Erfarne Test Managers, der brænder for kvalitetssikring og for at skabe et solidt testfundament i udviklingen af moderne it-løsninger for det danske Toldvæsen

Har du lyst til at være en del af et af de største og mest komplekse agile it-transformationsprogrammer i staten og opleve den politiske verden på tæt hold? Vil du arbejde agilt med bl.a. big data, den nyeste teknologi, tæt på EU og de allerstørste leverandører i markedet? 

Tag del i udviklingen af fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne Toldvæsen

Der investeres massivt i data og it, i flere medarbejdere og nye kompetencer på hele Skatteministeriets område. På toldområdet er der igangsat en optimering inden for rammerne af det nye EU-toldkodeks (EUTK), som medfører udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet i Danmark – og afledt heraf, et behov for at etablere nye, digitale, datadrevne forretningsprocesser for fremtidens Toldvæsen. Det vil have stor betydning for den danske import og eksport og for kollegerne i Toldstyrelsen, som vi arbejder tæt sammen med.  

Indgå i et dynamisk og tværfagligt udviklingsmiljø med højt til loftet og rig mulighed for at gøre en forskel

I EUTK-programmet, der er en del af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, søger vi lige nu stærke testmanagers til at indgå i vores dynamiske og ambitiøse tværfaglige team, der arbejder på at udvikle og implementere en række nye, moderne it-løsninger til det danske Toldvæsen.  

Du bliver ansat i kontoret for It Udvikling EUTK, men i det daglige er du primært tilknyttet projekter, hvor dit fokus er testmanagement-opgaver samt tæt koordinering med EU.

Vi arbejder ud fra rammeværktøjet SAFe (Scaled Agile Framework) og anvender Jira og Confluence – hvilket du vil blive lært op i.  

Dine primære arbejdsopgaver er, at: 

 • udarbejde risikobaseret teststrategi og testplaner for projekterne i samarbejde med projektets deltagere, leverandører og øvrige interessenter 
 • deltage i review af krav og sikrer, at funktionelle og ikke funktionelle krav er testbare
 • være fagligt ansvarlig for aktiviteter relateret til testplanlægning, testforberedelse og testafvikling
 • etablere sporbarhed fra krav over testcases til testafvikling og defects
 • rådgive de agile teams ved udarbejdelse og review af testcases for at opnå den optimale testdækning
 • koordinere fremskaffelsen af testdata og at de rette testmiljøer er klar inden testafviklingen
 • være fagligt ansvarlig for aktiviteter relateret til testafvikling ift. de valgte testtyper
 • være ansvarlig for at alle krav testes, styre fejlrapportering og at resultater dokumenteres og rapporteres    
 • identificere og konfigurere applikationer og værktøjer til at understøtte Test Management 
 • deltage i udvælgelsen af IT-leverandører og IT-løsninger.
   

Om dig

Du har en relevant videregående uddannelse inden for it, og har solid erfaring med test som fagdisciplin. Du har flere års erfaring som Test Manager på transformationsprojekter, hvor nye processer, datamodeller og it-systemer skal udvikles og implementeres. Du kan omsætte forretningsbehov til systemkrav og kan dokumentere resultater fra lignende stillinger.  Derudover forventer vi, at du:

 • har deltaget aktivt i alle testaktiviteter i softwarelivscyklus (SDLC)
 • er metodestærk og kender din Test Manager værktøjskasse så godt, at du kan tilpasse dem til den aktuelle situation
 • har kendskab til teststyringsværktøjer, vi anvender QC og det er en fordel, hvis du erfaring hermed
 • har relevante certificeringer såsom, ISTQB Advanced Test Manager, Tmap, SAFe eller lign.
 • har kendskab, og gerne erfaring, med testautomatisering
 • er erfaren inden for agil udvikling, Build in quality og ”Shift-left” 
 • er god til at kommunikere (på dansk og engelsk).
   

Det er en fordel, hvis du kender til statens it-model eller er vant til at begå dig i en Prince2-projektmodel.

Du er drevet af at levere brugerorienterede it-løsninger i den aftalte kvalitet og inden for deadline. Som person er du en teamplayer, der formår at samarbejde med forskellige interessenter på forskellige niveauer. Du er struktureret, kan holde mange bolde i luften, er hurtig til at danne dig et overblik over komplekse områder ligesom du tager ansvar. 

EUTK-programmet – Din nye enhed

I EUTK-programmet er vi ca. 100 medarbejdere, herunder både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Vi har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Stemningen er god mellem os, omgangstonen uformel og selvom vi har travlt, spiller vi hinanden gode. Som medarbejder i EUTK-programmet kan du bl.a. glæde dig til vores ”Social Crew”, der arrangerer løbeklub, torsdagstons og fredagsbar, filmaftner m.m. Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm Station og har gratis parkering i kælderen.

Ansøgning og kontakt

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.  

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg.   

Ansøgning med CV og eksamenspapirer sendes via nedenstående link senest den 28. november 2019. Vi forventer at afholde 1. samtaler den 5. eller 6. december 2019. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef for IT Udvikling EUTK, Heidi Ringholm på 7237 0261.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.  

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.  

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Vi sikrer fundamentet for finansiering af det danske samfund  

Skatteforvaltningen varetager en vigtig samfundsopgave. Vi opkræver hvert år de ca. 950 mia. kr. i skatter og afgifter, som er fundamentet for finansieringen af det danske samfund. Vi har fokus på at løse vores opgave sikkert og effektivt, og på at alle betaler det, de skal - hverken mere eller mindre. Samtidig skal vi gøre det nemt og trygt for borgere og virksomheder at være i kontakt med os. 

Med et job hos os får du derfor mulighed for at tage ansvar for en vigtig opgave og gøre en forskel. 

Vi har brug for ansatte med mange forskellige faglige kompetencer, og bredden i opgaverne giver også den enkelte mulighed for at få faglige udfordringer og udvikle sig. Vi har fokus på god ledelse på alle niveauer bl.a. for at sikre, at der er balance mellem arbejdsliv og fritid og respekt for det hele menneske. 

Skatteforvaltningen består af syv styrelser med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet. Samlet har Skatteforvaltningen ca. 8.000 ansatte i hele Danmark. På www.skatteforvaltningen.dk kan du læse mere om de enkelte styrelsers kerneopgaver, og på www.fra1til7.dk kan du læse mere om planerne for organiseringen af Skatteforvaltningen frem mod 2021.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 14. november 2019

Arbejdssted

Location Frederiksberg