Find job

Teamleder til Naturstyrelsens it-team

Har du kompetencerne, viljen og lysten, så kan Naturstyrelsen tilbyde dig en fagligt udfordrende stilling med ansvar for udvikling og drift af forretningsunderstøttende it-løsninger samt udvikling af Naturstyrelsens it-team.

Om stilling  

Som teamleder for Naturstyrelsens it-team får du ansvar for, at vigtige samfundsopgaver løses med øget it-understøttelse og digitalisering. Vi forventer at vores nye teamleder, udover at koordinere og lede it-opgaverne, løser opgaver vedrørende it-governance, økonomi og formidling samt deltager i interne og eksterne samarbejdsfora.

It-opgaverne er af strategisk betydning med hensyn til, at Naturstyrelsen som styrelse kan honorere kravene til it-styring og digitalisering i staten samt behovene for et solidt it-fundament for Naturstyrelsens opgavevaretagelse og udvikling.

Som teamleder skal du stå i spidsen for disse opgaver samt koordinere it-teamets arbejde og opgaver internt og eksternt.

Der er betydelige drifts- og økonomiopgaver, herunder leverandørstyring, udviklingsopgaver samt koordination og formidling på it-området, som den nye teamleder forventes at bidrage direkte til.

Om dig  

Du har relevant uddannelse inden for it, gerne efteruddannelse inden for ledelse på diplomniveau, og erfaring som leder i kombination med bred it-teknisk indsigt og forståelse.

Du arbejder strategisk og formår at koble brug og udvikling af it-løsninger med forretningsudvikling og brugernes behov.

Erfaring med forhandling og udarbejdelse af kontrakter, kontraktstyring og leverandørkontakt inden for it vægtes højt i sammenhæng med erfaring med budget og økonomi i forbindelse med investeringer, drift og indkøb på it-området.

Det vil være en fordel med erfaring med både informationssikkerhed og it-leverancer i statsligt regi, herunder erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

It-teamet arbejder med udgangspunkt i Naturstyrelsens hovedsæde i Randbøl og i Kystdirektoratet i Lemvig. Det er vigtigt, at du formår at samle it-teamet om opgaveløsningen på tværs af hele Naturstyrelsen på trods af teamets placering på to adresser.

Ansvar og opgaver samt vores forventninger til kompetencer er nærmere beskrevet i job- og personprofilen.

Vi tilbyder  

Stillingen rummer gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Arbejdet i it-teamet er præget af høj faglighed og engagement og foregår i tæt samspil med medarbejdere og ledere i Naturstyrelsen samt med Miljø- og Fødevareministeriets departement, Statens It og andre styrelser, som er vigtige partnere.

Vi lægger vægt på fleksible rammer for arbejdet samt balance mellem privatliv og arbejdsliv og har flekstidsordning.

Ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer. Lønniveau/ansættelse som chefkonsulent med personaleansvar. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Naturstyrelsen i Randbøl. Kørekort til personbil er en forudsætning for ansættelse.

Rekrutteringsforløb  

Der gennemføres to samtaler. 1. samtalerunde gennemføres mandag den 19. november 2018 og 2. samtalerunde gennemføres mandag den 26. november 2018. Kandidater der går videre til 2. samtalerunde, skal gennemgå personlighedstest. Der indgår endvidere skriftlig case-opgave i forbindelse med 2. samtale. Samtaler gennemføres i Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller snarest muligt.  

Yderligere oplysninger  

Kontakt områdechef Niels Kristian Kvistgaard, telefon +45 9135 7438, nkk@kyst.dk.

Sådan søger du stillingen   

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 12. november 2018.  


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 19 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Randbøl

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.