Chef for SDU IT

Ansøgningsfrist: 10. dec. 2019

Syddansk Universitet (SDU) søger en dygtig chef for SDU IT med udprægede samarbejdsevner, som kan sikre stærkt fokus på brugere og sikker drift. 

SDU ser store muligheder i den digitale tidsalder. Universitetet har en ambition om at bruge, udvikle og forme digitale kompetencer og løsninger indenfor bl.a. forskning, uddannelse og administration, som skaber værdi for ansatte, studerende og samfundet. 

Universitetet indfører derfor den 1. april 2020 den digitale organisation på it-området, som er en helt ny organisation med nye indgange, samarbejder og governance.

Stillingen som chef for SDU IT er en spændende mulighed for at stå i spidsen for en nyetableret organisation med ansvaret for driften af SDU’s digitale og informationsteknologiske løsninger. 

Opgaven: 

Chefen for SDU IT har ansvaret for den samlede drift, udvikling og ledelse af SDU IT. 

SDU IT står for driften af SDU’s teknologiske løsninger, herunder infrastruktur og applikationer, ligesom SDU IT står for at servicere brugerne, herunder almindelig brugersupport, særlig support til forskere, understøttelse af digitale undervisningslokaler og digital undervisning. 

Systemlandskabet på SDU er stort og mangfoldigt og fordrer tværorganisatorisk samarbejde med mange typer af brugergrupper, og stillingen har således et stort fokus på dialog med aftagere af driftsleverancen og sikring af indfrielse af brugernes behov.  

SDU IT har et samlet budget i størrelsesordenen 80-90 mio. kr. årligt. Chefen for SDU IT bliver leder for et ledelsesteam med tre afdelingsledere og ca. 100 medarbejder fordelt på tre afdelinger (IT-base, IT-apps og IT-help), herunder på flere af SDU’s campusser. SDU IT arbejder meget tæt sammen med universitetets fem fakulteter og de øvrige fællesadministrative områder bl.a. via partnere placeret i SDU IT, ligesom SDU IT særligt samarbejder med SDU Digital, der etableres samtidig med SDU IT.

SDU IT er en del af fællesadministrationen på SDU, og chefen indgår således i områdechefgruppen for fællesadministrationen med reference til universitetsdirektøren.

SDU IT etableres den 1. april 2020 ved at nedlægge tre eksisterende organisatoriske it-enheder på SDU (IT-service/fællesadministrationen, SFEO/Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og TEK IT/Det Tekniske Fakultet). Chefen for SDU vil således have en stor og vigtig opgave med at samle medarbejdere på tværs af forskellige enheder og etablere et nyt fælles fokus i SDU IT, som understøtter SDU’s digitale ambitioner. 

Kompetencer: 

Chefen for SDU IT har en helt central rolle på universitetet og den ideelle kandidat har derfor en række faglige og personlige kvalifikationer og kompetencer:

 • Tage ejerskab til universitetets digitale ambitioner og pejlemærker for den digitale organisation: brugercentreret, responsiv, sammenhængende, kompetencebevidst og robust fundament
 • Tage ansvar for omstilling af opgaver, kompetencer og kultur på it-området i en digital tidsalder
 • Skabe værdi gennem service til de mange brugere af digitale løsninger i form af forskere, under-visere, studerende, administratorer og samarbejdspartnere
 • Skabe værdi gennem sikker og stabil drift i hele arkitekturen omfattende infrastruktur, netværk, systemer, applikationer og support
 • Udprægede evner til at samarbejde på tværs af faggrænser, organisatoriske niveauer og geografi med fokus på at finde fælles værdiskabende løsninger
 • Evne at gå i dialog med forståelse og indlevelse
 • Lede ledere, medarbejdere og teams samt evne at sætte det rette hold af kompetencer i forhold til opgaverne.
 • Opbygge og udvikle en ny organisation med nye indgange, samarbejdsflader og governance.
 • Kunne agere professionelt i et dynamisk forsknings- og uddannelsesmiljø
 • Kunne forhandle på engelsk. 
   

En uddybende beskrivelse af stilling, kompetencer og SDU findes i stillings- og jobbeskrivelsen

Ansættelsesproces

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind på tlf. 6011 1020 eller ekstern konsulent Poul Volquartzen på tlf. 3145 0070. 

Der bliver gennemført testforløb mellem 1. og 2. samtale.

Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC. 

Stillingen er klassificeret i lønramme 37 med mulighed for forhandling af tillæg.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Søg jobbet her".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Gem job

Syddansk Universitet
Publiceret: 22. november 2019

Arbejdssted

Location Odense