Find job

Proceskonsulenter til Skatteforvaltningens centrale metodekontor for processtyring

Med en vision om at forbedre processtyringen og skabe effektive og transparente arbejdsgange på tværs af Skatteforvaltningen, har koncernen valgt at benytte Business Process Management-værktøjet, QualiWare. QualiWare skal i de kommende år implementeres i de syv nyetablerede styrelser i Skatteforvaltningen.

Det centrale metodekontor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for konfigurering, systemadministration og forretningsmæssig support i samarbejde med IT, forretning og systemleverandøren. Samtidig har kontoret opgaven med at udforme en implementeringsstrategi for udrulning af værktøjet i de syv styrelser og i implementeringen og udviklingsopgaven af værktøjet fungere som bindeled mellem styrelser og metodekontor.

Til understøttelse i dette arbejde har vi brug for 1-2 nye kollegaer, der kan bidrage til de opgaver, der ligger indenfor såvel udvikling og drift af værktøjet samt implementering og forankring af dokumentationsværktøjet på tværs af styrelserne.

Implementering og udvikling af QualiWare

Som proceskonsulent skal du sammen med kollegaer i metodekontoret være bindeled mellem metodekontoret og de øvrige styrelser. Du får ansvar for at igangsætte et eller flere implementeringsforløb i tæt samarbejde med de modtagende styrelser. Derudover giver du feedback til metode- og undervisningsteamet om forretningsbehov og anvendelse af værktøjet. Endvidere skal du understøtte brugen af QualiWare med forandringsledelse og dokumentation af processer i flere niveauer. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores metodespecialister og undervisningsansvarlige og assisterer dem med løbende opgaver.

Dine primære opgaver vil således være følgende:

  • Dokumentation af processer i flere niveauer i BPM-værktøjet
  • Forandringsledelse omkring BPM-værktøjet
  • Kvalificere forretningsinput til metodespecialist og undervisningsansvarlig
  • Implementering af BPM-værktøjet i styrelserne under Skatteforvaltningen
  • Facilitering af workshops
  • Kvalitetssikring af overholdelse af metode
  • Evt. håndtering af supportsager.
     

Metodekontoret er under opbygning, ligesom implementeringsopgaven kun er i begyndelsesfasen. Derfor kan du forvente, at din opgaveportefølje vil kunne ændre sig løbende.

Engageret og erfaren BPM-proceskonsulent

Vi søger engagerede og videbegærlige proceskonsulenter. Du kan både være nyuddannet eller have flere års erfaring som proceskonsulent på strategisk, taktisk eller operationelt niveau. Som erfaren proceskonsulent kommer du med teoretisk og praktisk erfaring med dokumentation af forretningsprocesser og er gerne certificeret Lean eller Six Sigma konsulent. Det er en fordel, hvis du har kendskab til QualiWare, det er dog ikke et krav. Som nyuddannet kandidat kan du fx have en baggrund som cand.jur., cand.oecon., cand.scient.pol., servicedesign eller en it-baggrund.  

Som person er du serviceminded og en teamplayer, der arbejder struktureret og vedholdende. Du skaber let relationer til andre og trives med at indgå i skiftende arbejdsgrupper, hvor du er kendetegnet ved din involverende og tillidsvækkende facon. Du er detaljeorienteret men også optaget af at skabe resultater. Du vil den første tid have et opstartsprogram og være tilknyttet en kollega fra kontoret, og i samarbejde med teamet vil dine arbejdsopgaver blive tilpasset dine kompetencer og erfaringer.

Din nye arbejdsplads 

Metodekontoret – Forretningsdata og Analyse - er omdrejningspunkt for processtyringsmetode herunder udvikling og implementering af QualiWare. Metodekontoret har til opgave at adaptere og vedligeholde grundkoncepter, metoder og værktøjer til processtyring i Skatteforvaltningen ud fra anerkendte standarder. Kontoret yder endvidere analyse- og implementeringsstøtte til en række tværgående opgaver i relation til proces- og risikostyring for Skatteforvaltningen.  

Ansøgning og kontakt 

Send ansøgning, CV og relevante dokumenter via linket ”Søg jobbet her” senest den 20. august.  Har du spørgsmål, så kontakt kontorchef Kristina Stenbæk på 72 37 42 82, metodespecialist Casper Siboni Ussing på 72 38 96 88 eller systemadministrator Charlotte Hjorth Nielsen på 72 37 37 30.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Der kan i rekrutteringsforløbet indgå personprofil samt en faglig test. 

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig?

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.