Engageret systemejer til politiets applikationer, Rigspolitiet | it-jobbank
Find job

Engageret systemejer til politiets applikationer

Driften, udviklingen og vedligeholdelsen af politiets applikationer er af stor betydning for udførelsen af alle vores samfundsmæssige opgaver. Du gør en forskel for hver eneste medarbejder i politiet, når du sikrer, at deres arbejdsredskaber fungerer og bedst muligt understøtter deres arbejde. Således bidrager du i dette job som et vigtigt led i den samlede politimæssige indsats.

Du bygger bro mellem forretning og it

Din vigtigste rolle er at bidrage til sektionens fælles opgaveløsning, hvor du er en vigtig aktør i driften af politiets administrative it-applikationer. Vi leverer vores applikationer fra en SAP- og Microsoftplatform og i vores DNA ligger det, at vi skal leverer sikker, stabil og robust it-drift 365 dage om året.

Du har systemejerskabet for én eller flere applikationer, med ansvar for kommunikation med forretningen samt kommunikation til intern eller ekstern leverandør, hvilket typisk sikres via periodiske forretnings- og leverandørmøder. I opgaven ligger der også at afdække brugerbehov, indsamle krav til systemændringer, holde styr på økonomien omkring dine systemer, og sikre at kvaliteten til brugerne er i overensstemmelse med det aftalte.

Vi er i Sektion for Administrative Applikationer 28 medarbejdere med såvel politifaglig som it-baggrund. I teamet har vi godt humør, vi brænder for vores arbejde og værdsætter tæt faglig sparring. Derudover vægter vi løbende faglig udvikling og uddannelse meget højt; både ved sidemandsoplæring, specificerede kurser og ikke mindst den daglige opgaveløsning.

Du har et stort drive og arbejder tværgående

Vi forventer, at du grundlæggende har en god og solid it-forståelse med minimum 5-10 års erfaring med it og it-drift, gerne i spændingsfeltet mellem forretning og it. Vi forestiller os, at du enten har en kandidatuddannelse, eksempelvis fra CBS, Københavns Universitet eller lignende, hvor du har opnået stærke analytiske og metodiske kompetencer. Alternativt at du har en anden uddannelsesmæssig baggrund og evt. en eller flere relevante certificeringer. Vi forventer, at du er indstillet på at lære nyt og fordybe dig i dit område.

Som person udviser du et stort drive i din opgaveløsning, hvor du tør stå fast, når det kræves og udviser fleksibilitet når dette er nødvendigt, for at nå et givent mål. Du formår at skabe gode relationer i et tværfagligt arbejdsmiljø og trives i en udadvendt rolle, hvor du kommunikerer og samarbejder på tværs af faggrupper. Derudover sætter du pris på en travl, alsidig og udfordrende hverdag, hvor du bringer engagement, energi og ekspertise til det tværfaglige samarbejde.

Du arbejder selvstændigt og er god til at planlægge og prioritere dine opgaver, og du sparrer aktivt med dine kolleger, når det er nødvendigt. Derudover har du et løsningsorienteret mindset, og det falder dig naturligt at tage ejerskab og skabe fremdrift i dine opgaver. 

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten. 

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og dit arbejdssted bliver Rigspolitiets koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

I din ansøgning bedes du redegøre for din konkrete erfaring med applikationsdrift, samt hvad du mener, at netop du kan bidrage med i stillingen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du henvende dig til sektionsleder, Kim Senger på 22 86 05 32. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 17. september 2019 og 2. samtaler den 25. september 2019. 

Ansøgningsfrist: 9. september 2019.


Koncern IT

Cirka 430 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets omkring 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd. Vi styrer it-projekter, udvikler softwareløsninger og sikrer med drift og support, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Strategiske Stabe, Service, Udvikling, Drift og Ledelsessekretariat.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.

Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Hvidovre

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.