Driftsansvarlig for Naturstyrelsens IT-systemunderstøttelse til arealforvaltning, Naturstyrelsen | it-jobbank
Find job

Driftsansvarlig for Naturstyrelsens IT-systemunderstøttelse til arealforvaltning

Naturstyrelsen søger en daglig driftsansvarlig for Naturstyrelsens nye IT-system til understøttelse af arealforvaltningen, SABA.

Vil du have ansvaret for og være den drivende kraft i implementeringen, udviklingen, anvendelsen og vedligeholdelsen af SABA? Så er denne stilling måske noget for dig!

Naturstyrelsen er i gang med en større digitalisering af driften bl.a. med implementeringen af et nyt IT-system til arealforvaltning (SABA). Du har med denne stilling mulighed for at sætte et stærkt aftryk i denne proces, hvor du sammen med kolleger skal stå for at sikre udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af digitale data i Naturstyrelsen.

Opgaver og organisering

Du vil blive en del af enheden Natur, som er placeret på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl mellem Vejle og Billund.

Naturs primære opgaver er, at agere styringskontor og servicerende for de lokale enheder, som forestår den daglige og konkrete arealforvaltning. Natur omsætter de politiske ønsker til arealforvaltningen til interne politikker og retningslinjer, der sætter de overordnede rammer for Naturstyrelsens arealplanlægning og -forvaltning.

Naturstyrelsen er netop i færd med at ibrugtage et nyt IT-system (kaldet SABA), som skal understøtte arealforvaltningen og du bliver den nye daglige ansvarlige for systemets drift, videreudvikling og korrekte anvendelse.

SABA er en modernisering af løsningen af Naturstyrelsens opgaver på arealerne. Opgaverne skal løses med central styring og decentral ledelse, med løbende forbedringer af systemet og med vedholdenhed og struktur, for at sikre den optimale og mest effektive anvendelse af ressourcer. Du får den helt centrale rolle og ansvar i realiseringen af dette.

Fakta om enheden Natur

 • Er placeret på hovedkontoret i Randbøl
 • Opdelt i 3 teams: Arealplanteam, Friluftsteam og Biodiversitetsteam. Du vil være tilknyttet Arealplanteamet
 • Består af 25 engagerede og erfarne kolleger med forskellige baggrunde og opgaver, såsom forstkandidater, biologer, skov- og landskabsingeniører, landskabsforvaltere og arkæologer
 • Enheden ledes af en kontorchef, der understøttes af 3 teamledere.
   

Det er enhedens mål at levere en god ramme for den lokale arealforvaltning, som er politisk tilfredsstillende, ensartet og effektiv. Stillingen som driftsansvarlig skal være et led i den kæde og være med til at sikre at IT-systemer, data og mennesker spiller sammen.

Du vil som driftsansvarlig arbejde tæt sammen med dine kolleger i Natur samt IT-teamet. Derudover vil du have berøring med mange øvrige interessenter rundt om i organisationen og det er derfor forventeligt, at du har gode samarbejdsevner, kan skabe gode relationer og forstår vigtigheden i, at kunne kommunikere på alle niveauer.

Arbejdsopgaver 

Du bliver daglig driftsansvarlig for SABA med ansvar for driften, videreudviklingen og den korrekte anvendelse af SABA.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Overordnet ansvarlig for at SABA fungerer
 • Servicering af forespørgsler fra de lokale enheder
 • Opsamling af ændringsbehov og koordinere godkendelsen af ændringsbehov
 • Udbud af vedligeholdelses- og videreudviklingsaftale og den deraf følgende leverandørstyring.
   

Du skal derudover arbejde med processer og ejerskab, herunder for eksempel:

 • Optimere og dokumentere processer samt stå for den fortsatte implementering af SABA
 • Definere den præcise governance for SABA og det tilhørende beholdningssystem i henhold til generelle retningslinjer fra IT
 • Facilitere den fortsatte ibrugtagning af SABA herunder etablere support
 • I relevant omfang udarbejde procedurer og vejledninger
 • Deltage i prioriteringen af ny funktionaliteter til udvikling, og sikre at leverandøren leverer det specificerede
 • Udvikle brugen af systemet således, at SABA anvendes mest muligt hensigtsmæssigt i organisationen.
   

Din profil 

Vi forventer, at du har en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse og at du, enten gennem formel uddannelse eller gennem arbejdsrelateret erfaring, kan dokumentere viden om leverandørstyring, systemanvendelse og systemvedligeholdelse.

Det vil være en fordel, hvis du også har erfaring med arealforvaltning og/eller erfaring fra en anden statslig styrelse. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at gå foran og kan motivere, guide og lede organisationens medarbejdere til at anvende SABA mest og bedst muligt. Dette kræver, at du også kan fortælle organisationens medarbejdere, hvor vi er på vej hen og hvorfor den ønskede anvendelse er relevant.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Har kendskab til planlægningsværktøjer til arealforvaltning
 • Kan omsætte forretningsbehov til IT-løsninger
 • Du tænker analytisk og arbejder struktureret
 • Har erfaring med at dokumentere arbejdsgange
 • Har erfaring med Business Intelligence løsninger
 • Har lyst til at sætte retning og kan motivere folk til at gå samme vej i systemanvendelsen.
   

Vi tilbyder 

En fast stilling på en aktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsstedet vil være hovedkontoret i Randbøl, men du skal forvente mødeaktiviteter i hele landet – både på styrelsens lokale enheder og med styrelsens samarbejdsparter – f.eks. i København.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) eller til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Tjenestestedet er hovedkontoret i Randbøl, enheden Natur, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Forventet opstart 1. november 2019.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte kontorchef Mads Jensen, tlf. 41 28 14 06 eller teamleder Per Lynge Jensen, tlf. 91 32 95 42.

Sådan søger du stillingen 

Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 9. september 2019.

Samtaler forventes afholdt den 17., 19. eller 20. september 2019.


Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Lukket for ansøgninger Gem job

Arbejdssted

Location Randbøl

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.