Find job

Softwareudvikler til nye efterforskningværktøjer

Glostrup, Rigspolitiet, Politiområdet

Omfanget og kompleksiteten af it-kriminalitet er markant stigende, og kriminelle bliver mere effektive i udviklingen og anvendelsen af ny teknologi til stadig mere avancerede kriminalitetsformer. Som udvikler i National Cyber Crime Center (NC3) er du den faglig ansvarlige og er den analytiske og skarpe it-hjerne, der i tæt samarbejde og dialog med it-efterforskerne afdækker, hvilke værktøjer jeres kollegaer har brug for i deres efterforskningsarbejde på kort og lang sigt. 

It-efterforskningen er på sit højeste og alt det indsamlede data skal analyseres for at kunne træffe de rigtige beslutninger, men sagens mange tekniske detaljer, dataudtræk og manuelle indtastninger udfordrer efterforskningsteamet. Det er her du som udvikler kommer ind i billedet. Det er din opgave at udvikle eller vedligeholde små, såvel som store løsninger til at lette efterforskernes hverdag og bidrage til en mere effektiv opgaveløsning.

Understøttelse af efterforskningen

Du er som udvikler med i hele fasen fra ide til udvikling (og vedligehold af eksisterende løsninger). I takt med de løbende efterforskninger, sidder du med i processen for at lytte, og se hvor der eventuelt måtte være behov for at understøtte efterforskerne med nye it-værktøjer. Derefter igangsætter og gennemfører du udviklingen af det nødvendige værktøj og implementerer det med den påkrævede og ønskede effekt. 
Udover de udviklingsområder du selv afdækker, kommer der ligeledes konkrete efterspørgsler fra efterforskerne samt vedligeholdelse af eksisterende værktøjer. 

Afdelingen arbejder til dagligt med mange forskellige opgaver, hvor vi selv står for at finde den bedste metode til at løse en given opgave. For tiden har vi følgende teknologier og platforme i fokus:
Linux, Windows, html, javascript og js biblioteker (React eller lignende), elasticsearch, docker, kubernetes, RabbitMQ, kafka, Postgresql, Python, C#, .Net, grafdatabaser(Neo4j), kunstig intelligens og Octave.

En del af arbejdet går ud på at afprøve teknologier for at finde det værktøj, som løser en given opgave mest effektivt. Du har derfor selv en indflydelse på hvilke værktøjer vi i fremtiden anvender.

Du bliver en del af NC3´s Innovation team, der består af både efterforskere og udviklere, hvis opgave er at følge og være på forkant af områder inden for den digitale kriminalitet. Vores mål er, at udvikle løsninger til de sofistikerede digitale udfordringer både til NC3 internt samt til støtte for politikredsene.

Vi er en spændende arbejdsplads, hvor alle yder deres bedste for at løse en vigtig samfundsmæssig opgave. Din hverdag er præget af fordybelse i samarbejdet med fagligt stærke og dedikerede politiuddannede efterforskere, der sjældent giver op, før de i et konstruktivt fællesskab med dig, har fundet den helt rigtige løsning.

Analyse, samarbejde og udvikling

Du har i din værktøjskasse både praktisk og teoretisk erfaring med udvikling. Vi forestiller os, at du er uddannet Bachelor of Science(B.Sc) i datalogi/matematik/fysik, Cand.Scient. i datalogi, Cand.Polyt i it eller Cand.it eller lignende. Har du en anden relevant uddannelse, der har givet dig de fornødne kompetencer, hører vi også gerne fra dig.

Du er initiativrig og finder selv hurtigt den bedste metode til at løse en given opgave. Vi ser gerne at du har en holdning til, og ved hvordan man hurtigt kommer i mål, men samtidig formår at lave solide projekter, som kan skaleres og testes. Du bliver inspireret af at opsøge dine kolleger, tale med dem, sætte dig ind i deres arbejdsområde og få ideer til, hvordan du med din dybe it-kompetence nørder dig frem til nye it-tekniske løsninger, der kan hjælpe dine kollegaer mange skridt videre i deres efterforskning.

Herudover har du en analytisk og struktureret tilgang til opgaveløsningen, og du er samarbejds- og teamorienteret med god forståelse for, at medlemmerne af et team hver især bidrager ligeligt til den samlede opgaveløsning med deres forskellige kompetencer. Det er vigtigt, at du er psykisk robust, da du i et vist omfang ikke kan undgå at blive konfronteret med alvorlige forbrydelser.

Du taler og skriver flydende dansk samt har gode engelskkundskaber på et it-teknisk niveau.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. 

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. 

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Politiområdet, Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte politikommissær, Eske Hare Jakobsen på tlf. 22 69 77 81. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk baggrund.

Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 24 januar 2019.

Ansøgningsfrist: 14. januar 2019


Politiområdet

Politiområdet består af cirka 700 medarbejdere med akademisk, politimæssig eller administrativ baggrund. Vi understøtter politikredsene med specialistkompetencer, driver forretningsudviklingsprojekter og løser desuden juridiske, strategiske og retningssættende opgaver. Politiområdet koordinerer blandt andet indsatserne mod rocker- og bandemiljøer, driver det nationale cyber crime center og de kriminaltekniske laboratorier samt har det overordnede ansvar for politiets beredskabs- og færdselsindsats. Politiområdet er organiseret i fem politifaglige enheder: Nationalt Forebyggelsescenter, Nationalt Færdselscenter, Nationalt Udlændingecenter, National Efterforskningsafdeling og National Beredskabsafdeling. 

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Glostrup

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.