Find job

Projektrådgivning til politiets operative digitaliseringsprojekter (genopslag)

Der er nu en enestående mulighed for at få en central nøglerolle i spændingsfeltet mellem it og politiets operative opgavevaretagelse. Der er fuld fart på digitaliseringen af politiet, og Rigspolitiet har vundet digitaliseringspriser i både 2018 og 2019. Der pågår således mange store projekter i politiet. Det kræver engagement, overblik og styring. 

Afdækning, udformning og interesse for dit område

Du er en del af Politiområdets centrale projektenhed, som – på tværs af Politiområdets fagområder – har overblik over områdets samlede it-projektportefølje og sikrer den løbende koordinering samt prioritering af projekterne. Projektenheden, der er Politiområdets knudepunkt i forhold til Rigspolitiets Koncern IT og Koncernudviklingsafdeling, varetager endvidere styregruppeformandskabet i Politiområdets største it-projekter.

Dine opgaver varierer i kompleksitet afhængigt af din erfaring og dine kompetencer, men tager udgangspunkt i følgende opgavekatalog:

  • Tværgående overblik og koordinering af Politiområdets it-projektportefølje.
  • Støtte op om styregruppeformandskaber ved udarbejdelse af f.eks. covers, ledelsesresuméer, sagsfremstillinger m.v.
  • Planlægge, understøtte via deltagelse i og selvstændigt eksekvere udviklingsaktiviteter, f.eks. afdække brugerbehov.
  • Udarbejdelse af/bidrage til strategiske analyser, rapporter og præsentationer.
     

Du er analytisk begavet med gode skriftlige kommunkationsevner. Du formår både at arbejde selvstændigt og bidrage til fælles mål som teammedlem. Du kan endvidere bearbejde store informationsmængder og opsummere disse i skriftlige beslutningsoplæg eller ledelsesresuméer. 

Du har lysten og evnerne til at fungere som sparringspartner for styregruppeformænd og kollegaer. Herudover kan du ad hoc blive involveret i forskellige politifaglige eller administrative analyser, opgaver og projekter. 

Du er behagelig og kan indgå i et kollegialt fællesskab i en mindre enhed med engagerede medarbejdere med forskellige baggrunde. Selvom vi har ansvaret for hvert vores fagområde, sætter vi en dyd i at vidensdele og sparre med hinanden. Vi har det godt internt, og fortroligheden er et kerneelement i vores daglige virke med hinanden. 

Om dig

Vi forestiller os, at du har en kandidatuddannelse, f.eks. en samfundsvidenskabelig, men du kan også meget vel have en mere teknisk eller humanistisk baggrund. Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring med projektarbejde samt forskellige former for ledelsesunderstøttelse.

Du arbejder struktureret med dine opgaver og formår at holde overblik over de forskellige ønsker, opgaver og deadlines. Det falder dig naturligt selvstændigt at tilrettelægge dine arbejdsopgaver og tage ejerskab og ansvar for dine opgaver. Det er derfor vigtigt, at du kan redegøre for, at du formår at gribe dine opgaver selvstændigt og proaktivt an.

Du er vellidt blandt kollegaer, da du er god til at kommunikere og vise interesse for deres arbejdsområde. De sætter således pris på din evne til at imødekomme deres faglighed og forstå og udfordre dine samarbejdspartnere. 

Desuden har du interesse for det politifaglige område, og for hvordan det kan understøttes it-mæssigt.

Ansættelsesforhold

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Afhængig af dine kvalifikationer vil du blive indplaceret enten som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent. 

Dit arbejdssted er Rigspolitiet med adresse på Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup. 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef, vicepolitimester Ole Andersen på telefon 2145 5044 eller e-mail oan001@politi.dk.

Du kan finde generel information om politiet på www.politi.dk og om politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du oploade dit eksamensbevis. Du skal oploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi forventer at afholde 1. samtaler: Fredag d. 23. august 2019

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold

Ansøgningsfrist: 13. august 2019.

Politiområdet

Politiområdet består af cirka 700 medarbejdere med akademisk, politimæssig eller administrativ baggrund. Vi understøtter politikredsene med specialistkompetencer, driver forretningsudviklingsprojekter og løser desuden juridiske, strategiske og retningssættende opgaver. Politiområdet koordinerer blandt andet indsatserne mod rocker- og bandemiljøer, driver det nationale cyber crime center og de kriminaltekniske laboratorier samt har det overordnede ansvar for politiets beredskabs- og færdselsindsats. Politiområdet er organiseret i fem politifaglige enheder: Nationalt Forebyggelsescenter, Nationalt Færdselscenter, Nationalt Udlændingecenter, National Efterforskningsafdeling og National Beredskabsafdeling. 

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Location Glostrup

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.