Vejdirektoratet søger erfaren forretningskonsulent til implementering af ny ERP-løsning

Brænder du for at implementere en stærk systemunderstøttelse af en kompleks organisations kerneprocesser? Kan du skabe fremdrift, realisere effektiviseringer og inddrage forretningens behov i en større it-transformation og forandringsproces? Så er du måske vores nye kollega.

Vi skal udskifte vores nuværende SAP-løsning fra 00’erne og søger derfor en kompetent forretningskonsulent til at drive idéfasen og efterfølgende være en nøglespiller i analyse-, gennemførelses- og realiseringsfasen i projektet. Stillingen giver en enestående mulighed for over en flerårig periode at være med helt fra idefasen til realiseringsfasen på et strategisk og komplekst projekt.

Vejdirektoratet er en stor og anerkendt offentlig anlægsvirksomhed med politisk bevågenhed. Opgaveporteføljen er relativ kompleks og dækker over bl.a. større og mindre anlægsprojekter, planlægningsopgaver, løbende vejdrift og -vedligeholdelse samt trafikstyring. En ny ERP-løsning skal derfor kunne understøtte flere forskellige forretningsmæssige og tekniske behov.

Den nye ERP-løsning forventes som minimum at skulle understøtte eksisterende SAP-understøttede processer vedrørende budgetstyring, HR, salg, indkøb og regnskab. Samtidig har vi en ambition om, at en ny ERP-løsning skal understøtte forretningskritiske processer vedrørende vores drifts- og entreprisestyring.

Dine opgaver

Du vil gennem hele projektet have ansvaret for dele af projektet og sammen med en projektleder fra Digitalisering og IT indgå i ledelsen af det samlede projekt. Governance og bemandingen af projektet er under opbygning, og du vil få en væsentlig rolle i etableringen af disse. Dine primære opgaver vil være:

  • Drive idefasen – herunder udarbejde beslutningsoplæg til Vejdirektoratets direktion
  • Indgå i udarbejdelse af projektgrundlag og business case
  • Drive afdækning af fremtidige forretningsbehov, procesoptimeringer og gevinstpotentialer  
  • Deltage i udbudsproces og valg af systemløsning
  • Styring af eksterne konsulenter på projektet
  • Forberede og facilitere projektets styregruppemøder
  • Løbende samarbejde med Moderniseringsstyrelsen
  • Sikre en langtidsholdbar ERP-løsning og via kompetent forandringsledelse skabe en god implementering, der sikrer effektivisering og automatisering af vores kerneprocesser samt den ønskede gevinstrealisering
     

Din profil

Du har en relevant videregående uddannelse suppleret med en bred viden og interesse for processer indenfor økonomi, HR og øvrige driftsprocesser. Du har desuden flere års praktisk erfaring med at arbejde i komplekse organisationer i det private eller i det offentlige.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med SAP, har erfaring med projektledelse og kendskab til statens it-projektmodel.

Du har stærke interpersonelle kompetencer, og er god til at samarbejde med flere forskellige interessenter på samme tid. Dine primære samarbejdspartnere vil være ERP-projektets styregruppe, It-projektlederen og repræsentanter fra forretningsenhederne. Ligeledes er du en god kommunikator både i skrift og tale, hvilket du kan anvende positivt i din proces- og forandringsledelse.

Du formår at arbejde struktureret og har en god talforståelse, der gør dig i stand til at vurdere, om IT-løsningen er en god businesscase.

Om os

Du bliver ansat i vores økonomiområde med direkte reference til områdechefen, der er systemejer af ERP-løsningen. Området består af ca. 45 dedikerede medarbejdere, der har ansvaret for styringen af Vejdirektoratets økonomi på ca. 4 mia. kr. årligt, og vi stræber løbende efter at være blandt de bedste i staten til god økonomistyring.

Vi lægger stor vægt på et godt og konstruktivt samarbejde med respekt for den enkeltes input. Vi prioriterer en god balance mellem arbejdsliv og fritid og vi har et godt socialt sammenhold. Som arbejdsplads dækker Vejdirektoratet hele landet. Stillingen er tilknyttet vores tjenestested på Kalvebod Brygge i København. Vores Digitalisering og IT-område er placeret i Fløng og øvrige forretningsområder er fordelt over hele landet, det må derfor forventes, at der i perioder vil være en rejseaktivitet rundt i Danmark.       

Dine løn- og ansættelsesvilkår

Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Afhængig af kvalifikationer og erfaring kan der være mulighed for ansættelse som special- eller chefkonsulent.

Dit ansættelsesområde vil være Transport- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestested er Vejdirektoratet i Økonomiområdet, hvor du ansættes på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

Læs mere

Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os kan du læse mere om vores opgaver og medarbejdere på www.vejdirektoratet.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdechef Rasmus Bjørnsen på 6193 0583 og/eller rab@vd.dk.

Er du interesseret?

Send din ansøgning senest søndag den 8. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 10.-13. december med henblik på opstart senest d. 3. februar 2020.

Søg stillingen ved at trykke på linket ”Søg jobbet her”. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


I Vejdirektoratet er vi med til at skabe fremtidens infrastruktur i Danmark. Vi er et stort hold af fagligt engagerede medarbejdere, der arbejder innovativt sammen med hele vejsektoren for at skabe de bedste løsninger, der kan få mennesker og varer nemt og sikkert frem.

Vi tager hånd om dagligdagens trafikale udfordringer, planlægger og styrer nogle af landets største og mest komplekse anlægsprojekter, mens vi har et vågent blik på morgendagens udvikling med fx selvkørende biler.

Gem job

Vejdirektoratet
Publiceret: 19. november 2019

Arbejdssted

Location København