IT-arkitekt - HK - København

VIRKSOMHEDEN

HK-IT er en del af HK ADM, der leverer administrativ service, rådgivning og controlling til hele HK. Målet for HK-IT er sikker, effektiv drift og understøttelse af HK’s digitale udviklingsinitiativer. Som resultat af et stigende krav til HK’s IT- og Dataplatform, da der er fokus på at udvikle en teknisk platform, der muliggør agil digital forretningsudvikling. Som led i HK’s IT-strategi ligger der en styrkelse af arkitekturfunktionen og derfor er der behov for flere ressourcer til denne stabsfunktion, som i dag består af HK’s IT chefarkitekt.

IT-afdelingen består af 2 centrale teams: Projekter & Opgaver samt Drift & Forvaltning med egne teamledere, der sammen med afdelingens stabsfunktioner referer direkte til HK’s IT-chef. Afdelingen har 32 ansatte.

I tillæg til den centrale IT-afdeling består it-organisationen af +15 lokale IT-ansvarlige medarbejdere i alle afdelinger, som supporterer den lokale organisation med alt fra netværk og telefoni til applikationssupport. Disse IT-ansvarlige er ikke organisatorisk en del af HK-IT, men indgår i tæt samarbejde med IT-afdelingen igennem Drift & Forvaltningsteamet, og er en vigtig del af den daglige opgaveløsning ifm. IT i de lokale afdelinger.

Som en væsentlig del af IT-strategien om outsourcing har afdelingen 3 strategiske eksterne partnere: NNIT(infrastruktur), Netcompany (applikationer) og Isobar (web). Der pågår i løbet af 2019 et driftsudbud på den samlede infrastruktur med indflydelse på det fremtidige strategiske leverandør partnerskab.

Stillingen er en styrkelse af stabsfunktionen der refererer direkte til IT-chefen.

FORMÅL MED JOBBET

At dokumentere arkitekturprincipper samt roadmap for udviklingen af HK’s teknologiplatform, så realiseringen af digitaliseringsstrategien sker på en måde der minimerer teknisk gæld og bevarer agiliteten af HK’s teknologiplatform på både kort og lang sigt.

Nøgleansvarsområder

 • Ansvar for at sikre it-arkitektonisk forankring af infrastruktur og systemer i HK’s systemportefølje
 • Udvikle og vedligeholde arkitekturmål, principper og regler
 • Sikre IT-arkitektonisk forankring af infrastruktur og systemer i HK’s systemportefølje
 • Bistå med konkrete leverancer til projekter og forvaltningsgrupper
 • Vurdere om løsningerne lever op til kravene i dialog med fagområder og leverandøren. Være den person der stiller de kritiske spørgsmål og som har overblikket.
   

Nøgleopgaver

 • Analysere på kort og længere sigt, hvordan arkitekturen udvikles til at understøtte forretningen og minimere teknisk gæld og omsætte dette til et teknologi roadmap
 • Vedligeholde system- og snitflade og integrationsoverblik.
 • Vurdere om tilbudte og implementerede løsninger lever op til kravene i tæt dialog med fagområdet, leverandørernes IT-arkitekter og den øvrige IT-afdeling.
 • Validere IT-arkitekturen for nye IT-systemer ift. eksisterende systemlandskab.
 • Rådgive ift. løsningsvalg, udfordringer og konsekvenser.
 • Udarbejde og specificere tekniske design med udgangspunkt i krav fra projekter og FG. Leverandørstyre på tekniske leverancer.

Succeskriterier/nøglemål

 • Smidigt og sikkert at kunne stille data til rådighed på tværs af løsninger
 • Hurtigt at etablere MVP-løsninger uden at kompromittere HK’s systemlandskab på kort eller lang sig.
 • At sikre opbakning til en sund arkitektur gennem synliggørelse af fordelene for HK-IT’s interessenter
 • At agere kvalificeret kunde overfor HK’s leverandører og sikre HK’s ejerskab over arkitektur og data
 • At have fokus på at udvikle HK’s processer omkring udvikling, vedligehold og dokumentation af HK’s teknologiplatform med udgangspunkt i DevOps tankegangen.
   

DIN PROFIL

Kritisk erfaring

 • Du har indgående erfaring med systemudvikling og systemarkitektur
 • Du har applikationserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med arkitektur på strategisk og taktisk niveau.
   

Job-/virksomhedsspecifikke færdigheder

 • Du har nogen erfaring med teknisk ledelse og med at indtræde i en rolle med stor indflydelse og ansvar
 • Du har tung teknisk kompetence samt evnen til at formidle kompliceret stof på en tilgængelig måde
 • Du kan identificere, kvalificere og prioritere opgaver samt kommunikere med interessenter
 • Du har viden om IT-systemer, sammenhæng og data
 • Du har erfaring med at kommunikere med forretnings- og IT-leverandører
 • Du har erfaring med at arbejde inden for DevOps paradigmet
 • Generel systemudvikling
 • Konceptuel forståelse for IT
 • Kontrakt og leverandørstyring
 • Du taler og skriver engelsk flydende.
   

Dig

 • Du har evnerne til at være med til at drive og udvikle et forretningsområde
 • Du arbejder selvstændigt og evner at indgå i et effektivt samarbejde med kolleger og interessenter
 • Du arbejder målrettet, resultatorienteret og du er selvmotiverende
 • Du er positiv og har evnen til at vurdere problemstillinger fra flere synsvinkler
 • Som person motiveres du af at sætte mål – og af at nå disse mål
 • Du har drive og et stort engagement
 • Du sætter grundighed højt
 • Du motiveres af at få ting til at ske og tager selv initiativ
 • Du evner at motivere mennesker og er en stærk kommunikator
 • Du er således overbevisende og kan som person selv ”sælge” budskaber.
   

Uddannelsesniveau

 • Længere videregående IT uddannelse eller videreuddannelse til samme niveau.
   

DU TILBYDES

Du får ansættelse i et professionelt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor du vil få stor indflydelse på fremtidige arbejdsgange og strukturer.

Du tilbydes frihed under ansvar og en arbejdsdag, hvor du får mulighed for selv at præge jobbet og have medbestemmelse. Derudover vil du få mulighed for at udvikle og udnytte dit faglige og personlige potentiale samt få mulighed for efteruddannelse.

Arbejdstiden er enten flekstid eller joborienteret tid afhængig af løngruppe. Ved joborienteret tid må det forventes, at der vil være weekender med en bagvagtfunktion. I øvrigt gælder overenskomstens vilkår for f.eks. ferie og kompetenceudvikling via kompetencefonde.

Lønpakken inkluderer pensionsordning, mobil, bredbånd, avis samt arbejdsplads i Weidemannsgade, i meget flotte lokaler sammen med gode og kompetente kollegaer. Du tilbydes et fleksibelt arbejdsmiljø med mulighed for at arbejde hjemmefra og sund frokostordning, sportsfaciliteter, sociale klubber. Parkeringsplads er muligt mod et mindre beløb og derudover ligger HK tæt på Metroen.

KONTAKT OG LOKATION

Samtaler vil foregå i København

Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Gullacksen via mg@promando.dk eller på telefon +45 5366 2073

Gem job

MatchMaker
Publiceret: 12. november 2019

Arbejdssted

Location København