Find job

Sektionsleder til Systemdrift i Koncern IT

Du bliver som sektionsleder en central person i forhold til at udvikle, optimere og sikre en stabil drift af specielle IT og Tele-installation i hele dansk politi. Du kommer til at tage del i en igangværende og gennemgribende udvikling af politiets it-organisation og hele den samlede it-installation for politiet.

Din nye arbejdsplads 

Dit grundlæggende succeskriterium er, at du gennem involvering af dine medarbejdere sikrer en stabil daglig drift af politiets systems infrastruktur. Den overvejende del af vores it-drift løses internt, og en mindre, men væsentlig, del af systemerne afvikles hos en ekstern driftsleverandør.

Du bidrager til at løfte systemdriftscenterets opgave med at være systemejer for politiets infrastruktur og sikre, at infrastrukturen løbende moderniseres, automatiseres og udvikles. 
Ikke mindst skal du understøtte den fortsatte udvikling fra en reaktiv til en proaktiv tilgang til opgaveudførelsen i din sektion.
Systemdriften indeholder en række styrings- og konfigurationsopgaver inden for drift, tilpasning og forvaltning i politiet, hvor der konkret arbejdes med vagtcentraler, 112, mobil- og fastnet- telefonisystemer samt applikationer.

Du refererer til centerchefen i Center for Drift og indgår i centerets ledergruppe.
Vi lægger desuden vægt på, at du bidrager til et konstruktivt samarbejde, samt at din sektion opfylder ambitionerne om at sikre Koncern IT’s strategi, som skal udleves i det daglige virke.

Om dig

Din præcise uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du har tekniske kompetencer svarende til fx en teleingeniør, elektroingeniør eller diplomingeniør.

Som person har du udprægede lederegenskaber og en nødvendig personlig robusthed.
Du er dedikeret, engageret og ambitiøs omkring leverancen af såvel drifts- som supportopgaver. Hvor du arbejder struktureret og bevarer overblikket, så leverancer leveres til tiden.

Vi lægger særlig vægt på, at du har et godt kendskab til det faglige indhold i de tekniske opgaver i en professionel og moderne driftsorganisation.

Du leverer både personaleledelse og faglig ledelse af dine medarbejdere og sikrer, at afdelingens opgaver løses rettidigt og med rette faglighed. 
Herudover kan du omsætte strategier til konkrete mål og opgaver, og du har en udpræget helhedsforståelse med blik for hele organisationen. Det er afgørende, at du kommunikerer klart og tydeligt og er i stand til at formidle tekniske løsninger til folk med en ikke-teknisk forståelse. Derudover skal du formulere dig klart i skriftlig dansk, således at vores dokumentationskrav efterleves.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten. 

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiets Koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Kontakt og ansøgning 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Centerchef Per Skovgaard Rosen på 2127 3261. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger
Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Vi foretrækker, at du oploader alle dokumenter i pdf-format.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 20.11.18 og 2. samtale den 27.11.18.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 01-11-2018.


Koncern IT
Rigspolitiet der er politiets øverste myndighed har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse samt politiet i Grønland og på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.
Ca. 400 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets ca. 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd, og sikrer, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Strategiske Stabe, Service, Udvikling, Drift og et Ledelsessekretariat.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Hvidovre

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.