Find job

Data engineers til hjemtagelse af skatteforvaltningens data og opbygning af en af Danmarks største databanker

Har du et ønske om at være med i opbygningen af den data- og analysedrevne skatteforvaltning og være med til at tilvejebringe datagrundlaget for fremtidens løsninger baseret på den nyeste teknologi? Drømmer du om at gøre en forskel og udnytte værdien af store datamængder optimalt? Så er du måske vores kommende data engineer.  

Alt handler om data 

Vi er i gang med at transformere vores BI-funktion fra et traditionelt Data Warehouse til en alsidig Databank, der tilbyder flere ydelser end tidligere. Det arbejde indebærer bl.a. at samle alle data fra skatteforvaltningens legacy systemer til en big data lake og derved gøre data mere tilgængelige, så nye ydelser som Robotics (procesautomatisering) og AI (kunstig intelligens, primært i form af machine learning) kan præstere optimalt. Derudover er der stor fokus på hjemtagelse af data igennem forskellige integrationsmønstre, og de første streaming projekter ligger klar i vores pipeline.  

Understøttelse af skatteforvaltningens styrelser som moderne data- og analysedrevne myndigheder 

I kontoret Data Management, hvor stillingerne hører til, er det vores ansvar at hjemtage og få data lagt til rette. Vi sikrer datakvalitet, datasikkerhed, brugervenlighed, performance, standardiseringer og implementering af skatteforvaltningens samlede data herunder masterdata. Det gør vi for at understøtte skatteforvaltningens styrelser som moderne data- og analysedrevne myndigheder. Du vil som data engineer have den perfekte mulighed for at bidrage til, at det bliver en succes. 

Vi søger data engineers, der sammen med vores teams af udviklere kan optimere datahjemtagelsesprocessen, som er baseret på en række forskellige teknologier, herunder Change Data Capture (CDC). Datahjemtagelsesplatformen udvikles og udvides løbende, og du får blandt andet opgaver som er medvirkende til at gøre de hjemtagne data klar til at blive brugt i vores løsninger, eksempelvis analyser og self service BI. Opgaverne varierer fra større projekter til mindre ændringsønsker, og du vil som data engineer sikre, at der bliver implementeret gode løsninger baseret på eksisterende guidelines.   

Du kommer primært til at arbejde med datahjemtagelse herunder at: 

 • udvikle og konfigurere vores ny CDC integrationsmønster 
 • ingeste data fra vores forskellige datakilder (200+) 
 • deltage i udviklingen af webservices til udstilling af data  
 • standardisere datakilder, så de kan anvendes bredt og så effektivt som muligt 
 • dokumentere og vedligeholde de løsninger, du er med til at udvikle 
 • deltage i implementeringen af projekter og derved sikre størst mulig genbrug i forhold til andre løsninger.
   

Din baggrund 

Du kan være cand.merc.it, cand.it, datamatiker eller anden it-faglig uddannelse med erhvervserfaring og interesse i at arbejde med dataintegrations løsninger. Men er du nyuddannet skal det ikke afholde dig fra at søge stillingen. Det er vigtigt, at du interesserer dig for udvikling af og arbejde med store datamængder, ny teknologi, og at du har mod på at lære noget nyt. Vi forventer, at du kan forstå og formulere dig på dansk – både skriftligt og mundtligt. 

Du har stærke kompetencer inden for et eller flere af nedenstående: 

 • CDC (IBM og/eller Attunity) 
 • udviklingssprog som Java, Python  
 • ETL (Informatica BDM) 
 • big data-teknologier som 
 • Hadoop (HDFS, YARN, Map Reduce) 
 • NiFi, Kafka, Ranger, Atlas 
 • XML/JSON og konvertering af data fra hierarkiske formater til relationelle formater 
 • integrations-(FTP, SOA/ESB, API Gateways) og database-(Sybase ASE/IQ) teknologier.
   

Om Data og Analyse 

Stillingen er forankret i fagdirektørområdet Data og Analyse, som består af en række kontorer med i alt ca. 230 medarbejdere. Stillingen er placeret i kontoret Data Management, hvor du bliver en del af et team af udviklere. Du vil referere til kontorchefen i Data Management og derudover arbejde med kolleger på tværs af organisationen og kontorerne i Data og Analyse. Du vil desuden indgå i vores tværgående netværk af it-udviklere.  

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket nedenfor linket ”Søg jobbet her” senest den 12. august 2018.  

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontorchef Recep Yandim på telefon 72 37 62 84, mail: recep.yandim@ufst.dk eller kontorchef Anders G. Hermansen på tlf. 72 38 11 98 eller mail: anders.hermansen@ufst.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner.   

Dit arbejdssted vil indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Forud for ansættelsen vil der blive indhentet en straffeattest.  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’ 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

I SKAT er vi ca. 6.200 kolleger på kontorer i hele Danmark. Lige nu er vi alle samlet i SKAT – men i fremtiden bliver vi opdelt i flere styrelser. En plan for organisering og geografisk placering forventes klar i sommeren 2017. 

Vores kerneopgave som myndighed er hvert år at opkræve de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på, at driften af skattevæsenet er sikker og effektiv, og alle betaler det, de skal, hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med skattevæsenet. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. Vi har brug for medarbejdere med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. Er du vores næste kollega?

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København Ø

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.