Find job

Eksterne lektorer i Datalogi

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger eksterne lektorer i datalogi fra 1. september 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingerne er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse.

Ansvar og opgaver

De eksterne lektorrere forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler og arbejdsform, herunder deltage i projektvejledning, kursusundervisning, give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for datalogi og informatik.

Kvalifikationer

Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse med undervisningserfaring og evt forskningserfaring inden uddannelsens fagområde. Det er desuden en forudsætning, at du har relevant erhvervserfaring på akademisk niveau inden for it-området, eller kan dokumentere at have bidraget til udvikling af fagområdet gennem akademiske aktiviteter.

Stillingerne ønskes besat med personer, som har en klar og solid forskningsmæssig teoretisk forankring inden for faglighederne og som kan dokumentere undervisningsmæssig erfaring inden for et eller flere af de i opslagets angivne områder. Erfaringer med undervisning og vejledning i problemorienteret projektarbejde på universitetsniveau vil være yderligere kvalificerende. Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse

I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

 • Relevant kandidatgrad
 • Undervisningserfaring
 • Erhvervserfaring.
   

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt venligst studieleder Mads Rosendahl (+45) 4674 3846.

Ansættelsesvilkår

Du vil i stillingen referere til Viceinstitutleder Camilla Schmidt.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 

Alle deltidsansatte undervisere skal gennemføre kurser som introducerer til Roskilde Universitets pædagogiske model og projektvejledning. Kurserne gennemføres ved opstart af semesteret (d. 24. september og 24. oktober) og timer til gennemførelse (i alt 5 timer) lægges til allokeringsnormen.

Der tildeles desuden 5 timer hvert semester til deltagelse i møder, seminarer og faglige aktiviteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse 

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse. 

Ansøgning 

Søg stillingen via "Søg jobbet her".  

Ansøgningen skal indeholde: 

 1. Motiveret ansøgning 
 2. CV 
 3. Dokumentation for uddannelse 
 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her
 5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer.
   

Ansøgningsfristen er 15. august 2019

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.  

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os. 


Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling. 

Roskilde Universitet har 9000 studerende, 880 ansatte og 740 mio. kr. i årlig omsætning.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Roskilde

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.