Find job

Daglig leder til DMI’s Data og Satellitgruppe

Vil du være frontfiguren, der sikrer fremdrift og forankring i DMI’s arbejde med måle- og satellitdata, herunder indsamling, anvendelse og distribution på nationalt og internationalt niveau? Er du en erfaren aktør i og på tværs af statslige institutioner? Har du mod på ledelse i krydsfeltet mellem teknik, naturvidenskab og brugere? Så har vi mange spændende opgaver, der venter i en stilling som daglig leder for data- og satellitgruppen på DMI. 

DMI søger en daglig leder til driftsnær ledelse af fagligt stærke medarbejdere  

DMI er i gang med en omstillingsproces med øget fokus på meteorologiske kerneopgaver og rollen som myndighed for hele rigsfællesskabet. Vi har blandt andet fokus på fri og let tilgængelig adgang til meteorologiske data, som gradvist vil blive sat fri i perioden 2018-2022. De mange nye teknologiske muligheder påvirker i hastigt tempo opgaveløsningen, og denne omstilling forudsætter nytænkning og nye arbejdsgange i hele organisationen.  

Vi søger en daglig leder, der har bred erfaring med data- og satellitområdet, og som kan sikre, at vores indsats fremmer dataleveringssikkerhed og tværgående samarbejde nationalt og internationalt og dermed bidrager til, at DMI når sine mål. Stillingen er organisatorisk forankret i IT-afdelingen, men opgaverne spænder vidt, og samarbejdsfladerne berører hele instituttet. Derudover vil du få et godt netværk i hele Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncern. 

Ansvarsområder  

Du vil blandt andet have ansvar for:  

  • at sikre den daglige drift og produktion i datagruppen 
  • at fungere som nær sparringspartner og beslutningstager for medarbejderne 
  • at afklare den løbende drift og prioritere løsning af opgaver i det daglige i tæt samarbejde med medarbejderne 
  • ”fjerne sten på vejen”, så medarbejderne kan komme videre med opgaveløsningen 
  • afholde MUS med medarbejderne, koordineret med afdelingschef. 
     

Datagruppen består af 13 medarbejdere og er organisatorisk placeret i IT & Økonomi. Den daglige leder får ansvar for gruppen og refererer til afdelingschefen i IT & Økonomi. Gruppens faglige arbejde dækker en helt central kerneopgave ift. opsamling, processering og lagring af måledata fra DMI’s observationsnet, herunder SYNOP, nedbør/SVK, vandstand, strømmålinger, radiosonde, lynpejling og radar. Din gruppe vil få en væsentlig rolle i DMI’s nye myndighedsrolle med at frisætte Danmarks meteorologiske, klimatologiske og oceanografiske data. Yderligere varetager gruppens medarbejdere også nedtagning og processering af satellitdata, og indgår i flere strategisk vigtige internationale projekter i EUMETSAT-regi, herunder OSI-SAF (anvendelse af satellitdata til bl.a. beregning af iskoncentration) og ROM-SAF (anvendelse af radiookkultationsdata til atmosfæriske profiler).  

Faglig profil 

Du skal have erfaring med personaleledelse eller projektledelse. Du kommunikerer tydeligt og forstår at formidle teknisk kompliceret stof på en letforståelig måde. Du forstår at skabe fremdrift i den daglige opgaveløsning gennem tæt koordination og forventningsafstemning med dine medarbejdere og resten af huset. Det er en fordel, hvis du har erfaring med softwareudvikling af backendsystemer til brug i en 24/7 produktion. Data-gruppen anvender primært Java eller Python ved systemudvikling. Det er derudover en fordel med kendskab til satellitsamarbejder og datadistribution.  

Dine personlige egenskaber 

Du opleves af omgivelserne som engageret, troværdig og lyttende. Som person er du analytisk og struktureret anlagt og træder med naturlig autoritet ind i rollen, som henholdsvis bindeled mellem medarbejdere og afdelingsledelse.  

Vi tilbyder  

Du kommer til at indgå i en ledelsesgruppe, der har fokus på en god sammenhængskraft på tværs af organisationen. DMI er en arbejdsplads med en stærk kultur og dygtige medarbejdere med mange forskellige fagligheder, hvor der er plads til alle og højt til loftet. 

Praktiske oplysninger 

Ansættelse og aflønning: Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg svarende til kvalifikationer. Inden for AC-overenskomstens område i staten vil stillingen som daglig leder være indplaceret som chefkonsulent.

Tiltrædelse: Snarest muligt.  

Ansættelsesområdet: Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 

Arbejdstid: 37 timer pr arbejdsuge. 

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger kan fås hos afdelingschef i IT & Økonomi Thomas Kjellberg på telefonnr.: 4011 3034 / e-mail: tkc@dmi.dk.

Arbejdssted: DMI, Lyngbyvej 100, 2100 København Ø.

Ansøgningsfrist: Fredag den 15. juni 2018. 

Ansættelsessamtaler: Det forventes at afholde 1. samtale onsdag den 20. juni 2018 og 2. samtale mandag den 25. juni 2018. Vi gennemfører en personlighedstest af de kandidater, som går videre til 2. samtale. Personlighedstesten varetages af Mercuri Urval. 

Stillingen søges: For at søge stillingen skal du klikke på linket ”søg jobbet her”, og følge instruktionerne. 


DMI, der er en institution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, udfører prognose- og 

varslingstjeneste samt kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav, dels for at sikre menneskeliv og materielle værdier, dels for at skabe grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning af samfundet. Endvidere udføres forskning og udvikling inden for DMI's fagområder. 

DMI er en spændende arbejdsplads med fagligt kompetente medarbejdere med vidt forskellige uddannelser. Du kan læse mere om DMI som arbejdsplads under ”Om DMI” på www.dmi.dk. 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.