Find Job

System Architect - eBusiness

Vil du være med til at etablere og forankre arkitektur, der har vidtrækkende betydning for brugerne, i en stor kompleks organisation? Trives du med at være en efterspurgt specialist og være tæt på, hvor beslutningerne tages?  

Så kunne det være dig, vi søger.

Du har det overordnede ansvar for arkitekturen i din ART 

Som system architect ansættes du i området Enterprise Architecture, hvor du tilbringer ca. 20 % af din arbejdstid med at indgå i fælles tværgående arkitekturinitiativer i samarbejde med andre system architects og enterprise architects. De resterende 80 % af din arbejdstid bruges i ART’en (agile release train) Lifecycle & digital banking, der er en del af e-Business området. Her vil du blandt andet komme til at arbejde med digitale slutkunde løsninger. I ART’en sikrer du sammenhæng mellem de tekniske og arkitekturmæssige rammer, der arbejdes med lokalt, og du sikrer sammenhæng til BEC’s overordnede tekniske og arkitekturmæssige rammer. Du er en del af ART-områdeledelsen, som består af release train engineer, product manager og afdelingsledere. Her er du med til at sikre, via din tekniske ledelse, at ART’en lever op til den fælles tekniske og arkitekturmæssige vision.

BEC har optimale betingelser for at udvikle en værdiskabende arkitektur – vi har et agilt setup, organiseret efter SAFe rammeværket, som giver os mulighed for at trække på viden på tværs af organisationen.

Dine primære arbejdsopgaver: 

 • Ansvarlig for at definere og kommunikere en fælles teknisk og arkitekturmæssig vision for ART’en 
 • Ansvarlig for og udførende i at tegne det overordnede og fremtidige billede af systemporteføljen for ART’en i samarbejde med enterprise architects, system architects og teamarkitekter 
 • Via ledelse og sparring at sikre, at arkitekturen overholdes i ART’ens løsninger, samt sikrer at ART’ens teams bliver stadigt mere effektive i at levere værdi til kunderne 
 • Medvirke i design af nye løsninger og afklaring af forretningsmæssige behov inden for digitale slutkundeløsninger samt digital kommunikation med slutkunderne  
 • Deltage i strategisk analyse af området og systemlandskabet i forhold til kundernes ønsker og behov 
 • Deltage i BEC’s arkitekturreview board 
 • Deltage i skabelsen af fælles målbilleder for arkitekturarbejdet i BEC
   

Dit arbejde vil blive udført fortrinsvis i BEC men også hos vores kunder.

Du kan skabe de rette tekniske og arkitekturmæssige rammer og kommunikere det

Du motiveres af at stå i spidsen for at sikre en god arkitektur i din ART, som er sammenhængende med arkitekturen i hele BEC. Din pondus og power gør, at det er nemt for dig at tage lederskab og ansvar for din rolle samtidig med, at din empati sikrer et godt samarbejde og gode relationer til dine samarbejdspartnere. Du formår at involvere kunderne, og sikrer på den måde, at vi leverer værdi til kunden og du når de mål, der er sat for dig og afdelingen. Du er udadvendt og opsøgende, og du er visionær og innovativ, da du drives af at gøre en forskel, selv når du møder modstand.

Derudover har du: 

 • En længerevarende uddannelse som IT-ingeniør, datalog eller tilsvarende 
 • Erfaring med teknisk ledelse og kendskab til struktureret opgaveløsning og metodeanvendelse i en agil organisation 
 • Erfaring med at være i dialog med kunder om arkitektur og leverancer 
 • Erfaring med løsningsarkitektur i digitale slutkundeløsninger  
 • Erfaring med at arbejde med løsningsarkitektur i et distribueret systemlandskab, hvor der er mange platforme, der spiller sammen 
 • Erfaring med Java, Angular, native APP’s for Android IOS, Java Spring Boot, COBOL/DB2 og digital signatur eller sammenlignelige teknologier
   

Det vil være en fordel, hvis du har en bred viden om det finansielle område.

Hvem er vi? 

I området har vi ansvaret for den tværgående arkitektur, og vi skal sikre, at der er sammenhæng i de forskellige områders arkitektur. Her sikrer vi fælles målbilleder for arkitekturarbejdet i BEC.

I området Enterprise Architecture er vi i øjeblikket 11 medarbejdere fordelt på system architects og enterprise architects. Vi arbejder tæt sammen gennem sparring, fælles faglig interesse og fælles governance processer. Der er en god stemning både i området og i de forskellige ART’er, vi er tilknyttet.

Kan du se dig selv hos os?

Så glæder vi os til at få din ansøgning senest den 17. juni 2019. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rikke Stæhr Nielsen på 46 38 21 67 eller e-mail rni@bec.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Roskilde

Cookies on it-jobbank

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by it-jobbank and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies. You can withdraw consent at any time by deleting cookies.