads i udvikling, som arbejder med store datamængder og har mange forskellige fagligheder.  

Jobbet  

Som enterprisearkitekt medvirker du til at bygge bro mellem forretning og teknologi samt udvikle forretningen ved brug af teknologi. Din hovedopgave bliver at videreudvikle, konkretisere og dokumentere styrelsens enterprisearkitektur, herunder forretningsarkitekturen, samt formidle den til flere niveauer blandt både faglige medarbejdere og ledere.  

Du bliver en del af kontoret Metode og Teknologi, som er ét af 12 kontorer i styrelsen og har 20 medarbejdere. Kontoret har som stabskontor en bred opgaveportefølje, der spænder fra enterprise- og forretningsarkitektur, forretningsmodellering, standardisering, informationssikkerhed og databeskyttelse til systemudvikling. Kontoret er ramme- og retningssættende for koblingen mellem forretning og it samt teknologianvendelsen i styrelsen. Kontoret har eksterne samarbejdsrelationer med andre myndigheder og nationale og internationale organer.  

Din profil  

Som enterprisearkitekt besidder du gerne følgende kompetencer:  

  • Du har min. 2 års praktisk erfaring som eksempelvis enterprisearkitekt.  
  • Du har teoretisk viden om arkitektur, teknologi og data (gerne også geospatiale data) eksempelvis opnået gennem en relevant uddannelse som datalog, ingeniør e.l.  
  • Du har lyst til at tilegne dig forretningsforståelse i en offentlig myndighed og binde forretning og teknologi sammen.  
  • Du kan anvende arkitekturrammeværker i praksis, eksempelvis OIOEA, og har kendskab til fællesoffentlig digitalisering.  
  • Du kan modellere entreprise- og forretningsarkitekturen.  
  • Du møder forretningen i øjenhøjde og kan rådgive på alle niveauer.  
  • Du kan bidrage som projektdeltager.  
  • Du evner at kommunikere mellem flere parter både i skrift og tale.  
     

Du behersker dit fagområde og evner at formidle det med engagement til både ledelse og medarbejdere på tværs af faggrænser. Du kan facilitere processer, skabe accept af forandringer og inddrage andres synspunkter. Du tilgår opgaverne analytisk og har et godt overblik. Du tager ansvar for egne opgaver og er god til at nå de aftalte mål. Du er en holdspiller, som evner at samarbejde i eget team, med øvrige kolleger i kontoret og med kolleger i resten af styrelsen.  

Du tilbydes  

Som en del af kontoret for Metode og Teknologi vil du i det daglige indgå i et team med 4 erfarne kolleger, som arbejder med entreprisearkitektur, forretningsarkitektur, modellering, kvalitet og standardisering.  

Du vil møde en kultur, som er præget af videndeling og samarbejde. Der er en uformel omgangstone præget af faglig begejstring, rum for dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaver, synlig ledelse samt god balance mellem arbejds- og privatliv. Du får gode muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.  

Løn- og ansættelsesvilkår  

Du bliver ansat som AC-specialist – evt. specialkonsulent afhængig af din erfaring - i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  

Ønsker du yderligere oplysninger  

Du er velkommen til at kontakte funktionsleder Thomas Højstrand Jensen på telefon 7254 5756 for en uddybning af jobopslaget, eller hvis du har andre spørgsmål.  

Ansøgning  

Du søger stillingen online via linket ”Søg jobbet her”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 17. juni 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 25.  

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er let tilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles, og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies on it-jobbank

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by it-jobbank and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies.