Find job

Udviklingschef til en af Danmarks største it-afdelinger

Region Midtjylland søger en engageret, innovativ og resultatskabende it-udviklingschef med strategisk mindset, stort drive og ledelseserfaring til at stå i spidsen for et velfungerende it-udviklingskontor med 54 medarbejdere, hvor fokus er projekt- og porteføljestyring, it-arkitektur og telemedicin. Sammen med den øvrige ledelse får du en central rolle i at lede regionens samlede It-afdeling på ca. 430 medarbejdere. 

Der er tale om højt specialiseret sundheds-it til Danmarks bedste hospitaler samt til løsning af administrative og faglige opgaver på sociale institutioner og i administrationerne. Vi har høje ambitioner i forhold til it-anvendelse, stabil og sikker drift og ikke mindst i forhold til vores behov for innovativ udvikling.

Region Midtjylland vil i de kommende år generelt være præget af krav om nye og specialiserede behandlingsformer på hospitalerne, øgede forventninger fra patienter og personale, voksende krav til it-serviceniveauet, innovation og øget produktivitetspres. Fremtiden vil være præget af behov for at udvikle et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor digitalisering spiller en central rolle – også på tværs af sektorer. It-afdelingen – med dig som udviklingschef – har en central rolle ved opfyldelsen af disse krav.

Dine opgaver og dit ansvar

Med reference til it-direktøren får du som kontorchef for It-udvikling ansvaret for tre områder med hver en områdeleder, der refererer til dig. Du får sammen med områdelederne ansvaret for:

Projekt & Metode som blandt andet tager initiativ til nye udviklingsprojekter og gennemfører projekter fra idé til drift. It-udvikling har 28 dedikerede projektledere, der sammen med et projektkontor sikrer ledelse af projekter og portefølje.

Arkitektur & Design beskriver arkitekturen som sikrer, at regionen skaber sammenhæng mellem opgaveløsning og it-understøttelse. 12 specialiserede it-arkitekter sikrer gennem målbilleder, løsningsarkitektur og løsningsdesigns, at it-løsninger kan bygges således, at regionen leverer sundhedsydelser effektivt og af høj kvalitet til borgerne og bidrager til at indfri nationale forpligtelser.

Center for Telemedicin beskæftiger sig blandt andet med at transformere regionens sundhedsydelser, så telemedicin og monitorering i borgernes eget hjem bliver en del af de normale sundhedstilbud i regionen. Centeret fungerer ligeledes som videnscenter for implementering af regionale og nationale tiltag på området. Der er i alt 14 dygtige medarbejdere.

Du bliver en del af chefgruppen i It-afdelingen, der består af seks kontorchefer samt it-direktøren. Chefgruppens opgave er at lede It-afdelingen og understøtte en region, der leverer sundhedsydelser på højt internationalt niveau.
 
It-afdelingen har et stort leverandørnetværk og benytter ofte eksterne leverandører til løsning af udviklingsopgaver. Du har som udviklingschef derfor erfaring med og kompetencer til at arbejde med professionelle it-leverandører, og du kan udvikle og forankre leverandørstyring.

Du kommer til at deltage i flere styregrupper regionalt samt nationalt, hvor du vil have en central rolle. Porteføljestyring, kapacitets- og ressourcestyring er et indsatsområde i It-afdelingen, hvor vi med dine kompetencer skal skabe forbedringer i tæt sammenspil med de øvrige kontorer i It. Du har endvidere økonomisk indsigt, der sikrer at kontorets budgetter bruges optimalt og overholdes.

Hvem er du?

Du er ambitiøs og kan lide at skabe resultater gennem andre. Du sætter tydelig retning og strategiske mål og evner at operationalisere disse, mens du sikrer, at alle er med om bord. Du er en dygtig forandringsagent og en stærk kommunikator, som kan trænge igennem med dine budskaber overalt, hvor du færdes. Endvidere bruger du din involverende og værdibaserede lederstil til at skabe et sundt og positivt miljø omkring dig.

Vi forventer, at du som chef for It-udvikling går forrest og involverer dig i både de strategiske og de daglige ledelsesopgaver, og har øje for hvordan nye teknologiske trends og muligheder kan bruges i den fortsatte udvikling af regionens sundhedsydelser. Vi forventer, at du har fokus på og erfaring med udvikling og innovation inden for it-området. 

Din personlighed kommer til at spille en afgørende rolle, vi lægger derfor vægt på, at du med forståelse for dine medarbejdere kan skabe strategisk retning og vinde deres tillid samt motivere dem til at møde fremtidens nye udfordringer. Det kræver også, at du både har vilje og evne til samarbejde på tværs, hvor sidstnævnte er en af de vigtigste værdier i It-afdelingen.

Du har erfaring med personaleledelse, en it-faglig uddannelse eller bred erfaring indenfor It. Derudover har du erfaring med porteføljestyring og forståelse for hvad it-arkitektur kan bidrage med i et stort og komplekst systemlandskab. Du skal tillige kunne indgå i en sparringsrelation med projektledere og arkitekter om organisationen, processer og beslutningsoplag, men også fagligt omkring projektets- og det enkelte områdes leverancer.

Endvidere bør du have erfaring med at arbejde i store komplekse organisationer, hvor beslutningsprocesser og tværorganisatorisk samarbejde spiller en væsentlig rolle for succes. Har du viden om eller erfaring med at arbejde i sundhedssektoren er det en fordel.

Du vil være en synlig chef, der i dialog og samarbejde med de øvrige afdelinger i regionen sikrer, at der leveres it-løsninger på et højt niveau. Du prioriterer at skabe relationer og evner at udvikle samarbejdet med mange interessenter både i og uden for regionen, eksempelvis øvrige regioner, andre sektorer eller nationale fora.

Dine kompetencer matcher det beskrevne indhold i jobbet suppleret med en relevant lederuddannelse.

Mød vores it-direktør, læs mere om It-afdelingen og vores it-strategi.

Ansættelsesforhold

Dit primære arbejdssted er i Aarhus, hvor dine områdeledere og hovedparten af dine medarbejdere sidder, men der vil også være dage i Viborg samt på regionens øvrige lokationer efter behov.

Stillingen aflønnes på overenskomstmæssige vilkår efter chefaftalen på trin 51 med et opslagsniveau på 715.747. Hertil kommer pension på 20,46 pct., indgåelse af resultatlønsaftale samt eventuel kvalifikationsløn efter forhandling.

Er du interesseret? 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte it-direktør Claus Kofoed på 2112 5905 eller claus.kofoed@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 2. september 2018.
Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 11. september 2018.

Sikker og stabil it-drift til 36.000 brugere i ambulancer, på hospitaler, regionshuse og institutioner 
Region Midtjylland driver alle hospitalerne i Midtjylland, og vi har en af landets største it-afdelinger med omkring 430 medarbejdere. It-afdelingen servicerer regionens ca. 36.000 brugere, der rundt omkring på hospitaler, regionshuse, ambulancer og institutioner er afhængige af sikker og stabil it-drift. Dit engagement i jobbet har derfor stor betydning for rigtig mange mennesker.

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdier og tillid. Vores værdier er dialog, dygtighed og dristighed.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Aarhus N

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.