Find Job

Fag/teamkoordinator for IT Platform i Politiets Efterretningstjeneste

Vil du arbejde som fag/teamkoordinator og understøtte operative IT-løsninger i landets nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste? Vil du være medlem af et dynamisk team, hvor dit arbejde vil få afgørende betydning for PET’s forretningskritiske IT-løsninger? Er du tilmed drevet af at gøre en forskel i samfundet, så er stillingen som fag/teamkoordinator i IT Platform og Software-sektionen måske noget for dig.

Om jobbet

PET´s IT center søger en fag/teamkoordinator til sektionen Platform og Software. Teamet har ansvaret for de grundlæggende IT-platforme, der understøtter den daglige arbejdsgang i PET og som er en forudsætning for diverse administrative, operative, koordinerende og efterretningsmæssige værktøjer. I dette team ligger ansvaret for at sikre stabil drift, god ydeevne og udvikle og implementere højteknologiske softwareløsninger af forskellig karakter for alle dele af PET.

Jobbet består i, med fagligt afsæt, at sikre den daglige koordinering i teamet, med brugere og leverandører i og uden for PET. Du har overblikket over opgaverne, optimerer driftbarheden af IT-systemer og styrer, helt eller delvist, enkelte udviklingsprojekter. Du vil have ansvaret for at drive problem management i sektionen og herigennem at sikre at relevante specialister tilknyttes problemløsning samt opfølgning på løsningsdokumentation og læring.

Det er derfor afgørende, at du har de rette kompetencer og personlige drive, særligt inden for områderne; IT-platforme, IT-sikkerhed, servere, operativ systemer, rolle/rettighed og generel system- og teknologiforståelse, således at du kan sparre med specialisterne i teamet og skabe en fælles retning og forståelse.

Du skal således have indblik i disse områder, men du anvender teamets specialister med fagkompetencer til at udføre det praktiske arbejde.

Du har et overblik over sektionens incident-pipeline, deltager i optimering af incidentsprocessen og du hjælper sektionslederen med rapporter og statistik.

Du forestår indkøb og administration af løbende serviceaftaler og licenser, samt sikrer opfølgning på det tilhørende budget for teamet i samarbejde med sektionslederen. Det betyder, at du har lyst til at arbejde med økonomistyring på teamniveau og indkøb i det offentlige. 

Du sikrer det faglige niveau og kompetenceudvikling for medarbejderne i teamet, hvilket betyder, at du indgår i samarbejde med en lang række samarbejdspartnere både internt og eksternt i organisationen, hvilket kræver et godt helhedssyn.

Du refererer til sektionslederen i IT Platform og Software, som har det personalemæssige ansvar for medarbejderne i teamet. Du har i det daglige et tæt samarbejde med sektionslederen og de øvrige fag- og teamkoordinatorer i centeret.

Vi forventer

Vi forventer at du har en har en relevant bachelor/master-uddannelse eller erfaring, som modsvarer dette og at du samtidig har bred erfaring med platform og forretningskritisk IT-infrastruktur.

 • Flere års erfaring med drift af store IT-systemer, herunder sikring af HA og performance
 • Bred erfaring og forståelse af understøttende forretningskritisk IT-infrastruktur, såsom virtuel infrastruktur, SAN, backup og netværk
 • Erfaring i at koordinere komplekse opgaver, på tværs af flere specialister/platforme
 • Erfaring med problem management
 • Det er en forudsætning, at du udover dansk også behersker engelsk i skrift og tale.
 • Kendskab og forståelse af software- og infrastruktur release cyklusser
 • Kendskab med change management-processer og -værktøjer
 • Kendskab og forståelse af ITIL og agile teknikker vil være en fordel
 • Kendskab til og certificering i ISO27000 serien vil være en fordel.
   

Som person er du god til at arbejde med mennesker og har gode sociale færdigheder. Du arbejder analytisk og struktureret og formår at bevare overblikket i pressede situationer. Der vil til tider være mange åbne opgaver med løbende ændringer i prioriteringen, grundet PET’s hverdag. Du har en høj skriftlighed og bidrager med proaktivt at forbedre processer, som understøtter operationel IT-drift. Du har et godt kendskab til praktisk IT-sikkerhed, er god til at gennemskue komplekse løsninger og deres indbyrdes afhængigheder og formår at abstrahere fra en bevist vag IT-landskabsbeskrivelse i et jobopslag. Du har mod på, og interesse i at lære nyt og udvikle dig både fagligt og personligt.
Du behøver ikke have ledererfaring, men du skal have lysten og modet til at stå i spidsen for et mellemstort dynamisk team, som består af mange forskellige fagligheder.

Det er afgørende, at du generelt har stærke IT-kompetencer og kan sparre med et bredt team af specialister på mange områder og deltage i den faglige udvikling af alle medarbejderne i teamet.

Vi tilbyder

Du får et spændende arbejde i en helt unik sektion, med ansvar for understøttelse af PET’s forretningskritiske IT-landskab. Dertil er der en direkte og uformel omgangstone kombineret med en god portion humor, og stor indflydelse på egen arbejdsdag. Vi er en dynamisk arbejdsplads med en operativ virkelighed, hvor tingene til tider går stærkt. Du vil komme til at arbejde med dygtige og professionelle kollegaer med et højt fagligt niveau, som brænder for deres arbejde.
Det er et udfordrende job, men vi hjælper og støtter så din position bliver en succes. Du vil blive uddannet i systemer, støttet med faglig viden, sidemandsoplæring og undervisning af kolleger, ledere, IT-udvikling og arkitekter.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Du skal også være indstillet på, at understøttelsen af Danmarks nationale efterretnings- og sikkerhedstjeneste som faglig/teamkoordinator, kan medføre skæve arbejdstider i specielle situationer.

Dit arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste, Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg.

Det er en forudsætning for ansættelse i Politiets Efterretningstjeneste, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgnings- og ansættelsesprocessen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019.

Kontakt

Ønsker du yderligere information vedrørende den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte os på telefon 40225448 mellem kl. 11 og 12 på hverdage. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Alle kvalificerede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi forventer at afholde første runde samtaler den 3. og 4. september 2019.

Ansøgningsfrist: 22. august 2019.


Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste har som mission at identificere, forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Danmark eller mod danskere og danske interesser i udlandet.

Politiets Efterretningstjeneste har som vision at være en analytisk baseret efterretnings- og sikkerhedstjeneste med en høj grad af beredskabs- og operationsparathed.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Location Søborg

Cookies on it-jobbank

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by it-jobbank and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies. You can withdraw consent at any time by deleting cookies.