Find job

Vil du have en nøglerolle i en af Danmarks største offentlige it-transformationer? Vi søger to Business Analysts til Implementeringscenter for Told (ICT)

Som en del af kontoret for Procesudvikling & Product Management 3, skal du designe nye processer til fremtidens toldvæsen, og bidrage til at fremtidens digitale og datadrevne toldvæsen designes og implementeres med afsæt i effektive forretningsprocesser. Processer, der betjener det danske erhvervsliv og udenrigshandlen, samt skaber sikkerhed for borgere og virksomheder i Danmark. 

Bliv en del af udviklingen af fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne toldvæsen  

På toldområdet er der igangsat en optimering inden for rammerne af det nye EU-toldkodeks. Det medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet i Danmark – og afledt heraf, et behov for at etablere nye, digitale, datadrevne forretningsprocesser for fremtidens toldvæsen. Det vil have stor betydning for den danske im- og eksport og for kollegaerne i Toldstyrelsen, som vi arbejder tæt sammen med. 

Bliv en del af Kontoret for Procesudvikling & Product Management 3  

Du vil blive en del af kontoret som er forankret i Implementeringscenter for Told i Udviklings og Forenklingsstyrelsen, hvor du blandt andet vil få ansvar for at: 

  • designe nye digitale og kundeorienterede processer og forretningsgange i Toldstyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen og det strategiske målbillede for Toldstyrelsen.  
  • planlægge og gennemføre kortlægnings- og analyseaktiviteter (fx AS-IS og TO-BE analyser) med henblik på at udlede forretningskrav til fremtidens toldsystemer og optimering af processer 
  • indgå i/drive udviklingsteams, hvor du repræsenterer proces- og forretningsperspektivet  
  • omsætte organisationens strategiske og operationelle mål til Epics og User stories, som en ekstern udviklingspartner kan bruge til at udvikle kommende IT-løsninger  
  • facilitere samarbejde med eksterne interessenter (fx kunder, samarbejdspartnere og leverandører) 
  • gennemføre interessentanalyser mhp. at sikre at bl.a. Toldstyrelsens og virksomhedernes interesser reflekteres i de nye forretningsprocesser og it-løsninger.
     

Kontoret er præget af en uformel tone, højt humør og en høj faglighed, hvor du får rig mulighed for at tage et stort ansvar og påvirke, hvordan fremtidens toldprocesser designes. Den samlede udvikling vil ske agilt på tværs af IT, data og processer, og det er derfor vigtigt, at du er god til at samarbejde på tværs, er innovativ og trives i et dynamisk miljø, hvor der er plads til at prøve nye ting af. 

Om dig  

Du har en relevant kandidatuddannelse og er sandsynligvis i starten af din karriere (nyuddannet eller med nogle års erfaring). Har du teoretisk/praktisk erfaring med transformationsprojekter, eller er du en skarp generalist, som har arbejdet i en digital kontekst, er det en fordel.   

Det er vigtigt, at du evner at omsætte strategiske og operationelle mål til konkrete løsninger og processer, samt at operationalisere komplekse problemstillinger og nedbryde dem i konkrete tasks og leverancer. Erfaring med dokumentation, visualisering og simulering af processer vil være en fordel, ligesom kendskab til agile udviklingsmetoder vil være et plus. 

Som person er du udviklingsorienteret, har et stort drive og finder det naturligt at gå forrest og tage ansvar for opgaveløsningen. Du trives i et hektisk miljø, hvor du kombinerer strategisk overblik med handlekraft og eksekveringsmod. Du er endvidere god til at formulere dig skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk. 

Ansøgning og kontakt 

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 20. august 2018.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Jonas Christensen på tlf. 72 38 93 19 eller Business Analyst Fazal Beg på tlf. 72 38 96 02.  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes.     

Der vil blive gennemført tests i forbindelse med ansættelsesprocessen. 

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.  

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’Vi understøtter udviklingen af en fremtidsparat og sikker digital skatteforvaltning’ 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal vedligeholde eksisterende it-systemer samt understøtte udvikling og forenkling af it-løsninger og processer gennem en data- og analysedrevet tilgang.  

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fællesskab på tværs af fagområderne, og i tæt samarbejde med de andre styrelser, kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansiering af det danske samfund. Er det dig? 

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund 

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske.

På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.