Har du DNA som en CTO og elsker FreightTech?, Con-Linq ApS | it-jobbank
Find job

Har du DNA som en CTO og elsker FreightTech?

CON-LINQ leder efter en teamplayer der kan se det store billede og om nødvendigt tage fat. En baggrund indenfor produktudvikling er nødvendig, da personen i vores nyoprettede stilling som CTO, over de næste år skal overse platformens og teamets eksponentielle udvikling.

Hvad er CON-LINQ?

Velkonsolideret 12 år gammel Gazelle-virksomhed som udbyder en af markedets mest avancerede RMS og Booking softwareplatforme til globale og regionale speditører. Vores løsning, fLex, gør, som den eneste SaaS-løsning i markedet, det muligt for speditører at organisere deres indkøb, give tilbud, udregne total-priser og modtage bookinger i en samlet platform på tværs af de mest gængse transportmåder; Sø, Luft, Vej og Kurér. Med fLex kan speditørerne, med en begrænset indsats, koble data fra deres leverandører med deres kunders behov, så de kan håndtere flere bookinger og bruge mere tid på værdiskabende aktiviteter, i stedet for at lave manuelle beregninger og data input.

Virksomhedens 8 ansatte har alle stor viden om fragt og logistik, som er et meget omskifteligt forretningsområde der for tiden, under den fælles betegnelse "FreightTech", gennemgår store digitale forandringer. CON-LINQ er senest blevet udvalgt til at være blandt Top 10 FreightTech virksomheder i Europa af et globalt logistik fagmagasin.

Som CTO i CON-LINQ vil du:

 • Styre den teknologiske og funktionelle udvikling for vores platform fLex, som er baseret på Microsoft Azure, Asp.Net, C#, DevExpress og SQL Server
 • Være ansvarlig for levering af alle nye funktioner i fLex, samt kvalitet og stabilitet af den eksisterende platform
 • Lede, guide og motivere det nuværende team på 6 udviklere
 • Være med til at ansætte og organisere yderligere 5-10 udviklere over de næste 12 måneder
 • Sørge for at vores kunders data er sikret iht. gældende regler og målsætninger
 • Kommunikere effektivt med kunder, ledelse og advisory board, omkring status på udvikling og drift.

Den perfekte kandidat har:

 • Bevist en evne til at lede et udviklingsteam for et produkt med stor kompleksitet
 • Erfaring med software til og terminologier fra transport og logistikbranchen
 • En "får-det-gjort"-attitude, som over de sidste 5-10 år har resulteret i levering af kvalitetssoftware til tiden
 • En klar vision for hvordan en specialiseret software-udviklingsafdeling ser ud og hvordan vi kommer derhen
 • En rummelighed og et værdisæt der er i tråd med den eksisterende organisation.

Hos CON-LINQ er dagligdagen præget af en uformel omgangstone, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, samt et højt tempo med resultater og humor i højsædet. Du bliver en del af et team, hvor vi alle er passionerede omkring IT og ønsket om at være branchens bedste.

Til den rette kandidat kan vi ud over basislønnen tilbyde mulighed for en warrant aftale. Arbejdspladsen er i København og der forventes ikke megen rejseaktivitet.

Send ansøgning og CV allerede til cto@con-linq.com. Vi ser frem til at høre fra dig

Do you have the DNA of a CTO and love FreightTech?

CON-LINQ is looking for a team player who can see the bigger picture and if necessary, get hands on. A background within product development is required, since the person in our newly created position as CTO, over the next years must manage our platform’s and the development team’s exponential growth.

What is CON-LINQ?

Well established 12-year-old Gazelle company which offer one of the markets most advanced RMS and booking software platforms to global and regional freight forwarders. Our solution, fLex, is the only SaaS solution in the market, which make it possible for freight forwarders to organize procurement, give quotes, calculate total freight prices and receive bookings in one combined platform across the most common transport modes; Sea, Air, Road and Courier. With fLex the freight forwarders can, with a minimum of effort, pair the data of their suppliers with the demands of their customers, so they can handle more bookings and spend more time on value-creating activities, rather than doing manual calculations and data entry.

The 8 employees in the company all have extensive knowledge of freight and logistics, which currently are undergoing big digital transformations under the umbrella; “FreightTech”. CON-LINQ has recently been selected to be among the Top 10 logistics tech companies in Europe by a leading global logistics magazine.

As CTO you will:

 • Manage the technological and functional development of our fLex platform, which is based on Microsoft Azure, Asp.Net, C#, DevExpress and SQL Server
 • Be responsible for delivery of all new features in fLex, along with the quality and stability of the existing platform
 • Lead, guide and motivate the current team of 6 developers
 • Be part of hiring an organization of 5-10 additional team members over the next 12 months
 • Make sure that our customers’ data is secured according to current law and internal regulations
 • Communicate effectively with customers, management and advisory board regarding status on platform development and maintenance

The perfect candidate has:

 • Proven ability to manage a team of developers for a product with great complexity
 • Experience with software to the freight forwarding and logistics industry
 • A maker spirit, which over the last 5-10 years have resulted in consistently delivering quality software on time
 • A clear vision for how a great specialized software development department looks like and how we can get there
 • Large inclusiveness and a value set in line with the current organization

At CON-LINQ, the day is characterized by a casual tone, where there is not far from thought to action, as well as a high tempo with results and humour as a priority. You become part of a team where we are all passionate about IT and the desire to be the best in the industry.

To the right candidate, we can apart from the salary, offer a warrant agreement. Workplace will be in Copenhagen and a limited amount of travel activity is expected.

Please forward your application to cto@con-linq.com. We look forward to hearing from you.

Søg jobbet her Gem job

Arbejdssted

Location København

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.