Find job

Kontorchef til analysekontor

Har du lyst til at arbejde med kvantitativ dataanalyse, store datamængder og bidrage til, at danske borgere og virksomheder betaler den rette skat? Vil du have en aktiv rolle i at videreudvikle et fagligt set stærkt analysemiljø? Har du en solid teknisk og udviklingsmæssig forståelse og en stærk forståelse for at forstå omverdenens behov? Har du samtidig erfaring med ledelse af højtuddannede selvstændige medarbejdere? Så vil vi gerne høre fra dig. 

I skatteforvaltningen er data et strategisk aktiv, og vores forretningsområder bruger data og viden til at levere en god service til skatteyderne, udføre kontroller, inddrive restancer samt drive og styre vores processer.  

Udvikling og ledelse af kontoret Indsatsanalyse  

Kontoret Indsatsanalyse bidrager til datadrevet forretningsudvikling i skatteforvaltningen ved at udarbejde, formidle og nyttiggøre opgørelser og analyser på baggrund af skatteforvaltningens kontrolarbejde mv. – herunder især analyser af regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. 

Kontoret deltager i netværk og læringsfora både eksternt og internt i skatteforvaltningen, med universiteter og internationalt. 

Du bliver en del af et engageret analyseteam på ca. 15 medarbejdere, som bl.a. beskæftiger sig med disse opgaver: 

  • Udarbejde og formidle analyser af regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet, der er databaserede og analyse- og skattefagligt kvalificerede. 
  • Inspirere og overbevise samarbejdspartnerne i forretningsområderne om at gøre brug af store datamængder og analytiske modeller. 
  • Hjælpe med at vurdere potentialet for anvendelse og udvikling af avancerede analytiske modeller. 
  • Udvikle, idriftsætte og vedligeholde analytiske modeller. 
  • Bidrage til at udvikle nye metoder og tilgange til at opgøre borgere og virksomheders vilje og evne til at betale den rette skat. 
  • Bidrage til at udforme analyse- og stikprøvedesign til analyseprojekter mv. i skatteforvaltningen.  
  • Udstyre skatteforvaltningens ledelse med det bedst mulige beslutningsgrundlag for prioritering. 
     

Kontoret Indsatsanalyse indgår i afdelingen Analyse i fagdirektørområdet Data og Analyse. Kontoret er en del af et stort data- og analysemiljø. Hele området er under hastig forandring, og derfor er det afgørende, at du med positiv energi bidrager på en god måde i forandringsprocesser – herunder forandringer af kontorets opgaver og arbejdsmetoder. Du stiller spørgsmål, tænker nyt og udfordrer, så vi hele tiden optimerer og blive bedre.

Erfaren leder af højtuddannede specialister  

Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af analyseopgaver eller softwareudvikling og har opnået god forståelse for hele værdikæden i løsningerne. Du er vant til at lede højtuddannede, selvstændige, selvkørende og proaktive analytikere, softwareudviklere eller lignende medarbejdere. Du har en solid analytisk, teknisk og udviklingsmæssig forståelse. Du har formodentlig en længere videregående uddannelse bag dig og er sikkert en dygtig økonom.

Du besidder et højt drive og energiniveau og er en stærk netværker på alle niveauer i organisationen. Du har pondus og gennemslagskraft og besidder samtidig en god portion empati. Med din engagerede ledelsesstil udvikler og motiverer du medarbejderne i din funktion, så de trives og er glade for at gå på arbejde hver dag. Du er som leder kendt for, at din funktion skaber stærke resultater. Du er visionær og har høje ambitioner, og du formår at sætte tydelig retning for din enhed. Du er en god og klar kommunikator, og dine ansatte kender deres rolle, dine forventninger til dem og ved hvordan de performer.  

Vores ambition er at fastholde og videreudvikle et fagligt set stærkt miljø for udvikling af analyser og analytiske modeller. Din hovedopgave bliver at hjælpe til med at levere på den ambition ved at udvikle og forny tilgangene, analysemodellerne, indføre ny relevant teknologi og levere resultater i hele skatteforvaltningen ved at bringe kontorets kompetencer i spil i endnu højere grad end i dag. Det skal ske i et meget tæt og tværgående samarbejde med de øvrige kontorer i Data og Analyse. 

Ansøgning og kontakt  

Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse via linket ”Søg jobbet her” senest 5. januar 2019. Stillingen ønskes besat den 1. marts 2019. 

Har du spørgsmål er du velkommen til stillingen at kontakte underdirektør Jan Lund på telefon 3057 3926 eller underdirektør Anders Carlsen på telefon 7238 8999.   

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.     

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37, med mulighed for tillæg. Ansættelse sker som udgangspunkt på varige vilkår, men der vil eventuelt være mulighed for ansættelse på åremål. 

Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Din fysiske arbejdsplads bliver indtil videre Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt vil arbejdsstedet skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.   

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af den offentlige sektor

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Fra d. 1. juli 2018 består skatteforvaltningen af syv nye styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har skatteforvaltningen ca. 7.000 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.