Digital Forretningsudvikler med fokus på data og digitalisering for den grønne omstilling

Vær med til at drive digitaliseringsindsatsen og udnytte det store digitale potentiale i Energinet Gas TSO. Til en rolle som digital forretningsudvikler søger vi en relations- og resultatskabende kollega, der i kraft af sin erfaring med digital forretningsudvikling kan bidrage til, at vores store datagrundlag bringes i spil til gavn for det danske samfund og den grønne omstilling. Du bliver en del af afdelingen Gasmarkedsudvikling, som er med til at udvikle fremtidens grønne gasmarked. Din nye arbejdsplads bliver på vores kontor i Ballerup. 

Bidrag til den grønne omstilling

Energinet Gas TSO sørger for transport af gas gennem rør og skaber rammerne for det danske gasmarked. Gassen bliver grønnere dag for dag, og i 2020 forventes den grønne gas at udgøre hele 20 pct. af det danske gasforbrug. Gas TSO understøtter den grønne omstilling i gassystemet i Danmark og i andre lande: Fx bidrager et stort gasinfrastrukturprojekt gennem Danmark til, at Polen kan udfase kul – og i fremtiden forventer Gas TSO, at såkaldt sektorkobling mellem fx el- og gassystemet kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling. 

Omsæt vores digitaliseringsvision til praksis

Data er for os enabler for vores innovation og forretningsudvikling. Derfor har vi oprettet et nyt job som digital forretningsudvikler, hvor du er med til at sætte retning for udviklingen af Energinet Gas TSO med udgangspunkt i data – og på den måde bidrage til, at data anvendes på en måde, som skaber værdi for selskabet og samfundet. Du indgår i tværgående samarbejder omkring digitalisering og adgang til data og får en drivende rolle i arbejdet med værdiskabende innovationsprocesser, hvor du formår at dokumentere processer og resultater. Samtidig har du fokus på at sikre, at udviklingen sker i tæt samarbejde med den øvrige organisation. En del af dine arbejdsopgaver løses i sprints og efter agile arbejdsmetoder. 

”For at lykkes i rollen, er det vigtigt, at du kan se muligheder for at bruge data på nye områder internt og eksternt – hvilket kræver, at du kommer til at forstå vores data, vores forretning og potentialet heri”, fortæller afdelingsleder Clement Ulrichsen.

Glæd dig til at blive en del af et stærkt team, hvor du med forretningsudviklingsbriller skal være med til at identificere, hvilke veje vi kan vælge for at udvikle og skabe større forretningsmæssig værdi med afsæt i mulighederne i data og digitalisering. Derfor skal du være innovativ og have fingeren på pulsen med hensyn til, hvordan vi kan udnytte nye teknologiske muligheder og tendenser. Energinet er en fleksibel arbejdsplads med stort fokus på medarbejdernes trivsel og mulighed for faglig og personlig udvikling.

Innovativ akademiker med forretningsforståelse

Du har en relevant akademisk uddannelse inden for forretningsudvikling og digitalisering. Derudover har du 3-4 års erfaring fra en lignende rolle. Din baggrund og erfaring vil nok enten være mest dataorienteret eller innovations-/forretningsudviklingsorienteret, men det er vigtigt, at du i jobbet hos os lærer at favne begge sider. Du har gerne erfaring med data science, og det er en fordel, hvis du har erfaring med facilitering og co-creation i flere sammenhænge. På grund af den brede kontaktflade i jobbet, er det vigtigt, at du er har en positiv indstilling og er god til at samarbejde med forskellige fagligheder både internt og eksternt. Endeligt er du en stærk formidler, der er velformuleret både skriftligt og mundtlig og evner at formidle komplekst indhold på en let forståelig måde.

Som person motiveres du både af at skabe relationer og resultater. Du er kendetegnet ved et stort overblik, ligesom du er grundig og analytisk - og har fokus på prioritering og afslutning af opgaver. Samtidig er du en god sparringspartner, der er imødekommende og nysgerrig og gerne opsøger input fra andre. Udvikling og innovation er nøgleord i din tilgang samtidig med, at du forstår vigtigheden af daglige driftsrelaterede opgaver – og har evnerne til at bringe opgaverne helt i mål.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 12. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler 18. december 2019 i Ballerup. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Clement Ulrichsen på telefon 30 92 31 10.

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Gas TSO A/S udvikler sammen med de danske gaslagre og distributionsselskaber gassystemet, så det er parat til morgendagens energiløsninger. Vi bygger nye rør til udlandet og arbejder på at gøre gassen grøn. Vi driver og vedligeholder det danske gastransmissionsnet og sikrer åben og lige adgang til gasnettet og gasmarkedet. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN's verdensmål omkring klimaindsats, bæredygtig energi og udvikling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne tillid og mod, lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Gem job

Energinet
Publiceret: 25. november 2019

Arbejdssted

Location Ballerup