Find job

Kontorchef til Agil Ledelse og Metode i EUTK-programmet (EU’s nye Toldforordning)

Vil du være en del af ledelsen i et stort komplekst program baseret på agil metode? Og vil du være med til at videreudvikle og opbygge den agile arbejdsmetode? Har du samtidig bred ledelsesmæssig erfaring fra agile projekter og programmer, så er jobbet her måske noget for dig. 

Du kommer til at stå i spidsen for kontoret for Agil Ledelse og Metode i EUTK-programmet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). I tæt samarbejde med resten af organisationen, vil du være med i et af de største transformationsprojekter i udviklingen af fremtidens toldvæsen. Et transformationsprojekt, der har stort politisk fokus, og som får stor betydning både nationalt og internationalt.    

Det er ikke nogen lille opgave, vi er blevet stillet: Indenfor rammerne af det nye EU-toldkodeks skal vi sammen med Toldstyrelsen bygge fremtidens toldvæsen op og gennemføre omfattende ændringer af de nuværende processer på området. I den forbindelse skal vi også købe og udvikle en serie af it-systemer. Vores udviklingsarbejde foregår agilt baseret på SAFE-metoden.  

Du bliver leder for et kontor, der har til opgave at: 

  • projektlede programmets hovedprojekter med rette kompetencer og ressourcer og være den drivende kraft i ART ledelserne (RTE, Agile coach og support) og kvartalsplanlægning på Solution niveau 
  • etablere værktøjer, vedligeholde standarder og information for derigennem at sikre, at program- og projektstyring er kontrolleret i EUTK-programmet og på tværs af UFST med øget automatisering i rapportering og monitorering 
  • sikre træning af programmets egne medarbejdere i programmets metoder og redskaber  
  • forankre den agile styringsmodel i EUTK-programmet og empower togene, så beslutninger træffes af de rigtige mennesker, baseret på de rigtige oplysninger udfra et agilt set up inkl. understøtte transparens i roadmap/end to end plan baseret på architectural runway, afhængigheder og reel fremdrift 
  • definere kvalitetskravene på programniveauet og sikrer kvalitet i leverancer og arbejdsmetoder, så disse opfylder interne og eksterne krav  
  • sikre rekruttering og onboarding af medarbejdere samt staffing af projekter med interne ressourcer 
  • skabe sammenhæng mellem estimater, staffing, portfolio epics og end-to end planen for at optimere kapacitet, velocity, ressourceudnyttelse og sikre effektiv kommunikation mellem programmets projekter.
     

Du overtager et velfungerende kontor med 15 medarbejdere. Du får ansvaret for den agile udvikling i EUTK-programmet, som består af flere tog, hvor i dine medarbejdere er allokeret. Du har erfaring med at indgå i og understøtte agile leverancer i en ledelsesgruppe og i boards- og styregruppen omkring toge og Solutionniveau.  

Du skal proaktivt videreudvikle og rekruttere, så kontoret til stadighed har de rette kompetencer. Du har lyst til at skabe, udvikling og realisere mandatet for Agil ledelse i UFST. Vi er en ny styrelse fra sommer 2018, hvor du selv har stor indflydelse på, hvilke udfordringer, som skal prioriteres højest. Du har lyst til at kaste dig over afklaringer omkring forankring og implementering af agile roller og bygge videre på de erfaringer og forskellige løsninger, som vi har i dag. 

Engageret personaleleder med solid erfaring med agil projektledelse 

Du har en relevant uddannelsesmæssige baggrund på kandidatniveau og bred ledelsesmæssig erfaring fra agile projekter og programmer. Du har din erfaring dokumenteret i en IPMA certificering på B-niveau eller lign., Prince 2 certificering eller lign. og gerne SAFe certificering som STE og RTE. 

Du er arbejdsvant på alle niveauer i SAFe og har arbejdet i mange af de agile roller som fx SCRUM master, product manager, RTE og STE niveau. Du har robust erfaring fra større agile transformationsprogrammer. 

Som person er du analytisk og formår at se sammenhænge og udfordre på tværs af faglige domæner. Du har gode kompetencer inden for estimering og velocity-målinger, og trives med at være drivende for den agile rejse for programmer og projekter. Du formår på pragmatisk vis at skalere den agile metode i UFST ud fra de forudsætninger og kontekst, som de forskellige projekter og programmer står i, samtidigt med at du sammen med søsterkontoret tager teten for at gradvist at realisere UFSTs vision om at blive en førende agil udviklingsorganisation.  

IT Udvikling – dit fagområde     

IT Udvikling er, sammen med området Forretningsudvikling, en del af udviklingsområdet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som understøtter digitaliseringen i skatteforvaltningen med udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov.     

For i fremtiden at kunne tilbyde den bedste service for borgere og virksomheder er det nødvendigt løbende at udvikle skatteforvaltningens service med fokus på digitalisering og udvikling af nye og innovative digitale løsninger. IT Udvikling styrer og koordinerer alle initiativer, projekter og ressourcer. Endvidere understøtter og gennemfører IT Udvikling forandringsprojekter for flere skatteforvaltningens forretningsområder.     

EUTK programmet som dette kontor er en del af, går på tværs af de to forretningsområder. 

Ansøgning og kontakt    

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 3. marts 2019. Spørgsmål besvares gerne af underdirektør Christian Vinther på 7238 9083. Send gerne din ansøgning hurtigt, da vi afholder samtaler løbende.   

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.   

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37, med mulighed for tillæg. Ansættelse sker som udgangspunkt på varige vilkår, men der vil eventuelt være mulighed for ansættelse på åremål.  

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.   

Dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.    

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen 

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Vi sikrer fundamentet for finansiering af den offentlige sektor

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Du får derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har et stærkt fokus på god ledelse på alle niveauer, bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Fra d. 1. juli 2018 består skatteforvaltningen af syv nye styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har skatteforvaltningen ca. 7.000 ansatte i hele Danmark. På hjemmesiden www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for den nye organisering af skatteforvaltningen og om de enkelte styrelsers kerneopgaver og geografiske placering i landet.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies.