Find job

Chief Information Security Officer (CISO) til nyt center i Rigspolitiets Koncern IT

Vil du stå i spidsen for at styrke og videreudvikle politiets it-sikkerhedsfunktion? Her har du en unik mulighed for at få en spændende og afgørende rolle i arbejdet med at beskytte politiets it-systemer og informationer, hvor omfanget og kompleksiteten af trusler rettet mod statslige myndigheder fortsat er stigende.

Øget mobilitet og digital kommunikation med borgere og virksomheder er en vigtig del af politiets it-strategi. En væsentlig forudsætning for dette er, at kommunikationen kan foregå sikkert, og at data og informationer beskyttes i overensstemmelse med deres værdi og integritet. Samtidig har trusselsbilledet mod politiets informationer og it-systemer udviklet sig de senere år, og det kræver konstant forebyggelse og opfølgning at imødekomme det nødvendige sikkerhedsniveau.

Rigspolitiets direktion ønsker at sikre, at sikkerhedstiltagene i politiet følger med de udfordringer, som den digitale udvikling giver. Derfor styrker vi arbejdet med cyber- og informationssikkerhed ved at oprette et nyt Center for Cyber- og Informationssikkerhed med reference til direktionen i Rigspolitiet.

Sikring af politiets cyber- og informationssikkerhed 

Som CISO er dit primære ansvar, at cyber- og informationssikkerhedstilstanden i politiet er i top og løbende styrkes og udvikles, således at effekten af investeringerne udmøntes på alle niveauer i organisationen. Du sikrer derfor, at politiet forvalter sikkerhedsniveauet tilstrækkeligt og forsvarligt, samt at direktionen til hver en tid er informeret om sikkerhedstilstanden.

Du er den faglige spydspids for cyber- og informationssikkerhed, og med dit gennemgående fokus på ledelse og kommunikation formår du at sætte vigtigheden af sikkerhedsområdet øverst på dagsordenen i hele organisationen. Det gør du ved at sætte den strategiske retning for området og ved at skabe klare retningsgivende mål for hele centeret. Ligeledes udarbejder du bl.a. politikker og retningslinjer, der formidles på en måde, der gør, at hele organisationen tager ansvar for området. Det vil i den forbindelse være helt centralt, at det sikres, at Rigspolitiets koncernområder, de 12 politikredse og Politiet i Grønland og på Færøerne målrettet understøttes i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed. Du har i processen stort fokus på inddragelse og involvering af alle relevante interessenter for at skabe fremdrift, udvikling og implementering på området og vil løbende koordinere centerets indsats med Rigspolitiets Center for Databeskyttelse, der bl.a. varetager arbejdet med juridisk compliance på databeskyttelsesområdet. 

Centeret skal etableres med udgangspunkt i en eksisterende it-sikkerhedsfunktion, der varetager opgaver inden for governance, risk & compliance samt tekniske opgaver som SOC/SIEM funktion, incidenthåndtering og sårbarhedsskanninger. Det er din opgave at udvide centerets opgaver, således at det nye center bliver fokuseret på såvel service, rådgivning og myndighedsopgaver.

Centerchefstillingen er organisatorisk placeret i Rigspolitiet Koncern IT med personalemæssig reference til it-direktøren og med faglig reference til direktionen. Organisatorisk vil du få to sektionsledere i reference: Sektion for Informationssikkerhed og Sektion for Cybersikkerhed. Centeret vil i alt bestå af 23 medarbejdere, hvoraf en del skal rekrutteres som følge af den nye organisering.

Vores forventninger

Du har relevant uddannelse, gerne akademisk, og certificeringer inden for it-sikkerhedsområdet, og du har minimum fem års erfaring fra en lignende stilling f.eks. hos en større finansiel virksomhed eller offentlig myndighed. Endvidere har du erfaring med at arbejde helhedsorienteret med risikostyring og har evnen og viljen til at påtage dig ledelsesansvar i en politisk styret organisation. Du har erfaring med at indgå i samarbejde på et højt organisatorisk niveau på tværs af myndigheder og organisationer. Du har et velfunderet netværk på sikkerhedsområdet, såvel nationalt som internationalt. 

Vi forventer, at du skaber et proaktivet center, som er orienteret mod behovene i hele dansk politi. Du skal inddrage hele organisationen i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed og derfor have en stærk kompetence til at danne relationer. Du skal have et stort fokus på risiko- og konsekvensvurderinger i beslutningsgrundlag, der forelægges direktionen. 

Du er vant til at lede gennem ledere, og med din stærke faglighed, gennemslagskraft og personlige integritet er du en synlig og tillidsvækkende leder, der kan sikre både drift og udvikling på dine ansvarsområder. Du har et stærkt blik for tværgående samarbejde og relationer og kan vise gode resultater med implementering af store forandringer i en stor kompleks og geografisk spredt organisation.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret som chefkonsulent med ledelsesansvar.

Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet Koncern IT med adresse på Landlystvej 34 i Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte it-direktør Lars Ole Dybdal på telefon 45 15 60 00. Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 7. og 8. august 2019 og 2. samtaler den 15. august 2019. 

Vi opfordrer alle interesseret til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 1. august 2019.


Koncern IT

Ca. 440 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets omkring 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd. Vi styrer it-projekter, udvikler softwareløsninger og sikrer med drift og support, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Strategiske Stabe, Service, Udvikling, Drift og Ledelsessekretariat.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Location Hvidovre

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.