Find job

Compliance-medarbejder til DPO-team

http://www.fra1til7.dkBrænder du for databeskyttelse, og har du lyst til at være med til at udvikle, hvordan vi sikrer efterlevelsen af de databeskyttelsesretlige regler i den digitale skatteforvaltning? Så vil vi gerne høre fra dig. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har – i samarbejde med de øvrige styrelser i Skatteforvaltningen – til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Vi skal samarbejde om at udvikle en fremtidsparat og sikker, digital skatteforvaltning, og vi har en central rolle i at sikre, at vi passer på borgere og virksomheders data, at når vi som skattevæsen løser vores opgaver med at opkræve skatter og afgifter.   

Vi søger en medarbejder til DPO-teamet i kontoret Informationssikkerhed og Databeskyttelse, som er hele Skatteministeriets koncern centrale kontor på området. Kontoret sætter koncernens regler og politikker for informationssikkerhed og databeskyttelse, udfører risikovurderinger, gennemfører kontroller og compliance – og har ikke mindst et stort fokus på at hjælpe og understøtte efterlevelse af regler for informationssikkerhed og databeskyttelse i hele koncernen via serviceorienteret rådgivning og samarbejde.  

Du kommer til at bistå med rådgivning og understøttelse af koncernens efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen, og får særligt fokus på at bidrage til udvikling af compliance-metode, risikostyring i forhold til persondataområdet og løbende overvågning/kontrol af efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen. Du vil blive en del af et DPO-team, der består af en databeskyttelsesrådgiver og fire medarbejdere, der helt eller delvist beskæftiger sig med databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren er DPO for Skatteministeriets koncern, og teamet er uafhængig i udførslen af sine DPO-opgaver. Du vil organisatorisk indgå i det samlede kontor for Informationssikkerhed og Databeskyttelse med 25 medarbejdere, hvor du vil finde et unikt fagligt fællesskab inden for informationssikkerhed og databeskyttelse. 

Om stillingen  

Vi søger en profil med erfaring inden for databeskyttelsesret og compliance, som gerne vil være med til at udvikle DPO-funktionen i Skatteministeriets koncern. Du interesserer dig for databeskyttelsesområdet, og det er en fordel, hvis du har erfaring med udførsel af compliance-målinger og risikostyring. Du er robust, kan arbejde selvstændigt og er vant til at være tovholder på opgaver, men er også glad for at arbejde i et team. Du er uddannet jurist eller har en baggrund inden for revision og compliance med eventuel efteruddannelse i Databeskyttelsesforordningen.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være at: 

  • understøtte efterlevelse af databeskyttelsesforordningen 
  • rådgive om databeskyttelse 
  • bistå med udvikling af kontrolkatalog for databeskyttelse samt  
  • bistå med udvikling af risikostyringen inden for databeskyttelsesområdet og gennemførsel af risikovurderinger i samarbejde med informationssikkeherhedsteamet i kontoret 
  • udvikle compliance-metode og udførsel af compliance-målinger 
  • bistå med afrapportering til den øverste ledelse.
     

Du får gode arbejdsforhold og fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det gerne med et tværgående samarbejde. Vi har fokus på balance mellem arbejdsliv og privatliv.   

Ansøgning og kontakt   

Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg jobbet her” senest den 12. august 2018.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiver Marie Granborg på telefon 7238 4197. 

Samtaler afholdes løbende, og der vil evt. blive gennemført test.   

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’ 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.