Find job

Kontorchef til sikring af produktionssatte dataløsninger – et omdrejningspunkt i den data- og analysedrevne skatteforvaltning

Vil du være med på det hold, der leverer den data- og analysedrevne skatteforvaltning? Har du en solid teknisk og udviklingsmæssig forståelse og en stærk forståelse for kundernes behov? Har du samtidig erfaring med ledelse af højtuddannede selvstændige medarbejdere? Så vil vi gerne høre fra dig. 

I skatteforvaltningen er data et strategisk aktiv, og vores forretningsområder bruger data og viden fra data til at levere god service til skatteyderne, udføre kontroller, inddrive restancer samt drive og styre vores processer. Vores centrale data platform – kaldet ”Databank” - er omdrejningspunktet med både klassisk data warehouse og ny big data teknologi. Vi leverer en lang række ydelser til den samlede skatteforvaltning og har mange løbende leverancer, der kræver et vedholdende fokus på sikker og stabil drift af de udviklede løsninger.  

Udvikling og ledelse af Produktionssatte dataløsninger  

Kontoret skal bidrage til etableringen af en velsmurt leveranceorganisation ved at holde de udviklede løsninger (dataflows, analytiske modeller, API’er, platforme m.v.) velfungerende, så potentialet i den data- og analysedrevne skatteforvaltningen kan realiseres.

Kontoret Produktionssatte dataløsninger bliver etableret den 1. oktober i forbindelse med en generel omorganisering og styrkelse af området. Kontoret tæller ca. 15 medarbejdere, der skal arbejde med de produktionssatte dataløsninger.  

Kontorets hovedopgaver er at:  

  • etablere professionel løbende support og samarbejde i forhold til eksterne dataanvendere 
  • etablere og drive incident-, release- og application management i forhold til de produktionssatte dataløsninger og platforme 
  • etablere og sikre overvågning samt 2nd level support af dataløsninger og platforme 
  • indgå i en række programmer og projekter med det formål at sikre, at de udviklede dataløsninger kan produktionssættes og supporteres 
  • etablere et stærkt samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsens it-driftsorganisation 
     

Produktionssatte Dataløsninger indgår i afdelingen Data i direktørområdet Data og Analyse. Kontoret vil være en del af en af de største og mest avancerede data- og analyseafdelinger i Danmark.  

Erfaren leder af højtuddannede specialister  

I kraft af at din erfaring som leder i et udviklingsmiljø med fokus på avanceret analyse, BI eller softwareudvikling, har du opnået god forståelse for hele værdikæden i løsningerne. Du er vant til at lede kompetente, selvstændige og selvkørende medarbejdere. Du har erfaring fra en rolle rettet imod interne eller eksterne kunder og er vant til at sætte dig i kundernes sted og forstå deres behov og medvirke til at sikre, at vi leverer løsninger, der løser deres udfordringer. Du har en solid teknisk, udviklingsmæssig forståelse og formodentlig en længere videregående uddannelse.

Du besidder et højt drive og energiniveau, du er robust og en stærk netværker på alle niveauer i organisationen. Du har gennemslagskraft og pondus men samtidig empati. Med din engagerede ledelsesstil udvikler og motiverer du medarbejderne i din funktion, som trives og er glade for at gå på arbejde hver dag. Du er som leder kendt for, at din funktion skaber stærke resultater. Du er visionær og har høje ambitioner, og du formår at sætte entydig retning for din enhed. Du er en stærk og klar kommunikator og dine ansatte kender deres rolle, forventningerne til dem og hvordan de performer godt.

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via linket ”søg jobbet” senest 15. august 2018. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober eller snarest derefter. 

Har du spørgsmål er du velkommen til stillingen at kontakte underdirektør Jan Lund på telefon 3057 3926 eller underdirektør Anders Carlsen på telefon 7238 8999.   

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.     

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 svarende til lønramme 37. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål.  

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.  

Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.   

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’. 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os.
Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel.

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

I dag består skatteforvaltningen af SKAT, der har ca. 6.300 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København Ø

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.