Find job

Teknisk IT-projektleder

Har du erfaring med projektledelse, og vil du lede udfordrende it-infrastrukturprojekter?  

I Teknik, Strøm & Signal leverer vi drift og fornyelse af eksisterende it-infrastruktur. Vores samarbejdspartnere er hele Banedanmark samt Signalprogrammet, derudover leverer vi it-infrastruktur til DSB og andre togoperatører. 

Som vores nye projektleder får du ansvar for nogle af Danmarks mest spændende it-infrastrukturprojekter. Vi gennemfører projekter inden for bl.a. MPLS-infrastruktur, datacentre, it-miljøer, faste kredsløb, cyber security, trafikinformationsanlæg, telefoni, radioanlæg og GSM-R radio. Derudover er sektionen ansvarlig for design- og systemansvaret på flere fagområder. 

Arbejdsstedet er i Vasbygade, København, men vil senere rykke til Ringsted. 

Ansvar for både større og mindre projekter 

Som teknisk projektleder bliver det dit ansvar at lede flere projekter af varierende kompleksitet og størrelse inden for it-infrastruktur. Du har ansvar for at gennemføre alle faser i projekterne – foranalyse, analyse, design, konstruktion, test, ibrugtagning og stabilisering, samt sikre samarbejdet med eksterne leverandører.  

Du får en vigtig opgave i at etablere og lede projektteams bestående af interne og eksterne ressourcer. Du initierer projekter og udarbejder projektplaner i forhold til scope, tid, økonomi og bemanding. Du håndterer de risici, som er forbundet med projekterne og rapporterer projekternes fremdrift.  

Et væsentligt ansvarsområde er sikring af at udbud og indkøb bliver gennemført i hht. Banedanmarks forvaltningsansvar som offentlig virksomhed. Du skal være indstillet på at sikre, at Banedanmark til enhver tid følger de retningslinjer, som er udstukket, så vi kan varetage vores forvaltningsansvar.  

Vi har også forventning om, at du kan agere som både mentor og sparringspartner for nye projektledere, og at du bidrager til at videreudvikle vores projektkultur, -processer og -metoder. I det daglige sparrer du med certificerede PRINCE2 og PMP projektledere, samt netværks- og løsningsarkitekter.  

Projektleder med gode kommunikationsevner  

Du har en teknisk akademisk uddannelse, f.eks. som ingeniør indenfor elektronik, it eller som datamatiker med en projektlederprofil. Det er nødvendigt, at du har forståelse for datainfrastruktur og trådløs telekommunikation, og hvis du har erfaring med at arbejde med Cisco router og switches, er det også et plus. Det vigtigste er dog, at du har grundig erfaring med planlægning og gennemførelse af komplekse infrastrukturprojekter fra større private eller offentlige virksomheder. Samtidig har du erfaring med ”best practices” som PRINCE2 eller PMI. Har du en PRINCE2 eller PMP-certificering, er det en fordel.  

Du mestrer både at arbejde selvstændigt og sammen med dine kollegaer, og dit engagement smitter af på dine omgivelser. Derudover har du altid fokus på at gennemføre projekterne til aftalt pris, tid og kvalitet.   

Du har evnen til at samarbejde med mennesker med vidt forskellig kulturel og faglig baggrund, og dine gode kommunikationsevner gør dig i stand til at formidle komplekse emner på en letforståelig måde. Du har gennemslagskraft, når nye initiativer skal gennemføres, og du fungerer godt i en hverdag med mange presserende opgaver.  

Løn  

Du ansættes i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  

Ansøgning og kontakt 

Vil du vide mere, så kontakt teamleder Jens Østervang Jensen på mail: jojn@bane.dk, eller tlf.: +45 61 96 31 53.

Send os din ansøgning og CV hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.  

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg jobbet her” og følger instruktionerne.


I Banedanmark driver, vedligeholder og udvikler vi den danske jernbane. Vi er en statsvirksomhed under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vi er i fuld gang med at udbygge jernbanen til fremtidens behov, til gavn for passager- og godstransporten.

Vi styrer og overvåger togtrafikken og udvikler jernbanen gennem store projekter som f.eks. Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet, Den nye bane København-Ringsted og andre store anlægsprojekter.

Vores hverdag er præget af et højt fagligt niveau, samarbejde på tværs af fagområder og gode udviklingsmuligheder. Alt dette kan du læse meget mere om på vores hjemmeside www.banedanmark.dk.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.