Find job

Kontorchef til Dataanalyse – en spydspids i den data- og analysedrevne skatteforvaltning


Vil du have en aktiv rolle i at fastholde og videreudvikle det fagligt set stærkeste miljø for udvikling af analytiske modeller i den offentlige sektor i Danmark? Har du en solid teknisk og udviklingsmæssig forståelse og en stærk forståelse for kundernes behov? Har du samtidig erfaring med ledelse af højtuddannede selvstændige medarbejdere? Så vil vi gerne høre fra dig. 

I skatteforvaltningen er data et strategisk aktiv, og vores forretningsområder bruger data og viden til at levere en god service til skatteyderne, udføre kontroller, inddrive restancer samt drive og styre vores processer. Vores centrale dataplatform – kaldet ”Databank” - er omdrejningspunktet, hvor vi bruger Hadoop som big-data teknologi, udvikler analytiske modeller og algoritmer, gennemfører dataanalyser og sikrer en langt bedre udnyttelse af data fra skatteforvaltningens mange IT-systemer.  

Udvikling og ledelse af Dataanalyse  

Dataanalyse bidrager til datadrevet forretningsudvikling i skatteforvaltningen med fokus på at udvikle, idriftsætte og vedligeholde avancerede analytiske modeller, herunder machine learning-modeller. 

Kontoret deltager i netværk og læringsfora om avanceret analyse både eksternt og internt i skatteforvaltningen.

Dataanalyse blev etableret i september 2014 og tæller efter en reorganisering ca. 20 skarpslebne dataanalytikere, der udvikler omfattende og komplekse analytiske modeller, hvor der trækkes på skatteforvaltningens massive datamængder. Der arbejdes primært med open source, R og Python. 

Kontorets hovedopgaver er at:  

  • hjælpe med at vurdere potentialet for konkrete avancerede analytiske modeller 
  • udvikle, idriftsætte og vedligeholde analytiske modeller 
  • inspirere og overbevise samarbejdspartnerne i forretningsområderne om at gøre brug af big data-teknologi og analytiske modeller 
  • stille en analytisk platform til rådighed for skatteforvaltningen og kvalitetssikre udviklingsarbejdet 
  • samarbejde med forretningsområderne om at udvikle analytiske API'er 
  • udføre særligt svære ”skrivebordsanalyser” for forretningsområderne. 
     

Kontoret Dataanalyse indgår i afdelingen Analyse i fagdirektørområdet Data og Analyse. Kontoret er en del af en af de største og mest avancerede data- og analyseafdelinger i Danmark. Hele området er under hastig forandring, og derfor er det afgørende, at du med positiv energi bidrager på en god måde i forandringsprocesser. Du stiller spørgsmål, tænker nyt og udfordrer, så vi hele tiden optimerer og blive bedre.  

Erfaren leder af højtuddannede specialister  

I kraft af at din erfaring som leder i et teknologiudviklingsmiljø, med fokus på avanceret analyse eller softwareudvikling, har du opnået god forståelse for hele værdikæden i løsningerne. Du er vant til at lede højtuddannede, selvstændige, selvkørende og proaktive analytikere, softwareudviklere eller lignende medarbejdere. Du har erfaring fra en rolle rettet imod interne eller eksterne kunder og er vant til at sætte dig i kundernes sted. Du forstår kundernes behov og kan skræddersy løsninger, der løser deres udfordringer. Du har en solid teknisk og udviklingsmæssig forståelse. Du har formodentlig en længere videregående uddannelse bag dig.  

Du besidder et højt drive og energiniveau og er en stærk netværker på alle niveauer i organisationen. Du har pondus og gennemslagskraft og besidder samtidig en god portion empati. Med din engagerede ledelsesstil udvikler og motiverer du medarbejderne i din funktion, så de trives og er glade for at gå på arbejde hver dag. Du er som leder kendt for, at din funktion skaber stærke resultater. Du er visionær og har høje ambitioner, og du formår at sætte tydelig retning for din enhed. Du er en god og klar kommunikator, og dine ansatte kender deres rolle, dine forventninger til dem og ved hvordan de performer.  

Vores ambition er at fastholde og videreudvikle det fagligt set stærkeste miljø for udvikling af analytiske modeller i den offentlige sektor i Danmark. Din hovedopgave bliver at hjælpe til med at levere på den ambition både ved at udvikle og forny analysemodellerne, indføre ny relevant teknologi og levere resultater i hele skatteforvaltningen ved at bringe kontorets kompetencer i spil i endnu højere grad end i dag.  

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via  ”søg jobbet her" senest 15. august 2018. Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2018. 

Har du spørgsmål er du velkommen til stillingen at kontakte underdirektør Jan Lund på telefon 3057 3926 eller underdirektør Anders Carlsen på telefon 7238 8999.   

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.     

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 svarende til lønramme 37. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål.  

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.   

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’. 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os.
Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel.

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

I dag består skatteforvaltningen af SKAT, der har ca. 6.300 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København Ø

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.