It-systemkoordinatorer til Udvikling og Forvaltning i Center for IT og Digitalisering

Vil du være en del af en organisation i rivende udvikling med dedikerede medarbejdere og ledere? Er du engageret og selvstændig med god forståelse for it-understøttelse af forretningsbehov og en god teknisk forståelse? Hvis svaret er ja, så er du måske en af vores nye it-systemkoordinatorer.

Du kommer med på en digital transformationsrejse, hvor vi skal opbygge en fagligt stærk it-organisation, der i tæt dialog med forretningen skal sikre en effektiv, moderne og specialiseret it-understøttelse af kriminalforsorgens virksomhed og vores mange daglige brugere.

Dine opgaver

Som it-systemkoordinator bliver du bindeled mellem it, forretningen og it-leverandørerne og du får ansvaret for at: 

 • forvalte og sikre løbende videreudvikling af et eller flere af kriminalforsorgens it-systemer
 • deltage i it-projekter – både i agile- og plandrevne projekter
 • varetage opgaver i relation til fagsupport af de af systemerne, som du har ansvaret for
 • facilitere samarbejdet med forretningen
 • sikre solid og vedholdende leverandørstyring
 • sikre mest mulig forretningsværdi og compliance for budgettet
 • facilitere superbrugernetværk,
   

som led i vores transformation arbejder vi aktivt med at gøre brug af agile processer og styringsværktøjer. På sigt vil du forventeligt skulle varetage rollen som Product Owner i forhold til et eller flere systemer.

Du vil referere til enhedslederen for det givne forretningsdomæne. Som it-systemkoordinator får du en afvekslende arbejdsdag i et arbejdsmiljø præget af en rar omgangstone og engagerede kolleger. 

Hvem er du? 

Du har en god forståelse for it-understøttelse af forretningsbehov samt en god teknisk forståelse.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du måske har en it-uddannelse eller en akademisk generalistuddannelse kombineret med erfaring inden for videreudvikling og forvaltning af it systemer. Du har måske en baggrund som systemejer/systemforvalter, service level-manager, service manager, application-manager eller tilsvarende funktion, hvor du har arbejdet i feltet mellem it og forretningsprocesser og leverandører.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med eller har kendskab til administrativ sagsbehandling i det offentlige.

Du vil få en bred kontaktflade med forskellige personalegrupper i kriminalforsorgen og med vores it-leverandører. Det er derfor afgørende, at du er god til at opbygge og vedligeholde gode relationer med fokus på at skabe værdi for forretningen.  

Derudover forestiller vi os, at

 • det er naturligt for dig at arbejde selvstændigt, at prioritere og planlægge dine opgaver og levere dem til tiden i god kvalitet
 • du er en dygtig facilitator, der er i stand til at omsætte behov til effektive og brugbare løsninger til gavn for forretningen.
   

Da kommunikation er vigtigt for at lykkes med opgaven, og da vores organisation stiller krav til skriftlige produkter, at det vigtigt, at du kan formulere dig flydende, klart og tydeligt på dansk.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et usædvanligt spændende job i en ambitiøs organisation i rivende udvikling med en bred vifte af opgaver og projekter, et godt arbejdsmiljø og dygtige kolleger.

Center for IT og Digitalisering har for nyligt gennemført en omlægning af sin organisation, og står nu overfor at styrke it og digitaliseringen i kriminalforsorgen.

Du får du en afvekslende arbejdsdag med en blanding af planlagte opgaver og af og til akutte opgaver, der kræver hurtig omstilling og indsats. Vi har et godt arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede og kompetente kolleger. Vi stiller krav til hinanden, og hjælper hinanden til, at vi i fælleskab kommer i mål med opgaverne.

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på en attraktiv adresse midt i København, på det skønne Christianshavn tæt på metro og de nye inderhavnsbroer.

Om os

Stillingerne er placeret i Udvikling og Forvaltning, som er en del af Center for IT og Digitalisering, der er et af fire centre i Direktoratet for kriminalforsorgen. I Center for IT og Digitalisering er vi ca. 70 medarbejdere, der er opdelt i fire enheder:  IT Service, Strategi og Styring, Udvikling og Forvaltning samt Databeskyttelse og Informationssikkerhed. Center for IT og Digitalisering beskæftiger sig bl.a. med it udviklingsprojekter, drift, infrastruktur, it sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligehold.

Center for IT og Digitalisering deltager som en vigtig aktør i de mange projekter, som indgår i det 4-årige udviklingsprogram under kriminalforsorgens flerårsaftale 2018-21.

Udvikling og Forvaltning består af en fagchef, to enhedsledere og 17 medarbejdere. Enheden arbejder bl.a. med videreudvikling af kriminalforsorgens systemportefølje, test, og driver it-udviklingsprojekter. Et af enhedens fokusområder i 2020 bliver at styrke og professionalisere systemforvaltningen med et løbende fokus på at øge forretningsværdi, brugerinddragelse og leverandørstyring.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til overenskomsten for akademikere i staten med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent.  Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat i henhold til Finansministeriets overenskomst med HK/STAT og OAO-S-fællesoverenskomsten. Der vil herudover være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Ansættelsesområdet er Direktoratet for kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Direktoratet for kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for Udvikling og Forvaltning Louise Dainese på telefon 72 55 94 01 eller pr. mail louise.dainese@krfo.dk eller til enhedsleder Dan Thunø Iversen på telefon 72 55 94 23 eller pr. mail. DanThuno.Iversen@krfo.dk

Ansøgning

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale sendes elektronisk via knappen ”Søg jobbet her”. Ansøgningsfristen er xxxx  2019.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Ligeledes er det en forudsætning for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, sagsbehandlingstiden for dette er typisk 1-2 måneder.

Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.


Kriminalforsorgen begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det har vi tilfælles med politiet, anklagemyndigheden og domstolene, som er de andre myndigheder i straffesagskæden. Vi sikrer, at domstolenes domme bliver fuldbyrdet. Det er både frihedsstraffe, som afsones i fængsler og arrester eller med fodlænke, og tilsyn i forbindelse med betingede domme, herunder samfundstjeneste. Vi fører også tilsyn med prøveløsladte. Straf bliver gennemført med den nødvendige kontrol og sikkerhed, men også med støtte og motivation, så de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Kriminalforsorgen består af et direktorat og fire områder og beskæftiger ca. 4300 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fængselsbetjente.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 15. november 2019

Arbejdssted

Location København