Find Job

E-læringskonsulent til Studie- og Udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen

Har du en solid erfaring indenfor uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udfordre dine faglige og pædagogiske evner, så er det lige dig, vi søger til Studie- og Udviklingssektionen.

Om os

Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution.

Den del af skolen, der ligger i Nymindegab, omfatter skolens Chef, Stabschef og Chefen for Uddannelsesafdelingen. Hertil kommer Uddannelses-, Planlægnings-, Studie- og Udviklings- samt Driftssektionen.

Studie- og Udviklingssektionen tilsikrer - med konstant fremsynethed - udvikling og implementering af uddannelser, kurser samt undervisningsmateriel og faciliteter i Hjemmeværnet.

Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang og anvendelse af nye teknologier i både fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone.

Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet, samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.

Om stillingen

Som e-læringskonsulent skal du udvikle og udarbejde e-læringsobjekter samt andre digitale teknologier, som kan understøtte læring.

Du vil være ansvarlig for både ny- og videreudvikling af e-læringskurser, og det vil være dig, der udarbejder selve e-læringsobjekterne, i samarbejde med sagsbehandlerne på de forskellige fagområder.

Du vil have til opgave at monitorere udviklingen inden for digitale og teknologiske løsninger i relation til e-læring og digital læring og kunne omsætte relevante ideer til praksis i vores arbejde med at udvikle e-læring og blended learning-forløb.

Du vil være ansvarlig for at implementere digitale løsninger og værktøjer, og være sagsbehandler på de tekniske løsninger og platforme. Herunder vil du skulle forestå administration og vedligeholdelse af Studie- og Udviklingssektionens materiel.

Vores omdrejningspunkt er udvikling af uddannelse, herunder e-læring, som understøtter kursisternes læring bedst muligt. Du vil derfor skulle arbejde med både det pædagogiske og didaktiske aspekt, i relation til e-læring, og kunne sætte teknologi ind i en didaktisk kontekst.

Som e-læringskonsulent skal du kunne samarbejde bredt, og kunne inddrage mange forskellige synspunkter i dit arbejde.

Stillingen omfatter derudover:

 • Projektarbejde med udvikling af e-læring
 • Ansvarlig for planlægning og optagelse af læringsvideoer
 • Sagsbehandler på alle e-læringskurser
 • Rådgiver på det digitale område
 • Udvikle og opdatere undervisningsmateriale til e-læring
 • Samarbejde med andre myndigheder i Forsvaret
 • Virke som instruktør og eventuelt kursusleder på kurser ved Hjemmeværnsskolen.
   

Om dig

Du har god erfaring med at udarbejde e-læring og kan forestå den praktiske del ved udarbejdelsen.

Du har pædagogisk og didaktisk forståelse og kan bringe det i anvendelse i forbindelse med udarbejdelse og udvikling af e-læring og digitale teknologier.

Du er naturligt interesseret i at følge og opsøge den digitale udvikling, og har lyst til at udvikle og skabe nye løsninger til vores uddannelser. Du ser muligheder i teknologien, i forhold til hvordan det kan understøtte kursisternes læring og motivation.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Har gode samarbejdsevner
 • Har et målorienteret drive
 • Er nytænkende
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret.
   

Erfaring med Forsvaret eller Hjemmeværnet er ønskeligt, men ikke et krav.

Hvis du har en militær baggrund, forventer vi, du er udnævnt til seniorsergent.

Hvis du har en civil baggrund forventer vi, at du har relevante IT-uddannelser og måske er IT også din fritidsinteresse.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Kontakt og ansøgning

Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11.

Er du militær ansøger, og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Hvis du er civil ansøger og har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 18. august 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 35, og med ansættelse den 1. oktober 2019.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamensbeviser og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Tilflytterservice

Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde Kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig her. Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune, bosætningskonsulent Jørgen Nielbæk på mail: joni@varde.dk eller på mobil 30 59 05 95.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om hjemmeværnsskolen

Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole - et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Nymindegab ved Lønne Sogn

Cookies on it-jobbank

We use cookies for statistical purposes and to make our website more user-friendly. Cookies are set by it-jobbank and our partners. If you click through to the page, you accept that cookies will be set for these purposes. Read more here about how we use cookies, as well as how you can opt out of cookies. You can withdraw consent at any time by deleting cookies.