Find job

Kontorchef til Pipeline- og Portefølje


Er du en kompetent leder, der kan etablere og formidle overblik over en kompleks portefølje af udviklingsprojekter og –programmer? Så er du måske den nye kontorchef til pipeline- og porteføljestyringskontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. 

Kontoret Pipeline og Portefølje er en del af styrelsens fagdirektørområde Strategi og Styring. Som kontorchef skal du sikre, at kontoret tilvejebringer overblik over alle kommende og igangværende projekter og programmer, levere relevante og målrettede afrapporteringer, samt beslutningsoplæg om porteføljen til relevante ledelsesfora. 

Som kontorchef for Pipeline og Portefølje får du endvidere ansvar for på tværs af hele Skatteministeriet og i tæt samarbejde med departementet at videreudvikle og implementere governance-modellerne for pipeline og porteføljestyring. Endelig har du ansvaret for at sikre afrapportering til Statens It-råd i forhold til relevante dele af porteføljen. 

Du kommer til at stå i spidsen for et kontor, som skal 

 • tilvejebringe overblik over den samlede projekt- og programportefølje og rapportere i forhold fremdrift, økonomi og risici mv. til styrelsesdirektioner, departement og koncernledelse 
 • bidrage til at kvalificere samt udarbejde grundlag til brug for beslutning i koncernledelsen om igangsættelse af nye projekter og programmer 
 • videreudvikle og implementere en smidig og enkelt porteføljestyring, herunder faste standarder for processer, skabeloner og rapportering 
 • kvalitetssikre risikovurderinger og statusrapporteringer til Statens It-råd 
 • gennemføre økonomisk controlling af alle igangværende projekter. 
   

Kontorets opgaver skal løses i tæt samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsens udviklingsorganisation, de øvrige styrelser i Skatteministeriet og Skatteministeriets departement. 

Som kontorchef refererer du til en af to underdirektører i fagdirektørområdet Strategi og Styring, og bliver kollega med 10-12 andre kontorchefer i området. Kontoret Pipeline og Portefølje er fortsat under opbygning og har pt. ca. 12 medarbejdere. Som led i opbygningen kan der ske justeringer af kontorets opgaveportefølje. 

Vi forventer, at du som kontorchef i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen: 

 • kan løfte et stort og komplekst tværgående ansvarsområde, som kræver, at du går foran i forhold til at sikre samarbejde på tværs af mange fagligheder og mange niveauer af Skatteministeriets koncern
 • arbejder systematisk og struktureret med at skabe, formidle og bevare overblikket både i forhold til opgaven, medarbejdere og samarbejdspartnere 
 • kommunikerer kort og præcist både mundtligt og skriftligt – også ved korte deadlines 
 • med en dialogbaseret og helhedsorienteret tilgang identificerer problemstillinger og udfordringer og arbejder løsningsorienteret og vedholdende for at håndtere disse  
 • navigerer i en politisk styret organisation med høj grad af offentlig bevågenhed 
 • skaber og vedligeholder stærke relationer – både internt og eksternt 
 • kan tiltrække, fastholde og motivere kompetente medarbejdere og sikre, at de leverer resultater i tæt samarbejde med andre dele af organisationen. 
   

Skatteforvaltningen er i en tid, hvor der foregår store forandringer. Det er derfor afgørende, at du med positiv energi bidrager til denne forandringsproces. 

Din baggrund  

Du har en relevant videregående uddannelse - gerne suppleret med certificering i SAFe, PRINCE2, P3O, MOP eller tilsvarende – og nogle års erfaring med pipeline og porteføljestyring, samt ledelseserfaring. Det er vigtigt, at du kan dokumentere stærke samarbejdsevner. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har erfaring fra en organisation med en større portefølje af udviklingsprojekter. 

Løn, ansættelsesvilkår og tiltrædelse  

Stillingen er klassificeret i lønramme 37/løngruppe 1. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål.  

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.  

Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Tiltrædelse er snarest muligt.  

Ansøgning  

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via "Søg jobbet her" senest 19. august 2018.  

Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.  

Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå en test som led i ansøgningsprocessen.  

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til underdirektør for Stab 2, Lene Skov Henningsen på tlf. 2069 0885.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’ 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os.
Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel.

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

I dag består skatteforvaltningen af SKAT, der har ca. 6.300 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.