Find job

Kontorchef til Foranalyse og Rapportering

Vil du være med til at arbejde med foranalyser, strategiudvikling og rapportering relateret til udviklingen af nye it-systemer til Danmarks skatteforvaltning? Så er du måske den nye kontorchef i Foranalyse og Rapportering i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.  

Som kontorchef i Foranalyse og Rapportering får du ansvar for at sikre, at der løbende udarbejdes analyser til brug for strategiudvikling centreret omkring de store transformationsprogrammer, som gennemføres i Skatteministeriet – primært fokuseret på Implementeringscenter for Inddrivelse og Implementeringscenter for Ejendomsvurdering, samt forberedelse af opstart af kommende udviklingsprogrammer. Analysearbejdet sker i samarbejde med andre analyseenheder i styrelsen og i tæt samarbejde med styrelsens stabsfunktioner, samt tekniske funktioner i styrelsen.  

Fokus i analysearbejdet er på analyser relateret til udviklingen af nye it-systemer og processer i tæt samarbejde med de relevante fagstyrelser. Du får desuden ansvaret for rapportering på status i verserende udviklingsprogrammer med henblik på at sikre transparens i forhold til blandt andet direktion og departement. Konkret vil du skulle lære forretningsprocesser, data, systemer og interessenter at kende, for på den måde at kunne tegne målbilleder for fremtidige forretningsstrategier samtidig med at du via gennemsigtig rapportering understøtter fremdrift i allerede igangsatte udviklingsprogrammer.

Kontoret er en del af afdelingen Processer og Forenkling, der består af i alt seks kontorer. Du vil som kontorchef både skulle arbejde tæt sammen med kontorerne involveret i de store udviklingsprogrammer, men også med resten styrelsen og i særlig grad også eksternt, ud mod de øvrige styrelser i skatteforvaltningen.  

Kontorchefens opgaver er blandt andet: 

 • Facilitering af forretningsstrategiudvikling relateret til it-udvikling  
 • Sikre gennemarbejdede analyser, der kan danne grundlag for strategiske beslutninger omkring forretningsmæssig tilgang, it, processer og systemudvikling 
 • Understøtte mulighed for retvisende indblik i status og fremdrift for verserende udviklingsprogrammer gennem løbende udarbejdelse af afrapporteringer og håndtering af spørgsmål fra interessenter  
 • Interessenthåndtering, herunder dialog med øvrige styrelser, oplæg til styregrupper, beslutningsfora og projektrapportering 
 • Faglig ledelse og personaleledelse af ca. 10-15 ambitiøse og dygtige sagsbehandlere, analytikere, projektledere mv. 
   

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en organisation under dannelse. Der kan følgelig forventes løbende justeringer af opgaveporteføljen mv.  

Om dig 

Du har en relevant uddannelse og ledelseserfaring. Derudover lægger vi vægt på, at du har følgende kompetencer: 

 • Erfaring med strategi- og analysearbejde i store og komplekse organisationer, herunder med facilitering af workshops på højt ledelsesniveau 
 • Evner at drive analyseprojekter med mange interessenter, der ofte har konfliktende interesser. 
 • Viden om afrapportering på større, komplekse programmer 
 • Kendskab til politiske processer og erfaring med at arbejde op imod et departement og det politiske niveau 
 • Evner at skabe overblik og håndtere komplekse problemstillinger
 • Være en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål 
 • Er udviklingsorienteret og har stærke analytiske kompetencer.
   

Kendskab til offentlige udviklingsprojekter er desuden en fordel. 

Ansøgning og kontakt 

Send din ansøgning, dit CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest 12. august 2018. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen. 

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til underdirektør for Processer og Forenkling, Mette Ring Rossing på tlf. 2538 2287.  

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. 

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 svarende til lønramme 37. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål. 

Forud for ansættelsen vil der desuden blive indhentet en straffeattest. 

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’.

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

I dag består skatteforvaltningen af SKAT, der har ca. 6.300 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet. 
 

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.